U redakciju Portala pristigao je tekst anonimnog autora koji otvara neka bitna društvena pitanja. Konkretno, riječ je o tekstu objavljenom na internetskim stranicama www.domovinskirat.hr, a odnosi se na tendenciozno svjedočenje Žarka Puhovskog u procesu protiv hrvatskih generala u Haagu, ali i općenito na njegovu društveno-političku djelatnost. S obzirom da je riječ o čovjeku koji je profesor  filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, autor teksta dovodi u pitanje njegovu, ako ništa drugo moralnu kompetenciju i autoritet da predaje hrvatskoj akademskoj mladeži. U komentaru su priložena i pisma koja su kao svojevrsni protest poslana na adrese dekana fakulteta i ministra Dragana Primorca.
 
 
 
Puhovski i krivotvorenje povijesti

 

Zahvaljujući direktnom prijenosu iz sudnice u Haag-u imao sam priliku poslušati u cjelosti argumentiranu istinu o tkz. zločinima nakon Oluje. Svjedok koji je godinama, svojim nesavjesnim i nemoralnim radom, obmanjivao javnost, Žarko Puhovski, profesor na Katedri Filozofije na Filozofskom Fakultetu, je pokazao da njegovi izvještaji koje je podastro javnosti kao istinu, su zapravo obične laži. Takva osoba ne bi trebala imati udjela u edukaciji mladih. Pokazao je nerad, nesavjesnost i moralnu neodgovornost glede jednog vrlo ozbiljnog posla, koji je rezultirao sa optužnicama, kao i sa vrlo lošim ugledom Hrvatske u svijetu. Osobno, tražim od FF da pokrene inicijativu oduzimanja katedre i ukidanja radnog odnosa Žarka Puhovskog na FF. Sramotno je da jedna visoka edukativna institucija svoj ugled kalja upošljavanjem ovakvih nesposobnih, nemoralnih i manipulativnih osoba.

Kao porezni obveznik, želim iskazati svoje nezadovoljstvo što Žarko Puhovski ima priliku učiti mlade ljude kako nerad, neodgovornost i nemoral, su sasvim normalni i nekažnjivi, također me duboko uznemirava pomisao da i ja financiram moralnu nakaznost Žarka Puhovskog. Budućnost Hrvatske ovisi o odgovornim, vrijednim i moralnim mladim ljudima, koje FF oblikuje i educira na FF-u. Žarko Puhovski nije ni odgovoran, ni moralan, ni savjestan u svom radu, to je pokazao sa nizom lažnih izvještaja o zločinima, koje nije provjeravao dugi niz godina, ali ih je pasionirano plasirao po svim svjetskim i domaćim medijima. Ne želim sugerirati da je Žarko Puhovski maliciozan i manipulativan, no i takav zaključak bi bio logičan. Vjerujem da je samo površan, lijen i tašt. Kao takav, svakako nije i ne bi trebao biti uzor nikome, a kamoli mladim ljudima koje na našu drušvenu žalost, on ima priliku oblikovati. Dragi čitatelji, ako i vi želite učestvovati u inicijativi za smjenu Žarka Puhovskog sa položaja profesora na katedri za Filozofiju, priloženo pismo možete isprintati, korigirati (ako želite) potpisati i poslati na ove dvije adrese:

* Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Ivana Lučića 3, HR-10000 Dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Miljenko Jurković, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

* Ministar Dragan Primorac Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pismo dekanu;

Poštovani,

povod mojem obraćanju Vama kao dekanu jest svjedočenje profesora Vašeg Fakulteta, Žarka Puhovskog pri sudištu u Haagu. Kako sam, kao građanin, imao priliku pratiti uživo svjedočenje profesora Puhovskog putem video linka osiguranog od strane haaškog sudišta, duboko su me uznemirile i potresle određene činjenice za koje smatram da se jednostavno ne mogu zanemariti. Iz tog razloga, izražavam nadu da ćete kao vodeći čovjek jedne tako ozbiljne i odgovorne institucije kao što je Filozofski fakultet u Zagrebu razmotriti moj dopis u njegovoj cijelosti i s pažnjom dobra gospodara prema dignitetu i časti Vaše institucije i reagirati. Kako smatram da je svjedočenje profesora Puhovskog pokazalo vrlo gruba kršenja Vašeg Etičkog kodeksa, a koristeći pravo iz članka 18. Vašeg Kodeksa koji kaže kako inicijativu za pokretanje postupka može uputiti i 'druga osoba koja smatra da su prekršene odredbe Kodeksa', ovaj dopis predstavlja

Inicijativu

za pokretanje postupka pred Etičkim povjerenstvom protiv profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Puhovski Žarka.

Obrazloženje razloga inicijative:

Haaško sudište, temeljem Zakona o suradnji sa Sudom dio je pravnog poretka Republike Hrvatske i u tom smislu, svjedočenja izrečena pred njim pod zakletvom obvezuju na krajnje ozbiljno uzimanje u obzir. Kao što vjerojatno znate, predmet svjedočenja profesora Puhovskog bilo je izvješće Hrvatskog helsinškoh odbora na temu redarstveno-vojne Akcije Oluja, izdano u Hrvatskoj. To izvješće, tokom niza godina, predstavljalo je polazišnu osnovu za nebrojene javne nastupe profesora Puhovskog u kojima je, pozivajući se na navedeno izvješće, iznosio razne stavove i vrijednosne sudove o događanjima kojima se izvješće bavi. Čak ne ulazeći u sadržaj tih stavova, počinio je: 1) pogreške nedopustive jednom sveučilišnom profesoru 2) najgrublja kršenja Etičkog kodeksa koji je, kako pak sam Kodeks u svojem članku 20. govori, kao obvezujući prihvatio danom potpisivanja ugovora o radu. Konkretno, prilikom svjedočenja, postale su bjelodane i neupitne slijedeće povrede Kodeksa:

Članak 1.

Nastavnici, suradnici i znanstvenici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nastavnici) u svom radu, djelovanju i ponašanju dužni su slijediti humanistička moralna načela i načela znanstvene kritičnosti. Nastavnici temelje svoju obrazovnu i znanstvenu djelatnost na ustavnim načelima slobode znanstvenoga stvaralaštva i izražavanja te autonomije sveučilišta. Kao odgovoran čovjek, zadužen direktno za stotine studenata, a indirektno (kada je nebrojeno puta nastupao u javnosti) i za javno mnijenje I njegovu istinitu informiranost, profesor Puhovski je, prema vlastitom svjedočenju, zanemario činjenicu da je izvješće HHOa temeljio na svemu samo ne na bilo kojoj vrsti znanstvene metodologije. Naprotiv, prema vlastitom svjedočenju, izvješće je sastavljeno na osnovi (po prirodi stvari) nepouzdanih izvora tipa: svjedočenja, prepričavanja, usputni pregledi bez ikakve znanstvene I stručne analize, ekstrapolacija protivnih bilo kojoj vrsti znanstvene metode, zaključcima van svake zakonitosti logičkih sudova I slično. Kako bi stvar bila gora, niti 14 godina nakon događaja kojima se u izvješću bavio, nije našao znanstvenog izazova niti moralne obveze da, znajući na kako neznanstvenim temeljima izvješće počiva, opetovano provjeri kako izvore tako I navode. Unatoč tome, nije prestajao u javnosti nastupati I iznositi vrijednosne sudove koje je temeljio na tako neznanstveno sastavljenom izvješću.

Navedenim je prekršio osnovno načelo djelovanja znanstvenika i profesora, a koje navodi kodeks: humanistička moralna načela i načela znanstvene kritičnosti. Jednako tako, povredu ista ta dva načela, a k tome povredu načela ‘slobode znanstvenoga stvaralaštva i izražavanja te autonomije sveučilišta’ počinio je, prema vlastitom priznanju, pristajući da u jednoj tako ozbiljnoj stvari kao što je tema Izvješća HHOa bude pa makar pod ‘indirektnim, financijskim pritiskom donatora koji je odredio temu rada.‘ (riječi profesora Puhovskog izrečene na Sudu). Već ovakvo stanje stvari nespojivo je s ulogom profesora i znanstvenika koji bi trebali biti moralne vertikale i simbol kritičke slobode jednog drustva.

Članak 2.

Nastavnici su dužni u javnim istupima i djelovanju promicati humanističke vrijednosti, ugled struke Fakulteta i akademske zajednice te čuvati osobno i profesionalno dostojanstvo kolega. Neznanstveni, čak niti kolokvijalni pristup jednoj tako ozbiljnoj problematici kao što su istraživanja pogibija ljudi te istraživanje ljudskih sudbina općenito, pljuska je u lice svakom humanizmu te je humanizam u okolnostima površnog i ruralnog tipa prepričavanja kao izvora tako ozbiljnih informacija – nemoguć. Neznanstvenim pristupom krajnje ozbiljnim stvarima, kao što su pitanja života I smrti mnoštva ljudi koja po svojoj prirodi zadiru u temelje dostojanstva čovjeka kao bića, profesor Puhovski učinio je nemjerljivu štetu kako ugledu struke Fakulteta ako I profesionalnom dostojanstvu i sebe i svojih kolega.

Članak 3.

Nastavnici će čuvati neovisnost i dostojanstvo kolega i studenata te slobodu znanstvenoistraživačkog i nastavnog rada. Osobito će štititi čast svojega poziva i otklanjati svaki pokušaj korupcije. Već sam spomenuo kako je, pri svojem radu, profesor Puhovski (prema vlastitom priznanju) pristao biti (u većoj ili manjoj mjeri) direktno određen materijalnim sredstvima donatora koji je ‘odabrao temu rada’ (riječi profesora Puhovskog izrečene pred Sudom). Bez prejudiciranja kako se radi o korupciji, izražavam krajnje ozbiljnu sumnju da su taj rad i djelovanje provedeni prema svim pozitivnim načelima struke kojoj profesor pripada.

Članak 5.

Nastavnici moraju trajno raditi na svojoj izobrazbi i primjenjivati suvremena znanstvena i nastavna dostignuća. Kako vjerujem da seoska prepričavanja, usputni pregledi i kolokvijalno zaključivanje (a tako se pokazalo pred sudskom instancom, profesor Puhovski priznao je mnoge manjkavosti vlastitog rada upravo iz razloga nedostatka/nemogućnosti primjene odgovarajuće metodologije) nisu krajnji izraz suvremenih znanstvenih I nastavnih dostignuća, smatram da je time i ovaj članak na najgrublji način povrijeđen. Napominjem, svakako nije profesorova krivnja u tome što možda u određenom trenutku nije imao mogućnosti primjeniti određenu metodologiju rada, međutim direktna je krivnja što je unatoč tome ustrajao na propagiranju rezultata, donošenju vrijednosnih sudova te lapidarnim istupima u medijima iako je bio (ili je morao biti) potpuno svjestan izostanka bilo kakve ozbiljne metodologije. K tome, napominjem, uz izvješće koje je professor izdao, nije priložio nikakve izvore podataka koji bi bili provjerljivi, što predstavlja osnovu bilo kakvog rada bilo kojeg znanstvenika.

Članak 7.

Nastavnici ne smiju poticati, prihvaćati ili obavljati poslove protivne ugledu struke, Fakulteta i akademske zajednice. Prihvaćanjem da za određenu sumu novca donator odabire temu djelovanja, professor je prekršio i ovu odredbu Kodeksa.

Članak 10.

U znanstvenim radovima, javnom djelovanju i u međusobnim kontaktima nastavnici su dužni njegovati kulturu argumentiranoga dijaloga. Nedopustiv je laudativni pristup radovima drugih ili prešućivanje njihovih nedostataka zbog osobnih interesa, ali i kritiziranje ili ignoriranje tuđih radova zbog profesionalne ili osobne nesnošljivosti. Ovaj članak Kodeksa, nedvojbeno je prekršen na najgrublji mogući način. Kako je postal bjelodano prilikom svjedočenja, profesor je svoje izvješće o smrtima i stradanjima temeljio na prepričavanjima trećih osoba bez ijednog direktnog izvida koji bi bio u skladu sa zakonima struke, a da bi se mogli donositi kasniji zaključci kakve je profesor donosio. Radi se o desecima slučajeva smrti koji su popisani kao zločini Hrvatske vojske nad civilima, a da bi se kasnije pokazalo kako mnogi od njih ili nisu ubijeni ili nisu bili civili ili nisu stradali od strane Hrvatske vojske. Kako ovo nisu neozbiljna pitanja već pitanja života I smrti, samim tim I kaznene odgovornosti živih te digniteta mrtvih, ovaj prekršaj je apsolutno nespojiv sa pojmovima ‘znanstvenik’ I ‘profesor’.

Epilog:

Prije svega, važno je napomenuti kako je sve navedeno izrečeno i pokazno pred sudištem u Haagu. Samim tim, u izrečeno pod prisegom, pred Sudom, kao priznanje manjkavosti vlastita djelovanja, nema razumne sumnje u istinitost profesorovih riječi izrečenih pred Sudom. Kako je profesor vrlo agilno nastupao u javnosti nebrojeno puta iznoseći vrijednosne i ine sudove pozivajući se na spomenuto izvješće, a koje se kasnije pokazalo kao protivno svakoj znanstvenoj metodi, a time i nespojivo sa pojmom sigurnosti (koji bi trebao biti preduvjet za ikakve tvrdnje u ozbiljnim temama), smatrami teškom ljagom i velikom mrljom na ugledu jedne takve ustanove kao što je Vaša da Vaši djelatnici na takav način djeluju u javnosti. U krajnjoj liniji, svak od nas izdvaja sredstva iz vlastitog dohotka za obrazovanje I znanost te I u tom svjetlu postoji iI Vaša odgovornost za odnošenje prema tom novcu u maniri dobrog gospodara.

Neistine, poluistine i neprovjerene informacije ne bi trebale naći mjesta među djelatnicima institucije kao što je Vaša. Pogotovo težak prijestup i narušavanje ugleda predstavlja nemoral iskazan u nedostatku bilo kakve znanstvene kritičnosti da se krive informacije, niti tokom 14 godina, isprave. Naprotiv, niti neispravnost i neistina profesora nisu spriječili da ih plasira, prema vlastitim riječima, na 300njak adresa u zemlji I svijetu. Jasno je kakva je poruka i o Vašoj ustanovi time poslana. Filozofski fakultet bi trebao biti mjesto krajnje kritičkog, znanstvenog, svake predrasude i površnosti lišenog djelovanja, a ne lapidarnog, donorima inspiriranog i morala i savjesti neopterećenog. Iz navedenih razloga, smatram da profesor ne zadovoljava elementarne etičke I profesionalne kriterije da I dalje obavlja funkciju profesora u Vašoj ustanovi. Za kraj, odgovornost je i Vaša da krajnje ozbiljno preispitate svu ozbiljnost povreda Vašeg kodeksa jer, kako i sam Kodeks kaže: Nedopustiv je laudativni pristup radovima drugih ili prešućivanje njihovih nedostataka…

Ninja07
www.domovinskirat.hr

{mxc}

Sub, 31-07-2021, 13:17:31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.