Vladajuća stranka HDZ bliža EU-u nego svome narodu

Povod za ovo razmišljanje jest potpuno nova orijentacija vladajuće stranke glede sustava vrjednota i svoje politike. Radi se o obitelji kao temeljnoj vrijednosti i jezgri društva. Radi se i o drugim oblicima HDZobiteljskog života koje stranka poštuje u ime principa tolerantnosti i uključivosti. Stranka si zbog toga daje ime „demokršćanska“, insinuirajući time da su to kršćanske vrjednote. Ne mislim sada provesti kritičku analizu ovog novog programa. Želim samo konstatirati da stranka HDZ prihvaća usmjerenje koje vrijedi općenito za EU. To se isto dogodilo kod pitanja Istanbulske konvencije i u njoj sadržane rodne ideologije ili gender-teorije. Moje kritičko pitanje glasi: Jesu li te vrijednosti prihvatljive za hrvatske građane? Kako znamo: nisu. Kao dokaz: referendum o braku, referendum o IK, „Hod za život“. Moj zaključak: Vladajuća stranka HDZ bliža je EU-u nego hrvatskome narodu. Konkretno, ona je bliža profilu EU-a, mnogo bliža, nego svome narodu. Pokušao sam uz kratkoću prostora opisati taj profil EU-a.

U stvarnosti se etablirala u EU-u jedna ideologija koja ne podnosi kršćansku tradiciju, kulturu, utjecaj kršćanstva na javni život. Etablirana je u zemljama EU-a jedna nekršćanska ideologija puna vlastitih dogmi. Ne dopušta se proturječnost. Vlada ideologija multikulturalnosti. Na svakom području života - politika, znanost, kultura, mediji - sjede službeni ideolozi koji bdiju nad očuvanjem dogmi relativizma, tolerancije, pluralizma. U tome se služe službenim „jezikom“, political correctness, koji je već zamijenio kategorije klasične etike. To je za kršćane jako opasna situacija. Takvom ideološkom praksom kršćani su automatski učinjeni neprijateljima današnje civilizacije jer se usuđuju braniti Božju Istinu protiv dogmi kulture zapadnog svijeta, protiv: „svaki oblik zajedničkog života je obitelj, a ne samo muž - žena“ ; protiv: muž i žena nisu različiti; čovjek se može stvoriti u retorti; protiv: dijete se može ubiti u majčinu krilu; protiv eutanazije; svaka je kultura jednako vrijedna i dobra; kršćanska je vjera privatna stvar; protiv: nema istine jer svaki ima svoju istinu; protiv: nema objektivno dobrih i zlih djela... Tko se tim dogmama usprotivi, bit KRŠĆANSKA EUće ismijavan, vrijeđan, diskriminiran, kažnjen. To je izazov za kršćane... Za čuđenje: sve to se događa na prostorima na kojima više od tisuća godina vlada duh kršćanstva stvarajući s Kristovim Duhom Evanđelja specijalni identitet tog kontinenta imenom Europa: kršćanska Europa s kršćanskom kulturom.

Najviše začuđuje činjenica da je klasa elita u EU-u politički podijeljena na dvije fronte gotovo jednako jaka: na jednoj strani politička ljevica koju čine socijaldemokrati, komunisti, zeleni i liberali i na drugoj strani desnica: pučani, nacionalisti, demokršćani. Snage ljevice i liberala uspjele su nametnuti svoj svjetonazor u javni život koji ima glavnu značajku da odbacuje spomenutu kršćansku Europu. U diskusiji o EU- ustavu, ljevica i liberali ultimativno su izbacili svako spominjanje Boga. Nova konstrukcija Europe stvorena je bez kršćanskih temelja: bez pozivanja na Boga Stvoritelja, bez odgovornosti pred Bogom. Bazu nove EU čine prava čovjeka: Karta temeljnih prava EU, 54 čl. Glavna karakteristika fundamenta EU jest da je on isključivo „djelo čovjeka“, tj.: čovjek ga je stvorio, čovjek ga može mijenjati. Vječnih nepromjenljivih vrjednota/prava više nema. Vrhovni je autoritet država sa svojim instancijama: dakle autoritet čovjeka. Konačno je došao čovjek na svoje: svojom odlukom oslobodio se od autoriteta Boga, od objektivnog naravnog zakona, od naravnog prava direktno vezanog na ljudsko biće kao slike Božje. Čovjek je postao „bog“. Kao takav si je stvorio „državu: smrtnog boga“ koja upravlja u ime čovjeka i u rukama čovjeka na dobro čovječanstva.

„Država“ dodjeljuje građanima prava; država im oduzima prava, kao najviša instancija država određuje što je pravo. Mi smo svjedoci da je razvoj započet s Francuskom revolucijom, nastavljen preko totalitarističkih sustava Francuska revolucijanacionalsocijalizma i komunizma i 68.-revolucije konačno došao na svoj kraj i da je ostvaren u EU-u, naravno ovog puta na demokratski način. Živimo u vremenu gdje su norme, pravila, zabrane, zakoni, koje je čovjek oblikovao, najviša instancija. Ako je ta instancija nepravedna prema tebi, možeš se samo njoj obratiti i možeš samo kod nje zatražiti svoje pravo. (Priziv savjesti već je u raspravi da se ukine kao još preostala zadnja instancija ljudskog dostojanstva). Za bolje razumijevanje ove tematike spomenut ću Odluku Savjeta EU-a od 29. lipnja 2007. To je važan dokument jer se Savjet EU-a smatra stražarom ljudskih prava. Ni u toj Odluci nema ni riječi o kršćanskom duhu EU-a.

Samo se konstatira da su religije (plural) važne „jer je povijesna činjenica da su određene religije bile stoljećima prisutne i da su utjecale na povijest Europe (br. 1). Ni riječi o referenciji prema kršćanstvu danas. Ali zato se naglašava privatni karakter religije i to „da religija bilo koga, uključivši opciju da se svatko može izjasniti da nema nijednu religiju, ima isključivo privatni karakter.“ (br. 4). To znači da je prisutnost religije u javnosti ograničena na lobizam, na zastupanje privatnih interesa. K tome još i to da se vjera izjednačuje s nevjerom. Još više: tobože u ime neutralnosti države u pitanjima svjetonazora vjera i bezboštvo jednako su etablirani. Vjera tako gubi karakter javnosti. Time je dovršen zaokret: nije država koja se orijentira po savjetima vjere, nego se vjeru stavlja pred tribunal države. Država propisuje što i kako u stvarima religije. Tako čitamo u Odluci Savjeta EU-a: „Čak su zemlje u kojima ima jedna religija većinu obvezatne poučavati podrijetlo svih religija (br. 14). A kako izgleda sloboda religije? „Ta sloboda nije nikako bezgranična: religija čiji nauk ili praksa su nespojivi s drugim osnovnim pravima, ne bi bila prihvatljiva“ (br. 16).

Također: „Države ne smiju dopustiti širenje religioznih načela, čija bi primjena mogla povrijediti ljudska prava…“ (br. 17). To je jasno na prvi pogled. Međutim, problem nastaje u vezi s čl. 17 Karte o ljudskim pravima EU. Tu stoji: eu„Diskriminacije, osobito zbog spola…, religije ili svjetonazora ili seksualnog usmjerenja su zabranjene“. Tko određuje koji je nauk religije diskriminacija? Primjera ima mnogo koji pokazuju vrijednosnu usmjerenje današnje države: da ona, i samo ona određuje, odlučuje, dopušta kako će se odvijati život društva i pojedinaca. I to samo na bazi autoriteta administracije i poveznica s ovim svijetom. To opravdava zaključak: EU se odlučila svjetonazorski za sekularizam. U drugom koraku to znači: EU ne prihvaća da je čovjek stvoren na sliku Božju. To je ateistička slika čovjeka u ime koje i na temelju kojeg se određuju sadržaji projekata i agenda razvoja nacija EU-a, društava EU-a. Razvoj je zacrtan projektom: svijest Europljana osloboditi od utjecaja Crkve (Crkvi) i cjelokupne kršćanske duhovne baštine. Odluke u tom smjeru, koje će donositi Vrhovni sud za ljudska prava Savjeta EU-a, bit će i jesu već sada protiv kršćanske katoličke vjeroispovijesti i Crkve.

„Tko ne vidi da je kršćanin ugrožen jednom anonimnom atmosferom, nečim što je živo u zraku koje bi mu trebalo učiniti njegovu vjeru smiješnom i besmislenom? I tko je, a da ne vidi da postoji širom svijeta trovanje duhovne klime, koje ugrožava čovječanstvo u njegovu dostojanstvu, u njegovoj opstojnosti? Pojedini čovjek, i ljudske zajednice, čini se da su izložene beznadno tom djelovanju takvih sila, takvih moćnika. Kršćanin znade da ni on ne može vlastitom snagom postati gospodar toga ugrožavanja. Ali njemu je u vjeri, u zajedništvu s jedinim istinskim Gospodarom svijeta, darovano „oružje Božje“ s kojim se on, u zajedništvu s čitavim tijelom Kristovim, može usprotiviti tim snagama, znajući da nam Gospodin vraća u vjeri čisti zrak - dah Stvoritelja, dah Duha Svetoga, kojim svijet može jedino ozdraviti.“ (Papa Benedikt XVI.).

dr. Josip Sabol

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.