Razgovor s Markom Franciškovićem

Gospodine Franciškoviću, zamolio bih Vas da se za početak razgovora ukratko predstavite. S čime se bavite u životu i koje su Vaše aktivnosti?

U životu se bavim životom. To bi bio najkraći odgovor, ali nije nimalo neozbiljan kako bi se moglo pomisliti na prvu, nego upravo udara u bitak stvari jer naš ovozemaljski život nam je dan da se izborimo i zaslužimo život vječni.

Tribina udruge Volim HrvatskuTko je imalo upućen u politiku i raspolaže minimalnim povijesnim, filozofskim i teološkim znanjem jasno mu je da se stalno odvija bitka između kulture smrti i kulture života. Smrt je došla po laži od oca laži, od đavla, a život i istina koja nas oslobađa dolaze od Boga, Stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga. I to se manifestira u svemu, nema ljudske djelatnosti koja je izuzeta od ove eshatološke bitke, pa tako i politika. Odnosno, pogotovo politika, tj. pitanje države i djelovanja nekog naroda.

U tom smislu moje su aktivnosti u potpunosti podređene djelovanju za istinu i život, za slobodu i pravednost – ali ne novu pravednost, nego onu staru, vječnu, pravednost Božju koja je oduvijek bila i uvijek će biti. Kao dio Božjeg plana tu su različiti narodi sa svojim državama, a po Providnosti sam rođen kao Hrvat i time, kao što bi svaki Hrvat trebao biti, predodređen da se borim za svoj narod i svoju državu. Upravo time, Hrvatima kao narodom i Hrvatskom kao državom, se bavim svim tijelom svojim, svim srcem svojim, svim umom svojim. S time se ujutro budim i uvečer liježem i to je moj križ koji sam prihvatio i s kojim sam sretan i zahvalan jer vjerujem i znam da Stvoritelj neće iznevjeriti ljude i narode koji su mu vjerni. Iskušenja su velika, pozemljarska sila je ogromna, ali sve to nas ne smije prestrašiti i odvući na stranu zla i laži jer onda sigurno gubimo.

Autor ste vrlo opsežne knjige «Hrvatska knjiga opstanka. Studija o državništvu». Iako već sam naslov knjige sugerira i njezin sadržaj, možete li ipak u bitnim crtama iznijeti o čemu pišete u toj knjizi?

Knjiga je zamišljena i napravljena kao državotvorni projekt tako da bude obuhvaćena kompletna državotvorna strategija. Osnovni motiv je bio i u tome što kršćanskom vjerniku nije dozvoljeno rušiti bez da prije toga ne ponudi alternativnu konstrukciju. To sam naučio čitajući sv. Tomu Akvinskoga. Dakle, kako sam došao do spoznaje da je cijeli sustav u kojem je sad Hrvatska kompletno krivo postavljen – i to svjesno krivo tako da je u službi đavla i u funkciji navedene kulture smrti – onda je jasno da se sustav mora srušiti. Da bi tako nešto mogao propovijedati morao sam ponuditi kompletni novi sustav koji bi nadomjestio ovaj sadašnji i tako se rodila prvo ideja, a zatim i realizacija u vidu knjige. Sad je na redu i treći korak, a to bi bila operacionalizacija te vizije Hrvatske rušenjem ovog sustava i izgradnjom novog, spasonosnog i uzvišenog jer je utemeljen na Božjim zakonima.

U knjizi, među ostalim, zagovarate i tzv. «kristocentričnu ekonomiju». Što podrazumijevate pod tim pojmom?

Najkraće, kristocentrična ekonomija bi bila alternativa kapitalizmu, ali da to nije komunizam koji je lažna alternativa koju su izmislili, financirali i promovirali upravo najveći kapitalisti. Kapitalizam je idolopoklonstvo Mamonu, bogu novca. Vojska ekonomistaSamo u ova dva desetljeća u Hrvatskoj je steklo diplomu više od dvadeset tisuća ekonomista. Da oni tamo uče pravu znanost i da primaju ikakvo pravo znanje, onda bi ta vojska ekonomista, makar po zakonu velikih brojeva, to svoje znanje dokazali kroz ekonomski boljitak i prosperitetTo je sustav gdje je novac vrhovno mjerilo svih vrijednosti i jasno je da je to neprihvatljivo. No, neki misle da mogu služiti dvojicu gospodara: Boga i novac, pa onda imamo ovu hipokriziju gdje se događa shizofreno stanje da se netko deklarira kao vjernik ili je čak dijelom crkvene hijerarhije, a istovremeno se podčinjava novcu i pozemljarskoj moći te misli da smo svi slijepci i glupani pa ne vidimo o čemu se tu radi. Ne može to proći, to je direktna pljuska Mesiji koji je rekao to što sam naveo o nemogućnosti istovremenog služenja Bogu i novcu. Potpuna suprotnost tome je koncepcija kristocentrične ekonomije gdje je novac kao i svako drugo sredstvo podređeno čovjeku.

Da ne duljim, jer sam o tome opširno pisao i obrazlagao kako u knjizi, tako i u člancima, kolumnama i intervjuima, kristocentrična ekonomija je ekonomski koncept koji je znanstveno neoboriv, logičan i zdravorazuman, i po kojem svakoj državi koja to prihvati dolazi ekonomski prosperitet i blagostanje. Vidite, u jednom intervjuu prije par godina dao sam izazov svim tzv. ekonomistima koji slijepo slijede ovu destruktivnu kapitalističku ili komunističku ekonomiju da javno obore moje ekonomske teze kojima dokazujem nedopustivost ovakvog koncepta. Npr. poput ''Priče o Juri i Mati'' kojom sam se poslužio da svakom razumnom čovjeku bez obzira na školsku spremu jasno pokažem i dokažem kako je zaduživanje stranom valutom siguran put u ropstvo. I rekao sam da ako na znanstvenim osnovama uspiju oboriti moje tvrdnje da se povlačim iz svakog javnog djelovanja. Nitko se nije javio ni oglasio. To isto vrijedi i za pitanje kamate koja je također potpuno nepotrebna i samo unosi destrukciju u gospodarski, ali i socijalni život države i naroda. Također, u sklopu kristocentrične ekonomije dao sam nešto što smatram čak i najvećim mojim doprinosom ekonomskoj znanosti, ali pravoj znanosti, ne ovoj lakrdiji od znanosti i ideologiji novca koju sad nameću kao nekakvu znanost, a to je da sam osmislio definiciju novca. Odnosno, dao sam odgovor na pitanje što je to novac.

NovacPitajte sve te ekonomiste i doktore ekonomije neka vam daju definiciju novca, neka kažu što je to novac i vidjet ćete kako neće biti jasnog i egzaktnog odgovora – a to je zato jer ne znaju, nemaju znanje nego ideologiju. Odgovor je slijedeći: novac je broj s imenom kojim se mjeri rad. Sad, reći će netko da što je sad ovo? U čemu je velika pamet ove definicije? Vidite, stvar je u tome da tko ima sposobnost shvatiti ovu definiciju shvatio je sve što se dalje iz nje razvija. Sad je stanje takvo da se ekonomija fokusira isključivo na brojevnu stranu novca, a potpuno zanemaruje ovu imeničnu stranu. I zato imamo to što imamo jer novac je sinteza matematike i povijesti, a povijest je ono što novac i cijelu ekonomsku znanost povezuje s čovjekom i time i podređuje čovjeku, odnosno narodu s njegovom državom koja novac stvara. I zato nije slučajno ovo odvajanje i zanemarivanje povijesti i forsiranje isključivo matematičke funkcije u strukturi novca kao novca. To se također poklapa i s kapitalizmom kao sustavom koji uništava države i narode, poništava granice, jer to su sve povijesne kategorije i neprihvatljive su bešćutnom božanstvu novca koje ima matematičku funkciju profita prema beskonačnosti. I tu svoje odigrava kamata – ona je ta koja multiplicira novac iz novca i nema tu kraja, brojevi idu prema beskonačnosti.

Najmanji problem je dokazati da je ova ekonomska znanost koja se naučava po sveučilištima u Hrvatskoj, ali i u svijetu jednako tako, tu nema razlike, potpuno promašena i kriva. Evo, samo u ova dva desetljeća u Hrvatskoj je steklo diplomu više od dvadeset tisuća ekonomista. Da oni tamo uče pravu znanost i da primaju ikakvo pravo znanje, onda bi ta vojska ekonomista, makar po zakonu velikih brojeva, to svoje znanje dokazali kroz ekonomski boljitak i prosperitet. Budući da je svakom jasno da toga ne da nema, nego se konstantno ide samo prema sve gorem i gorem stanju, onda je to dokaz da znanje koje se naučava ne vrijedi ništa. To bi bilo kao da inžinjeri brodogradnje projektiraju brodove koji kad ih se porine u more potonu, ali oni i dalje rade po istom obrascu i prezentiraju se kao poznavatelji brodogradnje.

Ekonomske mjere

Koje su osnovne mjere ekonomske politike koje bi prema Vašem sudu Hrvatsku mogle izbaviti iz sadašnje katastrofalne ekonomske situacije?

Dao sam to u proširenom obliku u knjizi još prije šest godina, a sažeo u programu od petnaest točaka za prosperitet i blagostanje Hrvatske pa evo i ovdje da ih ponovim:

Trogirsko brodogradilište1. Poništenje pretvorbe i privatizacije te sankcioniranje svih koji su odgovorni za kriminal u tim procesima, ratno profiterstvo i devastaciju nacionalnog bogatstva.

2. Nacionalizacija banaka, prebijanje i otpis svih dugovanja privatnih i pravnih osoba, istraga i revizija prethodnog bankarskog poslovanja, povlačenje i aktivacija svih deviznih pričuva.

3. Nacionalizacija strateških gospodarskih sektora u telekomunikacijama, energetici i prometu.

4. Proglašenje gospodarskog pojasa.

5. Nacionalizacija neobrađenih poljoprivrednih površina, pravična nadoknada vlasnicima, okrupnjivanje i prikladna besplatna redistribucija zemlje svima u Domovini i dijaspori koji su voljni pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju.

6. Bankarska potpora poljoprivrednoj proizvodnji, selu, seljaku i ribarima beskamatnim kreditima, zaštitnim carinama i garancijom otkupa s naglaskom na omasovljenju obiteljskih domaćinstava koja proizvode organsku hranu vrhunske kvalitete. Zabrana svakog oblika genetske manipulacije i proglašenje Hrvatske "GMO 100% slobodnom zonom", kao i strogu regulaciju primjene zaštitnih sredstava i stočne hrane.

7. Bankarska potpora malom i srednjem poduzetništvu beskamatnim kreditima s prioritetima na industrijskoj proizvodnji za potporu poljoprivredi, brodogradnji i javnim radovima.

8. Izgradnja trgovačke flote, upošljavanje i razvoj svih brodograditeljskih kapaciteta za planirane domaće potrebe kao i inozemno tržište.

9. Mobilizacija sve zatečene tehničko-tehnološke operative i ljudskog kadra za pokretanje velikih javnih radova u sektorima prometa (željeznice), građevinarstva (stanogradnja) i energetike (obnovljivi izvori, domaći plin i nafta). Prioritet strateška veza Vukovar – Sisak – Rijeka, odnosno povezivanje Dunava s Jadranom.

10. Investiranje u školstvo i znanost kroz osiguravanje besplatnog školovanja za sve državljane i povezivanje visokog školstva s potrebama industrije i poljoprivrede.

11. Informatizacija i informatičko umrežavanje na nacionalnoj razini svih proizvodnih sektora od poljoprivrede do industrije.

12. Izravni financijski, materijalni i stambeni poticaji obiteljima i rađanju djece kroz davanje statusa zaposlenika i proizvođača svakoj majci i domaćici proporcionalno broju djece i ukućana.

Uloga državeNe može se stvaranje i distribucija novca dati u ruke nekome drugome osim državi jer država je tu da brine za opće dobro, a novac je ekskluzivno monopolne naravi i zato ne može nego biti pod nadzorom države kao svojevrsnog monopolista koji je tu da monopol stavi u opću funkciju, a ne u ičiju privatnu, bez obzira bio taj Hrvat ili tuđinac13. Urbanistički, arhitektonski i dizajnerski standardi koji osiguravaju najbolju optimalizaciju u proizvodnji, zbrinjavanju otpada, zaštiti okoliša i izgradnji životnog prostora po mjeri čovjeka i obitelji kao temelja društva i države.

14. Osiguranje najboljih zdravstvenih usluga svim državljanima.

15. Prikladna skrb o svim socijalno ugroženim državljanima tako da nitko ne ostane gladan i bez krova nad glavom.

Jedna od točaka Vašega ekonomskog programa je i nacionalizacija banaka. Zašto smatrate da je potrebno nacionalizirati banke?

Tko je shvatio definiciju novca jasno mu je zašto se mora nacionalizirati banke. Ne može se stvaranje i distribucija novca dati u ruke nekome drugome osim državi jer država je tu da brine za opće dobro, a novac je ekskluzivno monopolne naravi i zato ne može nego biti pod nadzorom države kao svojevrsnog monopolista koji je tu da monopol stavi u opću funkciju, a ne u ičiju privatnu, bez obzira bio taj Hrvat ili tuđinac. Sad smo i mi, ali skoro i cijeli svijet, stavljeni u stanje da je jedna nadnacionalna oligarhija, ja ih znam nazivati financijskom mafijom, preuzela stvaranje i distribuciju novca u svoje ruke i tako dovela države i narode svijeta pod svoju kontrolu. Izlaz je jedino na način kako je riješen i gordijski čvor – presjeći te nevidljive financijske lance jednim odlučnim potezom mača. A to je spomenuta nacionalizacija banaka, to je naš mač kojim još uvijek raspolažemo jer smo suverena država i kao takva imamo svo pravo to uraditi. Upravo zato da se izvučemo iz ovog puta propasti ne smijemo ni pod koju cijenu predati tu sposobnost donošenja odluka gubitkom suvereniteta ulaskom u Europsku uniju.

Hrvatska narodna Banka - HNBOvdje mi pada na pamet još jedan apsurd ove aktualne ekonomske ''znanosti'': SAD su najzaduženija država svijeta, i to su zaduženi u dolarima, njihovom nacionalnom valutom. Pitam ja vas može li itko biti sam sebi dužan? Jasno da ne može. Znači, netko drugi raspolaže dolarom, njegovim stvaranjem i distribucijom. Ti drugi su ti iz financijske internacionale, ili financijske mafije, kako god vam je draže da ih se naziva, a zna se točno i imenice tko su ti kojima su svi dužni, odnosno koji su uzurpirali pozicije na koje nemaju pravo. Koliko su lukavi i prepredeni pokazuje se i time da kad ih se počinje prozivati po imenima kao odgovor na to redovito dolazi optužba da je to – antisemitizam. Jasno, kad nema argumentiranog protuodgovora, ide se metodom osobne diskreditacije. Pametnome dosta, a mene sigurno neće takvi jeftini trikovi spriječiti da govorim istinu i neoborive činjenice.

Za sada smo se dotakli uglavnom ekonomskih tema. Zanima me kakva je Vaša vizija Hrvatske u političkom i kulturnom smislu. Za kakvu se Hrvatsku zalažete?

Ovdje nemam što puno pričati: Hrvatska za kakvu se zalažem je u političkom, kulturnom i svakom drugom smislu utemeljena na stijeni. I takvu Hrvatsku ništa neće moći oboriti, trajat će dok je svijeta i vijeka.

Poznato je da ste protivnik Hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Koje bi argumente naveli u prilog takvoga stava?

Već sam neke naveo. Argument svih argumenata je sloboda koja je generator svakog bogatstva i prosperiteta. Tu često koristim jednu svoju izreku: ''Dubrovnik nije bio slobodan zato što je bio bogat, nego je bio bogat zato što je bio slobodan!''

Europska unijaNema prosperiteta i bogatstva u sluganstvu i ropstvu, nego jedino i isključivo u slobodi. To vrijedi na osobnoj, individualnoj ljudskoj razni, a na razini države i državništva sloboda je državna nezavisnost i suverenitet. I to nema alternative. Slobodna i nezavisna država Hrvatska nema alternative. I oni koji to osporavaju su kroatoskeptici, dok sam ja, a i velika većina Hrvata, kroatooptimisti. Vjerujem u Hrvate i Hrvatsku. Vjerujem u našu pobjedu nad silama tame koje nas žele uništiti. Vjerujem, ali istovremeno i znam, raspolažem znanjem kako realizirati Hrvatsku koja bi bila na čast i ponos svima: i pokojnima, i živućima i onima koji tek dolaze.

U prikraju EU-integracija vrebaju i one jugosferskog predznaka. Neki ističu da je jugosferska perspektiva zapravo ta koja se skriva iza EU-ropske fasade. Vaše gledište?

Tu nema nikakve razlike i sve je dio istog projekta. I zato svi oni koji pričaju nekakve priče da ulaskom u EU izbjegavamo te neke jugosferske ili kakve već integracije su lobotomizirani od logike i zdravog razuma. Ili rade kao agenti tuđinskih interesa. Treće opcije nema. Ponavljam: suverena i nezavisna država Hrvatska nema alternative. Kome to nije jasno neka se bavi nekim drugim stvarima, a državništva neka se ostavi, bolje tako nego da se blamira svojom kratkovidnošću.

Koja je prema Vama alternativa Eu-ropskim i jugosferskim projektima? Kako se oduprijeti procesima koji Hrvatsku žele izbrisati s karte svijeta?

Hrvatska kao suverena i nezavisna država kojom upravljamo i radimo onako kako je to u našem najboljem interesu. Oduprijeti se tim procesima može samo spoznajom o duhovnoj osnovi sveg svjetovnog zbivanja, pa tako i utemeljenjem na zakonima Božjim. Svjetski poredakGlobalne strukture svim silama rade na uništenju vjere jer jako dobro znaju da kad to uspiju uništiti, da onda dalje sve lako mogu odraditi u svojim dijaboličnim planovima porobljavanja cijelog čovječanstva i uspostave Novoga svjetskog poretka, kako to i sami nazivaju i to posve otvoreno i javnoNaravno, to implicira vjeru u Mesiju, Isusa Krista, nasljedovanje Njegovog nauka, a onda kroz tu osnovnu polaznu točku dolazi vjera u sebe i svoje sposobnosti kao pojedinca, pa se to dalje širi u vjeru u svoj narod i sposobnosti naroda da se odupre i nadvlada sve nevolje i tegobe – a ono što neće uspjeti svojim ljudskim sposobnostima, pomoći će dragi Bog. I eto nas na početku, krug je zatvoren i neprobojan – sve dok smo u vjeri... I baš zato ove globalne strukture svim silama rade na uništenju vjere jer jako dobro znaju da kad to uspiju uništiti, da onda dalje sve lako mogu odraditi u svojim dijaboličnim planovima porobljavanja cijelog čovječanstva i uspostave Novoga svjetskog poretka, kako to i sami nazivaju i to posve otvoreno i javno.

Gledajući sve političke opcije u Hrvatskoj, koja je Vama osobno najbliža? Ima li ijedna od stranaka potencijala da provede program za kojega se i Vi osobno zalažete i vidite li se u budućnosti kao član koje od stranaka?

Svaka opcija koja je za suverenu i nezavisnu državu Hrvatsku mi je bliska i podržavam je. Naravno, kao starčevićanac volio bi kad bi njegova stranka, HSP kojeg je on osnovao, bio taj politički centar hrvatskog državotvornog okupljanja.StarčevićanacNije dovoljno biti formalni HSP-ovac nego se to mora biti u krvi, u srcu, a narod to intuitivno odmah osjeti je li tko takav ili nije. Ne može se ljubav i strast prema Hrvatskoj glumiti, ne može se to ni naučiti, to je stvar duha, a pisano je da duh puše onako kako on hoće, ne kako bi neki čovjek to htio Ali, nije dovoljno biti formalni HSP-ovac nego se to mora biti u krvi, u srcu, a narod to intuitivno odmah osjeti je li tko takav ili nije. Ne može se ljubav i strast prema Hrvatskoj glumiti, ne može se to ni naučiti, to je stvar duha, a pisano je da duh puše onako kako on hoće, ne kako bi neki čovjek to htio. Ovo je jedna povijesna prigoda da se postigne dogovor i da se potisne umišljenost u vlastitu nezamjenjivost – vidjet ćemo koliko je tko na visini zadatka. Ja osobno, osim što djelujem s mojim prijateljem i bratom u Kristu dr. Natkom Kovačevićem kroz našu novoosnovanu udrugu za zaštitu ljudskih prava ''Pravednik'', stojim uvijek spreman i na raspolaganju svakom rješenju koje će pokazati dosljednost i karakter. Sigurno neću pristati na ikakva razvodnjavanja i tzv. ''kompromise'' jer nemamo taj luksuz da si priuštimo ni milimetar odstupanja od puta nacionalnog i državnog opstanka. Pitanje da ili ne u EU je jedna od tih stvari i pozdravljam sve koji su, makar i u zadnji tren, prihvatili suverenističku opciju nezavisne Hrvatske i izjasnili se protiv ulaska u EU.

Marko FranciškovićPrva stvar na kojoj treba inzistirati je kontrola izbora i referenduma. I to od glasanja do prebrojavanja glasova. To govorim stoga što imam pouzdane informacije da je ovaj izdajnički režim dao nalog tajnim službama da odradi krivotvorenje referenduma za EU. Na to su bili prisiljeni stoga što sve realne ankete – a jedna od njih je i anketa koju je napravila Delegacija Europske komisije u RH – pokazuju da se potpora za Europsku uniju nalazi na razini od nekih dvadesetak posto s tendencijom prema daljnjem padu. Tako da nema nikakvih izgleda da se ikakvim propagandnim manipulacijama navede ljude da promijene mišljenje i stoga su se odlučili prljavom prevarom na referendumu odraditi posao uništenja Hrvatske. Zato su sve ove ankete koje sad tako intenzivno prikazuju državni i korporativni mediji lažirane i namjerno se želi stvoriti slika kako je potpora za ulazak u EU oko 55 ili čak i više posto, pa kad odrade krivotvorenje referenduma reći će da se rezultat poklopio sa tim njihovim anketama. Zato se s naše strane radi na organizaciji apsolutne kontrole glasanja i brojanja pa da vidimo onda kako ove režimske izdajice misle odraditi zadaću koje su se prihvatili. Neće im to proći, to im javno poručujem, a sve one koji makar pokušaju krivotvoriti referendum neće dobro završiti i odgovarati će za čin veleizdaje.

Imate li još što za poručiti čitateljima Portala Hrvatskog kulturnog vijeća?

Neka svatko bude za dom spreman, ali u doslovnom smislu te časne izreke. Ne podnosim kad vidim da neki pijani, neuredni, već na sami vizualni dojam očigledno nespremni ljudi, stavljaju u usta taj izričaj. Sramote i obešćaščuju nešto što treba biti dostojanstveno i uzvišeno. Da bi mogao reći da sam za dom spreman – trebam stvarno biti spreman u svim svojim intelektualnim i tjelesnim potencijalima koje mi je Bog dao. Tako neka se svako spremi, pripremi i stavi na raspolaganje jer sigurno je da će jako brzo Hrvatska trebati one koji su je voljni braniti kao što je to bilo i 91'. Ne sumnjam u to da će opet Hrvati ustati iz pepela i opet kao čudom uskrsnuti na zaprepaštenje svih domaćih i svjetskih sotonista koji nas žele uništiti i već misle da su nas doveli pred gotov čin. Bog je gospodar povijesti, a ne oni i njihov pali anđeo kojeg slijede i kojem se klanjaju i to će se opet potvrditi kroz Hrvatsku i Hrvate na hvalu i slavu Gospodinovu. Bog i Hrvati!

Davor Dijanović

Sub, 25-06-2022, 07:09:28

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2022 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.