Održana redovita Godišnja skupština HKV-a

U subotu 13. travnja 2019. održana je u prostorijama Društva zagrebačke Klasične gimnazije redovita Godišnja skupština Hrvatskoga kulturnog vijeća. Skupštinom je predsjedao prof. dr. sc. Marijan Šunjić, predsjednik HKV-a, a u radno predsjedništvo izabrani su još član Upravnog odbora HKV-a Hrvoje Hitrec i članica Nadzornog odbora HKV-a Nada Prkačin.

HKV skupstina 2019 1 1

Nakon hrvatske himne i minute šutnje za sve preminule članove HKV-a, hrvatske branitelje i prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana, skupština je započela s radom.

HKV skupstina 2019 1 2

Predsjednik je pročitao predložene točke dnevnog reda te predložio da se rasprava i prihvaćanje izvješća ostavi za kraj, nakon što budu pročitana sva predviđena izvješća. Nakon što je to skupština prihvatila, predsjednik je predstavio svoje izvješće o radu HKV-a u 2018. godini, koje je bilo poslano svim članovima HKV-a s pozivom na skupštinu. Kako je prošla godina dana otkako je izabrano novo čelništvo udruge, predsjednik je u izvješću podsjetio na sve administrativne zahtjeve koji su morali biti ispunjeni kako bi udruga mogla nastaviti s radom u novim okolnostima, potom se osvrnuo na rad tajništva, veliko članstvo HKV-a (1012 članova), kontakte s drugim udrugama te zajedničke projekte i aktivnosti, izvijestio skupštinu o velikom broju prijava na natječaje i javne pozive (8 natječajnih prijava s vlastitim projektima i 3 u partnerstvu s drugim udrugama), osvrnuo se i na javne događaje kojima je HKV u protekloj godini bio organizator, sudionik i/ili medijski pokrovitelj (što se moglo pratiti na Portalu HKV-a), a posebno je naglasio vrlo uspješan rad Portala HKV-a u protekloj godini ( o čemu je posebno izvješće podnio gl. urednik Portala i dopredsjednik HKV-a dr. sc. Osor Barišić).

Skupštinu je izvijestio i o aktivnostima u 2019. godini, među ostalim o prijavi na Javni natječaj 01/18 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (AEM) za dvogodišnju potporu (2019. i 2020.) programu na Portalu HKV-a „Otvoreni dijalog i novi izazovi: Događaji, argumenti i stavovi“, za koji su u međuvremenu objavljeni pozitivni rezultati pa je tako HKV-ov projekt prihvaćen za financiranje u idućem dvogodišnjem razdoblju u godišnjem iznosu od 69.492,95 kn. S posebnim zadovoljstvom predsjednik je izvijestio nazočne članove da je Hrvatsko kulturno vijeće na prvom mjestu po broju ostvarenih bodova na javnom natječaju za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama pa bi se udruga uskoro trebala preseliti u novi prostor u Boškovićevoj 26. Predsjednik je spomenuo još neke natječaje na koje se udruga prijavila početkom 2019., kao i one na koje se planira prijaviti, a iznio je i druge planove za iduće razdoblje, koji se posebice ogledaju u radu tajništva i svih volontera HKV-a kako bi se realiziralo što više predviđenih aktivnosti i projekata koji služe promicanju hrvatske kulture i radu na dobrobit hrvatskoga naroda.

HKV skupstina 2019 1 4

Izvješće o radu Portala HKV-a podnio je gl. urednik Portala i dopredsjednik HKV-a dr. sc. Osor Barišić. Naglasio je da je Portal HKV-a najveći i najdugotrajniji projekt HKV-a, ima više od 30.000 objavljenih priloga, a koncepcijsko je usmjerenje takvo da zapravo sličnih pristupa gotovo i nema u hrvatskom medijskom prostoru. Na Portalu se provode dva zasebna projekta – „Otvoreni dijalog i novi izazovi: događaji, argumenti i stavovi“, koji od 2014. sufinancira Agencija za el. medije / Fond za pluralizam, i program posvećen Gradu Zagrebu koji u manjoj mjeri sufinancira Grad Zagreb. Portal nastoji analitički pristupiti svakoj temi, trudi se prenijeti informacije o događajima koji inače vjerojatno i ne bi bili zastupljeni u medijima, premda to zaslužuju, a posebno se ponosi svojim kolumnistima (H. Hitrec, N. Piskač, J. Novak, D. Dijanović) koji iz tjedna u tjedan, posve volonterski, pišu svoje doista iznimno kvalitetne tekstove i daju osvrte na najvažnije aktualne događaje. Podsjetio je na velik broj razgovora koji su u protekloj godini objavljeni na Portalu (74 razgovora), istaknuo požrtvovan rad D. Dijanovića, koji ne samo što uređuje priloge na Portalu i objavljuje autorske tekstove nego je zaslužan i za većinu objavljenih intervjua. Izdvojio je i HKV-ove reportaže o predstavljenim knjigama, raznim tribinama i skupovima (u posljednje je vrijeme posebice u tom smislu zaslužan J. Novak koji svoja izvješća obogaćuje impresivnim autorskim fotografijama i portretiranjem pomalo zaboravljenih i/ili prešućenih hrvatskih kulturnih djelatnika), a tu su i iscrpne reportaže D. Borovčaka o mnogim aktivnostima hrvatskih domoljubnih udruga, kao i jedinstvene povijesne reportaže Lj. Škrinjara. Spomenuo je i HKV-ovu rubriku „Pitali smo – jedna tema, više sugovornika“ u kojoj nekoliko sugovornika ima mogućnost iznijeti svoje mišljenje o pojedinoj temi.

Nakon izvješća o radu Portala HKV-a, dr. sc. Barišić je pročitao i sažetak financijskog izvješća za 2018., načinjen prema godišnjem izvješću knjigovodstva, u kojem je nazočne članove izvijestio o imovini, prihodima, rashodima i stanju računa udruge. Premda udruga djeluje u nezavidnim financijskim uvjetima i u velikoj se mjeri oslanja na volonterski rad svojih aktivnih članova, ipak uspijeva ispuniti svoje financijske obveze i zadržati pozitivno stanje na računu. Nastavno na podneseno financijsko izvješće, dr. Barišić je iznio i financijski plan koji je u manjoj mjeri predvidljiv jer se tiče ostvarenih potpora (20 % sredstava Fonda 01/17 AEM-a i 40 % sredstava Fonda 01/18 AEM-a), a u većoj će mjeri ovisiti o nadolazećim natječajima, kao i prihodima od članarina i donacijama.

HKV skupstina 2019 1 6

Izvješće Nadzornog odbora HKV-a (S. Ilić, D. Bihar, N. Prkačin) pročitala je članica NO-a Nada Prkačin. U izvješću stoji da je praćenjem rada Hrvatskoga kulturnog vijeća i povremenim sudjelovanjem na sastancima koje je održavao Upravni odbor HKV-a u 2018. godini, zatim uvidom u ponuđeno izvješće o radu koje je predsjednik Hrvatskoga kulturnog vijeća prof. dr. sc. Marijan Šunjić priložio pozivu na redovitu Godišnju skupštinu HKV-a te u financijsko izvješće i bruto bilancu, tj. prihode, rashode i stanje računa HKV-a u 2018. godini, utvrđeno kako u protekloj godini nije bilo nepravilnosti u djelovanju Hrvatskoga kulturnog vijeća.

Predsjednik je pročitao izvješće Časnog suda HKV-a u kojem stoji da članovi Časnog suda Hrvatskoga kulturnog vijeća – akademik Ivan Aralica, akademik Dubravko Jelčić i Marija Peakić-Mikuljan – izjavljuju da u 2018. godini nije bilo potrebe za njihovim djelovanjem.

Nakon što su pročitana sva izvješća, predsjednik je pozvao na raspravu i glasovanje o izvješćima. Skupština je prihvatila sva izvješća, a potom su uslijedili prigodni govori i rasprava u koju se uključio velik dio nazočnih članova.
Književnica Nevenka Nekić istaknula je da je Portal HKV-a najvjerodostojniji, da nije zamijetila tekstove koji bi bili ispod razine pretpostavljenog članstva te da joj je iznimna čast sudjelovati u njegovu radu, pri čemu je iskazala i svoju zahvalnost D. Dijanoviću koji tehnički priređuje tekstove i prikladno ih oprema. Duhovito je dometnula da je zaprepaštena raskošnim materijalnim stanjem u HKV-u, ali da bi ipak voljela da nova knjiga koju priprema bude objavljena upravo u izdanju HKV-a, no bez ikakvih financijskih gubitaka za HKV.

HKV skupstina 2019 1 7

Anto Periša govorio je o biltenu SNV-a „Historijski revizionizam, govor mržnje i nasilje prema Srbima“ te upitao na koji bi se način mogao podržati rad Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac.

J. Novak govorio je stanju na HRT-u, o zabranjenim autorima i „bunkeriranju“ ljudi i filmova te upitao bi li se HKV mogao u tom smislu oglasiti i može li se javno tražiti da se napokon mentalno iziđe iz Jugoslavije.

Predsjednik Šunjić predložio je zasebne okrugle stolove na kojim bi se argumentirano objasnile takve teme.
Fizičar Miroslav Dorešić rekao je da bi volio da na Portalu HKV-a ima više tekstova o stanju u hrvatskoj akademskoj zajednici, posebno o (visokom) školstvu.

Predsjednik HKV-a dodao je da bi općenito naglasak trebalo staviti na budućnost, a ako se nešto kritizira, onda treba i predložiti nešto novo. Oni koji dolaze trebaju imati podlogu za rad; treba više pozitivnog, a manje crnila.

Ivan Ljubinković upitao je ima li HKV predstavništva u inozemstvu, na što mu je odmah odgovoreno da ne postoje formalna predstavništva, ali da HKV nastoji surađivati s hrvatskim udrugama u iseljeništvu te da ima članove u inozemstvu koji također sudjeluju u radu i s kojima se nastoje provoditi zajednički projekti i aktivnosti. Pojedini su članovi i dopisnici za Portal HKV-a.

HKV skupstina 2019 1 11

Marko Kovačević, jedan od prvih članova HKV-a, rekao je da ga boli što se u Hrvatskoj komemoriraju mnoge žrtve, ali istovremeno se ne dopušta komemoriranje dijela žrtava iz hrvatskoga naroda, kojima se ne zna ni broj.

Ponovno se za riječ javila N. Nekić. Osvrnuvši se na pitanja J. Novaka u svezi s HRT-om, dodala je da postoji arhiv HRT-a, no da je do filmova iznimno teško doći, pa čak ni autori ne mogu doći do svojih filmova. Isti je problem i s Hrvatskim državnim arhivom, i ondje se teško dolazi do arhivskog gradiva, no kao iznimku je spomenula kaptolski arhiv, Odjel Depozit Zagrebačke nadbiskupije, kojemu je pročelnik član HKV-a dr. sc. Stjepan Razum, te je kazala da mnogi kulturni djelatnici svoje arhivsko gradivo povjeravaju upravo kaptolskom arhivu. Dodala je da bi pitanje arhiva, i HRT-ova arhiva i HDA, trebao obraditi netko od istraživačkih novinara, a predložila je i da se istraži gdje završavaju knjige hrvatskih književnika koje budu predane u knjižare i kako se postupa s njima. Iz osobnog je iskustva svjedočila da pojedine knjige koje su predane u knjižare ostanu nerazvrstane, izgubljene među policama i tako nedostupne čitateljima.

Član HKV-a Vinko Buretić, jedan od najpoznatijih komentatora na Portalu HKV-a, podsjetio je na Barometar Večernjeg lista, na kojem su čitatelji mogli sami objavljivati svoje tekstove i analize, nisu morali čekati na dopuštenje uredništva i tekstovi nisu ni na koji način obrađivani i opremani. Upitao je bi li se što slično moglo realizirati i na Portalu HKV-a.

Nakon što je završena rasprava, predsjednik je pročitao prijedlog za izmjene i dopune Statuta koje se tiču 7. i 8. članka, a cilj im je podrobnije objasniti i raščlaniti područja djelovanja i djelatnosti HKV-a. Nazočni članovi iznijeli su i svoje prijedloge za opisivanje djelatnosti pa ih je Skupština prihvatila u tom obliku. Upravni odbor pomno će razmotriti sve prijedloge i u dogovoru s Uredom za udruge načiniti objedinjeni tekst Satuta, što je skupština prihvatila.

HKV skupstina 2019 1 9

Time je završen formalni dio skupštine HKV-a, a nazočni članovi zadržali su se u prijateljskim i kolegijalnim razgovorima.

Među gostima HKV-u su se pridružili Borna Kuri iz udruge mladih „Obnova“, zadužen za komunikaciju s drugim udrugama, i Marin Grabar, zamjenik predsjednika Zbora udruga Hrvatski ratni veterani.

Od članova HKV-a svoj su nedolazak, zbog bolesti ili drugih prethodno preuzetih obveza, među ostalim ispričali akademici Ivan Aralica i Dubravko Jelčić te književnica Marija Peakić-Mikuljan (članovi Časnog suda HKV-a); predsjednik DHK-a Đuro Vidmarović, akademski kipar Kuzma Kovačić i predsjednik HŽD-a Ante Beljo (članovi UO-a HKV-a); Dubravka Bihar, članica NO-a HKV-a; Ivan Jaklin, HKV-ov povjerenik za Hrvatski sjever – Varaždin, te članovi Damir Borovčak, fra Miljenko Stojić, predsjednik Zbora udruga HRV Zvonko Sesar i predsjednik udruge Obnova Marko Paradžik. Svi su zaželjeli uspješan rad skupštini, čestitali na dosadašnjem radu HKV-u i zaželjeli uspjeh i u budućnosti.

tekst: hkv
foto: Mate Gogić

Čet, 25-04-2024, 06:55:06

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.