Prosvjed zbog napada na pravni suverenitet Republike Hrvatske

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani saborski zastupnici,

U posljednje vrijeme svjedoci smo sve agresivnijeg napada na hrvatski suverenitet, a napose na njezin pravni suverenitet, zbog čega mi potpisnici iskazujemo odlučan prosvjed i zabrinutost za budućnost Hrvatske.

HrvatskaNapadima na hrvatski pravni suverenitet želi se poništiti i pogaziti Odluku Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, donesene 8. listopada 1991. godine. Takvu Hrvatsku nekoliko mjeseci kasnije jedinstveno su priznale i sve članice EU-a i čitav svijet.

Odlukom Hrvatskog sabora jasno je utvrđeno da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji. Republika Hrvatska odrekla je njome legitimitet i legalitet svim tijelima dotadašnje federacije - SFRJ i odlučila ne priznati valjanim ni jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje, nastupa u ime bivše federacije - SFRJ.

Prosljeđivanjem Republici Hrvatskoj optužnica protiv hrvatskih građana koje su proizvela tijela bivše SFRJ, agresorske JNA, Republika Srbija pokazuje želju da bude slijednica bivše federacije kojoj je Hrvatska prije 20 godina odrekla svaki legitimitet i da izjednači krivnju agresora i žrtve. Time se, također, na svojevrstan način pokazuje da se velikosrpska agresija na Hrvatsku nastavlja pravnim i političkim sredstvima.

Dakle, temeljni cilj najnovije velikosrpske agresije na državnopravni suverenitet Republike Hrvatske jest saniranje po Srbiju vrlo negativnih posljedica, nastalih zbog niza izgubljenih ratova u Miloševićevo vrijeme, što je ujedno i temeljni cilj novoga srbijanskog Memoranduma.

Njihovo slanje optužnica gotovo je istovjetno kao da su poratna Njemačka ili Italija poslala optužnice za ratne događaje poratnim vlastima u Poljskoj, Francuskoj, Češkoj i Slovačkoj, Grčkoj, Albaniji i Hrvatskoj i td.

Odluke SrbijeOdlukom Hrvatskog sabora jasno je utvrđeno da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji. Republika Hrvatska odrekla je njome legitimitet i legalitet svim tijelima dotadašnje federacije - SFRJ i odlučila ne priznati valjanim ni jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje, nastupa u ime bivše federacije - SFRJDjeluje pomalo zbunjujuće što EU, kad je riječ o tim pravnim aktima, traži pojašnjene od Hrvatske, kao da ne zna tko je bio agresor na Hrvatsku, kao i komentar državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji se upliće u opravdanost donošenja zakona, što nije primjereno ni demokratskim državama niti državi u kojoj je provedena dioba vlasti.

Možda nam, jednostavno, na taj način iz EU pokazuju da na Hrvatsku gledaju kao na koloniju, otvoreno nam poručujući da ne računamo sa suverenitetom u EU. Postavlja se pitanje je li Srbija "sama" donijela tu odluku. Sjetimo se da je srbijanski predsjednik Tadić tražio da se hrvatski generali osude bez dokazane krivnje, a s istovjetnim argumentima na koje se sada pozivaju iz EU-a Na tim se „argumentima" temelji i presuda Haaškoga suda. Je li takav zahtjev postavio "sam" Tadić ili mu ga je sugerirao baš EU?

OptužniceSrbijansko slanje optužnica gotovo je istovjetno kao da su poratna Njemačka ili Italija poslala optužnice za ratne događaje poratnim vlastima u Poljskoj, Francuskoj, Češkoj i Slovačkoj, Grčkoj, Albaniji i Hrvatskoj...Pozivamo zastupnike Hrvatskog sabora da odlučno stanu u obranu hrvatskog suvereniteta, a napose pravnoga, jer će se građani i po tome opredjeljivati na sljedećim izborima. Istodobno, najodlučnije prosvjedujemo protiv postupanja Republike Srbije koja je hrvatskim pravosudnim vlastima na pilatovski način prosljedila fantomske optužnice protiv hrvatskih građana. To samo svjedoči da još nije izvukla zaključke iz agresivnog rata koji su JNA i Miloševićeva Srbija vodile protiv Republike Hrvatske, prouzročivši najveće žrtve i materijalne štete u Europi nakon Drugoga svjetskog rata, te da nije odustala od projekta Velike Srbije.

Zar tim svojim činom Srbija zapravo nije preuzela izravnu odgovornost za zločine i razaranja što ih je JNA učinila u Hrvatskoj?

Zbog toga Srbiji treba u najkraćem mogućem vremenu dostaviti račun za ratne štete koje su u Hrvatskoj počinile JNA, Miloševićeva Srbija i njihove paravojne snage.

Iz dosadašnjih slučajeva jasno je da su optužnice (mnoge, ako ne i sve) sastavljene na temelju priznanja iznuđenih od hrvatskih zatočenika u srpskim koncentracijskim logorima pa Srbiji treba postaviti sljedeće zahtjeve/pitanja:

Kako je moguće da uopće razmišljaju o optužnicama koje sadrže bilo kakav dokaz koji je pribavljen na nezakoniti način, tj. iznuđen u srbijanskim koncentracijskim logorima? Kako to da nakon tragičnih iskustava Drugoga svjetskog rata, Auschwitza, Dachau ...., EU tako olako prolazi preko toga?

Josip PečarićTražimo procesuiranje svih odgovornih za odvođenje, držanje i mučenje hrvatskih građana u srbijanskim koncentracijskim logorima u Srbiji. (Procjena je da je u tim logorima ubijeno ili nestalo oko 300 ljudi).

Tražimo međunarodnu potporu da se zaustave sve optužnice (ne samo iz Srbije nego i iz BiH) koje polaze od dokaza koji su iznuđeni, odnosno pribavljeni na nezakonit način.

Sve ove naše nevolje proizilaze iz činjenice da se u Hrvatskoj prihvatilo izjednačivanje agresije i obrane. Počelo se pričama o navodnom građanskom ratu, a provedeno je preko izjednačivanja ratnog zločina, koji čine agresori i zločina u ratu koji se može dogoditi u obrani kao prekoračenje nužne obrane. To je u suprotnosti s međunarodnim pravom!

Tražimo vladavinu prava i hrvatski pravni suverenitet, umjesto dogovora na "visokoj razini" koji služi skupljanju političkih poena i uspostavi puzajuće "pravne jugosfere".

Pozivamo zastupnike da na saborskoj sjednici 14. listopada, u petak, odgovorno štite suverenitet Republike Hrvatske i dostojanstvo narodnih zastupnika Hrvatskoga sabora.

U Zagrebu, 8. listopada 2011.

akademik Ivan Aralica
akademik Smiljko Ašperger
dr. sc. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski
akademik Dubravko Jelčić
akademik Andrija Kaštelan
akademik Josip Pečarić
prof. dr. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački
akademik Nenad Trinajstić
dr. sc. Žarko Domljan, prvi predsjednik Hrvatskog državnog sabora
prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović
dr. sc. Mato Artuković
prof. dr. sc. Ivan Bakran
dr. sc. Mladen Bandić, dipl. ing. građ., Zagreb
doc. dr.sc. Senka Banić, Split
dr. sc. Josipa Barić, doc. FESB, Split
dr. sc. Osor Barišić
dr. sc. Mirko Belak, znanstvenik
dr. sc. Zlatko Begonja, Upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
prof. dr. sc. Mihovil Biočić, KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
akad. slikar Josip Botteri-Dini
dr. sc. Srećko Botrić, Sveučilište u Splitu
prof. dr. sc. Velimir Božikov, Zagreb
dr.sc. Marijan Brajinovic, ministar-savjetnik, Bec, Austrija
prof. dr. sc. Gojko Buljat, Zagreb
prof. dr. Ante Cuvalo
Marko Curać. novinar
Joško Čelan, novinar i publicist, Split
prof. dr. sc. Marin Čikeš, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. don Josip Čorić
prof. dr. sc. Vera Čuljak
prof. dr. Vladimir Ćepulić, Zagreb
Mirko Čondić, pukovnik HV u m.
dr. sc. Alojz Ćubelić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlado Dadić
prof. dr. dr. h. c. Nikola Debelić
prof. dr. sc. Slavica Dodig
admiral Davor Domazet Lošo
prof. don Ilija Drmić
prof. dr. sc. Andrej Dujella
prof. dr. sc. Boris Dželalija, infektolog, Medicinski fakultet Split
prof. dr. sc. Neven Elezović
docent dr. Srečko Favro
prof. dr. sc. Krešimir Galešić, Zagreb
prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, Medicinski fakultet, Zagreb
dr. sc. Martinia Ira Glogar, doc.
prof. dr. sc. Željko Grabarević
prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić
prof. dr. Vinko Grubišić, professor emeritus , Sveučilište Waterloo, Kanada
Hrvoje Hitrec, književnik, predsjednik HKV-a
dr. sc. Zdeslav Hrepić, Columbus State University, GA, USA
doc. dr. Hicela Ivon, Split
dr. sc. Borka Jadrijević, izv.prof.
dr. sc. Julije Jakšetić
dr. sc. Domagoj Jamičić
dr. Milan Jelić, dipl. ekonomist, R. Argentina
Anđelko Kaćunko, svećenik i publicist
prof. dr. sc. Duško Kardum, Zagreb
prof. dr. sc. Ivan Karlić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marijan Kirin, Zagreb
prof. dr. sc. Milica Klaričić Bakula
prof. dr. sc. Ivan Kordić
prof. dr. sc. Srećko Kovač, Institut za filozofiju, Zagreb
Mate Kovačević, novinar
dr. sc. Jadranka Kraljević
general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik udruge Hrvatski generalski zbor
prof. dr. sc. Šimun Križanac, Sesvete
prof. dr. sc. Mario Krnić
dr. sc. Nikša Krstulović
prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš
prof. dr. sc. Stipe Kutleša
prof. dr. sc. Ante Lauc
dr.sc. Inga Lisac, sveuč. nastavnik, Zagreb
dr. sc. Srećko Listeš, Split, viši savjetnik AZOO
prof. Ive Livljanić, veleposlanik u miru
prof. dr. Maja Lukac-Stier, sveučilišni profesor, Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. Mate Ljubičić
Marko Magdalenić, prof., Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb
prof. dr. Ivan Malčić, predstojnik pedijatrijske Klinike KBC-a
dr. sc. Ljubo Marangunić, sveuč.profesor u mirovini
dr. sc. Ivica Martinjak, Zagreb
prof. dr. sc. Mate Matas, Zagreb
Antun Mateš, akademski slikar
prof. dr. sc. Marko Matić, Split
dr. sc. Anita Matković, docent
dr. sc. Zvonimir Medvedović, ministar u prvoj Vladi RH, Zagreb
dr. sc. Miroslav Međimorec, redatelj, hrvatski branitelj, diplomat
prof. dr. sc. Vine Mihaljević
dr. sc. Mario Mikolić, veleposlanik u m.
prof. dr. sc. Zlatko Miliša, Sveučilište u Zadru
Josip Miljak, predsjednik Hrvatske Čiste Stranke Prava
Pero Mioč, književnik, književni prevodilac i kazališni redatelj, Šibenik
fra Dušan dr Moro, docent KBF Split
dr. sc. Smiljana Narančić Kovač
prof. dr. fra Andrija Nikić i 1238 mostarskih napretkovaca, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru
prof. dr. sc. Milan Nosić, Rijeka
Javor Novak, hrvatski publicist
dipl. ing. Nikola Obuljen, saborski zasupnik u miru
dr. teol. Anto Orlovac, svećenik, Banja Luka
dr. sc. Tado Oršolić, znastveni suradnik, Zadar
dr. Ing. Marijan Papich, Vancouver, Kanada
prof. dr. Mladen Parlov, izvanredni professor na KBF- u u Splitu
prof. dr. sc. Davor Pavelić
dr.sc. Davor Pavuna
Marija Peakić Mikuljan, književnica
prof. dr. sc. Ivan Perić
mr. sc. Damir Pešorda, kolumnist i professor
dr. sc. Biserka Pigac, Varaždin
prof. dr. sc. Valdi Pisac, Pešutić, Split
Nenad Piskač, književnik, Zaprešić
dr. Ivanka Pižeta, dipl. ing. elektrotehnike, Zagreb
prof. dr. Franjo Plavšić, toksikolog i književnik
dr.sc. Dora Pokaz
prof. dr. sc. Tanja Pušić
dr. sc. Stjepan Razum, arhivist i povjesničar
prof. dr. Adalbert Rebić, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Zagreb
Prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med., Zagreb
Mladen Rogina, red. prof., hrvatski branitelj
prof. dr. sc. Dora Sečić
Jakov Sedlar, redatelj
prof. dr. sc. Sven Seiwert, Zagreb
prof . dr. sc. Predrag Sikirić, Zagreb
dr. sc. Ivo Soljačić, prof. emeritus
Stjepan Jimmy Stanić, estradni umjetnik
Miljenko Stojić, književnik, franjevac i novinar
Goran Pavel Šantek, izv. prof.
dr. sc. Zvonimir Šeparović, profesor emeritus, član Europske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Prim. dr. sc. Tatjana Šimurina, dr. med., anesteziolog, Zadar
prof. dr. Marijan Šunjic, rector emer., veleposlanik u miru
doc. dr. sc. Dražen Švagelj, patolog, Vinkovci
prof. dr. sci. Zdravko Tomac
prof. dr. sc. Miroslav Tuđman
dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing. kem. tehn.
prof. dr. sc. Stanko Uršić, Sveučilište u Zagrebu, FBF
prof. dr. sc. Kosta Urumović, Zagreb
dr. sc. Hrvoje Valpotić, dr. med. vet., Veterinarski fakultet, Zagreb
dr. sc. Mislav Vedriš, dipl. inž. Šumarstva
Đuro Vidmarović, književnik i povjesničar
prof. dr. sc. Ivica Veža
prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak, dipl. inž.
dr. sc. Petar Vučić,politolog
dr. sc. Zlatko Vučić, zn. savj. fiz., Zagreb
Tomislav Vuković, novinar, Glas Koncila
dr.sc.Željka Znidarčić, dr. med., Zagreb
doc. dr. Marija Žagar Zagreb
prof. dr. sc. Darko Žubrinić, , Zagreb
Dusko Abramovic, Toronto, Canada
Nevena Abramovic, Toronto, Canada
mr sc. Goranka Adam, dipl. ing., Kaštel Kambelovac
Dražen Adam, dipl. ing., Kaštel Kambelovac
Zvonimir Ajduk, dipl.ing.građ. Split
Marica Alošinac, službenik, Bistrinci
Ivan Alpeza
Benedikt Aljinović, Kaštel Sućurac
Katica Amidžić Peročević, Zagreb
sestra Zdenka, Milica Andrić, Đakovo
Kata Andrijević, Zagreb
Dragutin Anđelković, dipl. iur., Zagreb
Josip Anušić, vjeroučitelj
Boro Arambašić, dipl.pravnik, Vukovar
Stjepan Asic, dpl. dizajner, predsjednik Australsko-hrvatskog kongresa
Ivan Aščić, umirovljeni satnik HV-a
Jasminka Aščić
Luka Aščić, dipl. ing. el., Zagreb
Marko Aščić, dipl. ing. el., Zagreb
don Miljenko Babaić, katolički svećenik, dipl. teolog. ratni vojni kapelan
Ante Babin dipl. ing. brodogradnje, Kaštel Stari
Ivan Babić, književnik, Zagreb
Ivana Babić
Željko Babić, dipl. inž. kem. tehn. u mirovini, Zagreb
Ankica Babin, prof., Kaštel Stari
mr. sc. Zlatko Bacinger, predsjednik Bratovštine Petra Zrinskog - Časni stol Čakovec
Joso Bačelić vozač Zagreb
Marija Bačić, ugostitelj, Velika Gorica
Stipe Bačić, kuhar, Velika Gorica
Šime Bačić Ekonomist Velika Gorica
Ilija Bagarić, dr. med. spec. patolog, Požega
Petra Bajo, prof.
Prim. dr. Željko Baklaić
Ivan Balić, Split
Ivan Banić, branitelj
Marijan Banić, Split
Ivka Baotić umirovljenica Vinkovci
Mandica Baotić Blažanović, prof., Vinkovci
Lucija Barac, Adelaide, Australija
Kreso Baric, dipl. ing. racunarstva, Split
Perica Barić, prof., ravnateljica gimnazije
Nataša Barišić, struč. spec. ing. aedif. , Zagreb
Slavko Barišić, Zagreb
Krešimir Barković, muzejski radnik, Paris.
Sevda Barković, Paris
Mate Barun, programer, Zaprešić
s. Vjencislava Kata Barun, časna sestra, Tučepi
Petar Barun
Ivo Basic, Hannover
Đurđica Bastjančić, prof.
Iva Bastjančić, stud.
Ivan Bastjančić, dipl. ing. stroj.
Ante Bašić, pravnik, Split
Daran Bašić, branitelj/invalid, Mostar
Đivo Bašić, Dubrovnik
Nikola Bašić, ekonomist, pisac, Vis
Stanko Bašić, umirovljeni strojarski tehničar, Split
Dinko Batur
Dragutin Bauman, ing. kem., član Predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Mate Bekavac, geodet, Zagreb
Suzana Bekavac, pravnica, Zagreb
Marica Belobrajdic, Sydney, Australia
Mirko Belobrajic, Sydney, Australija
Darko Belovic, kap., Rijeka
Mira Beljan, Ivanić-Grad
Joan Beram, Sydney, Australia
Stipe Bebek, Sydney, Australia
Tatjana Bekić, dr.med., Zagreb
Marijana Beram, Melbourne, Australija
Marko Beram, Melbourne, Australija
Mile Beram, Sydney, Australia
Sime Beram, Melbourne, Australia
Sime Beram, Sydney, Australia
ing. Ivan Bićanić, Zagreb
Marija Bićanić, umirovljenica, Zagreb
mr. sc. Nikola Bićanić, profesor
Ante Bilic, Canberra, Australia
Branimir Bilić, umirovljenik, Zagreb
Franc Bilić, prof., Zagreb
Ivanka Bilić, umirovljenica, Zagreb
Stanislav Bilić, strojarski tehničar iz Krškoga, R. Slovenija
Vlatko Bilić, dipl. ing. arh., Zagreb
Margareta Bišćan, profesor matematike u mirovini, Zagreb
Gašpar Bjelopera, prof., Dubrovnik
dr. Anto Blažanović, Vinkovci
Nikola Blažević dipl. ing. Zagreb
Dražen Bogdan, dipl.ekonomist-poduzetnik, Osijek
Gordana Bogdanović, Sydney, Australia
Josip Bogdanović, Sydey, Australia
Ljerka Bogner, prevoditelj, Zagreb
Petra Bolanča, dipl. tur. com., Zadar
Tomislav Bolanča, dipl. oec., Zadar
Damir Borovčak, dipl. ing., publicist, Zagreb
Ignacije Borovic, P. Eng., geolog, Vancouver, B.C. Canada
Nikolina Bošković, Rogotin
Blaženka Bošnjak, dipl.iur., Zagreb
Darko Bošnjak, dipl. ing. agr. univ. spec. oec.
Mirko Bošnjak, Split
Petar Bošnjak, Hrvace
Zdravko Bošnjak dipl. inž., Zagreb
Anton Božičević, inž. prometa, dragovoljac, Oštarije
Stipe Božinović-Mađor, prof., ravnatelj OŠ, Kaštel Lukšić
Ivan Bradvica, dipl.ing. građ., pjesnik
Maria Brajinovic, sudski tumac za njemaki jezik
Branko Bralić, Stobreč
Vjera Brčić, prof. povijesti, Zagreb
Danijel Brekalo
Dragica Brekalo
Ivan Brekalo
Klaudia Brekalo
Mario Brekalo
Mirko Brekalo
Tomislav Brekalo
Snježana Brkić, teolog i diplomirani kateheta, Zagreb
Žarko Brkić, odvjetnik, Zagreb
Lucija Brodarić, umirovljenica, Karlovac
Nera Brozović, Ogulin
Dragan Bubica, prof., Zagreb
Janko Bučar, književnik i novinar
Mario Budak
Nancy Budak
Leonardo Budimlić Majnarić, akademski slikar, član HDLU, Zagreb
Danica Bukmir, Toronto
Miroslav Bukmir, Toronto
mr. sc. Barbara Bulat
Dražena Bule, magistar ekonomije, Zagreb
Gordan Bule, poduzetnik, Zagreb
Iva Bule, studentica, Zagreb
Jelena Bule, studentica, Zagreb
Frane Burazer, Split
prof. Jadranka Burazin
kap. Jozo Burazin
Vinko Buretić, Rijeka
mr. sc. Krešimir Bušić, Vukovar
Hrvoje Caha, Zagreb
Ljiljana Canjuga, dipl. soc. r., umirovljeni časnik HV
Lisa Ciaravalotti – Galic, Toronto
Juraj Cigler, dipl. inž. građ., Čakovec
Zeljko Crnjac
Zdenko Cubela
Lovro Cunjak, Sydney, Australia
Nada Cunjak, iz Opatije
Vjekoslav Cunjak, dipl.oec., iz Opatije
prof. Ikica Cuvalo
Marija Cvelbar, dipl. ing., Zagreb
Ante Čarapina, dipl. oec.
Velo Čerkez, gospodarstvenik
mr. sc. Vlasta Čizmić, Zagreb
Šime Čolak, dipl. oec., Zadar
Davorka Čović, dipl. iur.
Helanda Čović, Omiš
Geard Čujić
Marina Čujić
Hrvoje Čuljak, dipl.eoc.
Ivanka Čuljak, prof.
Srećko Čuljak, dipl. oec , Zagreb
Tihomir Čuljak, dipl.oec.
Jadranka Čuljak-Duvnjak, odvjetnica
Ivan Ćaleta, dipl. ing.
Mate Ćavar, pjesnik i publicist, Zagreb
Ružica Ćavar, dr. stom. i dr. med., Zagreb
Ružica Ćavar, oec., Tomislavgrad
Ante Ćesić, ing. geodezije
Marija Ćulap Imhof , medicinska sestra / Brig - CH
Anto Ćurić, dipl. ing. el.
Katica Ćurković, oec., Zagreb
Zdravka Dabo, hotelijer-ugostitelj
Ana Dajak, stručni suradnik, Zagreb
Krešimir Dajak, stručni suradnik, Zagreb
Mladen Deletis
Inga Depolo Bučan, dr. dent. med., Zagreb
Zlata Derossi, prof.
Davor Dijanović, novinar, publicist
Valter Dobra, Šibenik
Miroslava Dodig
Dragi Ante Doljanin, Hrvace
Ankica Domitrović, građevinski tehničar, Ogulin
Ivan Domitrović, student, Zagreb
Ivica Domitrović, autoprijevoznik, Ogulin
Josipa Domitrović dipl. ing., Zagreb
Mate Dostal, Chicago, USA
Zvonimir R. Došen, dipl. inženjer
Vesna M. Došen, ekonomist
Pero Draganić
Franjo Dragas, teolog i pisac
Ante Drmic
Anka Drnasin, dipl. oec.
Dražen Dugan
Kristina Dugan
Ivana Dugandžić Grković, dipl. iur.
Pero Dugandžić, Chicago, USA
mr. sc. Danijel Dugonjić, dr.vet.med., Imunološki zavod, Zagreb
fra Tomislav Dukic, München
Viktor Dukić, elektrotehničar, Košute-Trilj
Drago Duvnjak, dipl. ing. građ.
Ivo Duvnjak, dipl. ing. strojarstva
Krešimir Duvnjak, dipl ing., apsolvent filozofije i religijske culture
Marko Duvnjak, Sinj, ravnatelj Gimnazije
Mirela Duvnjak, prof., Kaštel Lukšić
Davorin Dužević, dipl. oecc., Makarska
Ivica Dužević, oecc., Makarska
Ivo Dužević, dr.med., psihijatar, Makarska - Split
Dragutin Dvojković, dr. med. dent., Zagreb
Nikola Đuretić, književnik
Miljenko Eljuga, Švedska
Zvonko Erceg, dipl. teolog
Michelle Fairbrothers, Chicago, USA
Suzana Fanjek, Melbourne, Australija
Mario Ferenc, fotograf, Osijek
Damir Findrik, dipl. eco.
Marica Fučkar Marasović, prof. dip.bibl.
Tanja Fuljek, Nova Bukovica
Marin Fuljek, Nova Bukovica
dr. Rajko Fureš
Ružica Gabriel, umirovljenica, Zagreb
Ivan Galic, Toronto
Marija Galic, Toronto
Marijan Galic, Toronto
Tadija Galic, Toronto
Gordana Galić, Split
Ivan Galić, dipl. ing.
Josip Galić
fra Klement Galić, svećenik, Tomislavgrad, BiH
Mira Galić
Marinko Galić
Mladen Galić, Split
Pero Galić, Chicago, USA
Zoran Galić, odvjetnik, Zagreb
Dean Ganza, ing. elektrotehnike, Zagreb
Dunja Gaupp, Baden, Švicarska
Osvin Gaupp, Baden, Švicarska
Ante Gavranic, Sydney, Australija
Petar Gelo, urednik i voditelj Hrvatskog radio programa Melbourne
Karolina Gelsomino – Simic, Toronto
Nediljko Gilić, Trilj
Ante Gilja, umirovljeni brigadir HV, Vinkovci
Anđelo Glavan
Klaudio Glavan
Danica Glavaš
Vlado Glavaš
Ante Glavor, Predsjednik Hrvatsko Australskog literarnog i Umjetničkog Društva, Sydney
Boris Glogar, dipl. ing. strojarstva
Ivan Gojmerac, Sydney, Australia
Maria Gojmerac, Sydney, Australia
Tomislav Golić, student
dr. dent. med. Sanja Grabarević, Zagreb
Ado Grah, umirovljenik, Buenos Aires, Argentina
Alejandro Grah, Ingeniero Electrónico, Buenos Aires, Argentina
Fernando Grah, ingeniero, Buenos Aires, Argentina
Maximiliano Grah, Técnico Informático, Buenos Aires, Argentina
Mato Grbac, Sydney, Australija
Ivan Grbavac
Josip Grbavac, Toronto
Miljenko Grbavac, Toronto
Stanka Grbavac, Toronto
Tonka Grbavac, Toronto
Nenad Grbesa
Matija Grgat, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Zagreb
Josip Grgić, mag.oec.
Marija Grgic, Toronto, Canada
Matija Grgic, Toronto, Canada
Milka Grgic, Toronto, Canada
Nicole Grgic, Toronto, Canada
Stjepan Grgic, Toronto, Canada
Vinko Grgic, Toronto, Canada
Andrija Grgurevic, Geelong, Australija
mr. sc. Josip Grilec, dipl. ing., Zagreb
Iva Grisogono, dipl. bibliotekar, Zagreb
Vladimir Grubešić, poduzetnik, Zagreb
mr. sc. Marko Grubisic, predsjednik Hrvatskog drustva politickih zatvorenika, podruz. Zagreb
Tomislav Gudasić, Geelong, Australija
dr. Ljilja Gulić, liječnik-psihijatar, Zagreb
p. Vatroslav Halambek, SJ, urednik Hrv. programa vatikanskog radija
Miroslav Hamš, poduzetnik, Zagreb
Gordana Hanžić, dipl. iur.
Davorka Harasim, prof.
Dragan Hazler, mr.farm.sc.& dipl.ing.biokem. predsjednik HAZUD-a, CH-Basel
mr.sc. dr. Renata Heinzl, Zagreb
dipl. inžener Vince Hergovich, načelnik sela Ólmod/Plajgor, Mađarska
Petar Hinić, predsjednik Hrvatske kulturne zajednice, Stuttgart
Stjepan Hodak, Sesvete
Anđela Hodžić, professor
Elamer Hodžić, student
Timea Anna Horvath, novinarka, Mađarska
Branko Hrkač, sam. likovni umjetnik, Zagreb
Rade Hrkač
Kristina Hublin, studentica, Rijeka
Stella Hubmayer, tajnica, Buenos Aires, Argentina
Ana Marija Hunjadi, oecc., Zagreb
Vanessa Hunjadi, student, Zagreb
Vlatka Husnjak
Marija Hutinski
Mladen Ibler, dr. med., Silba
Stanko Ivankovic, Sydney, Australija
Ivica Ivanković, Zagreb
Terezija Ivanušec, domaćica, Đakovo
Ivica Ivanušec, Đakovo
Ivana Ivanušec, studentica, Đakovo
Stjepan Ivanušec, med.tehničar, Đakovo
Mile Ivezić, Chicago, USA
Zlata Ivezić, Chicago, USA
Šime Jakelić, inženjer elektrotehnike, Zagreb
T omislav Jakobović viši medicinski tehničar, Đakovo, Hrvoja Vukčića
Ilija Jakobović, poljoprivrednik-umirovljenik, Đakovo
Ruža Jakobović, domaćica, Đakovo
Verica Jakobović, ekonomski tehničar, Đakovo
Dražen Janeš
Ivana Jerčinović, studentica, Zagreb
Marko Jerčinović, dipl. inž. fizike, Zagreb
Damir Javoran, aviomehaničar, Zagreb
Branko Jazic, Sydney, Australia
Joško Jež, umirovljenik
Darko Juka, književnik i novinar
Ana Jukić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, Vukovar
Branimir Jukić, prof., Split
Drago Jukić, Split, prof.
Sanja Jukić, dipl. oec., Zagreb
Stanko Jukić, dipl. iur., Split
Davor Jurica
Mirjana Juricic, Zürich/ CH
Josipa Juričev-Sudac, dipl. ing.
Mijo Jurić, autor, Beč
Branko Jurisic, Toronto
Marija Jurisic, Toronto
Zoran Ante Jurišić, ing. el., tajnik MH Podstrana, književnik i novinar, hrvatski branitelj
Darinko Jurković
Zlatko Jurković, Zaprešić
Tomislav Kaćunko, Split
Damir Kalafatić, dipl. ing. kemije, u. m.
Marija Kalafatić, dipl. ing. kemije, u. m.
Kata Kanis, VKV kuharica, Sarvaš
Domagoj Kanis, kuhar, elektrotehničar, Sarvaš
Ilija Kapetanovic, Sydney, Australija
Lela Kapetanovic, Sydney, Australia
Danijel Karamatić, Rijeka
Jana Karamatić, Rijeka
Dražen Keleminec, dragovoljac Domovinskog rata i predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava
Douglas Kezele, Toronto
mr. art. Eva Kirchmayer Bilić, Muzička akademija, Zagreb
Josip Kirigin, dipl. ing. naftnog rudarstva, Zagreb
Sonja Kirin, Toronto
Ivan Klarić, dipl. ing. građ. u. m.
Tonći Klarić, Guarantee Inspector
Tereza Klier, Zadar
Kruno Ključević
Nikola Knez, President, iFilms LLC
Đuro Knezičić
Mate Knezović, odvjetnik, predsjednik Građanske inicijative MORE JE KOPNO i Obiteljske stranke
Josip Kokić
Alojzije Kokoric, ing., Tribunj
Ante Kokotovic, Sydney, Australia
Stipe Kokotovic, Sydney, Australia
Marica Kolić, referent, Drežnik Grad
Nikola Kolić, poljoprivrednik, Drežnik Grad
Karlo Kolonić, dipl.oecc. Zagreb
Anastazija Komljenović, prof., Velika Gorica
Nikša Koncani
Marija Konjevod
Branko Kornfeind, Mag., župnik, Austrija
dr. Zdenko Korunda, Naples, Florida
dr. Nena Korunda, Naples, Florida
Josip Kosović, prof., Split
Vesna Kostanjevečki, načelnica odjela
Ivan Kostrenčić, Justice of Peace, Perth WA, Australija
Ljudevit Kotnik, dipl. ing.
Ante Kovač, dipl. ing. geod.
Dominik Kovač, Canberra, Australija
Saša Kovačec, dipl.ing.građ., Slav. Brod
Milica Krakan, Švicarska
Marina Kralik,književnica i prevoditeljica
Tomislav S. Krcmar
Tatjana Kren, prof., Zagreb
Ante Krišto, Zagreb
Vesna Križanac, umirovljenica, Sesvete
fra Mijo Križanac, redovnik, Mostar, BiH
Rozimila Križanac, časna sestra, Međugorje, BiH
Jakov Križanac, dipl. ing., Sesvete
Marija Križanac, prof., Sesvete
Ivan Križanac, student, Sesvete
Fran Križanac, student, Sesvete
Ilija Križanac, dipl. kriminalist, Sesvete
Branko Križanac, vozač, Zagreb
Nikola Križanac, dipl. oecc., Vinkovci
Ivka Križanac, carinska službenica, Vinkovci
Ivan Križanac, umirovljenik, Vođinci – Vinkovci
Ana Križanac, umirovljenica, Vođinci – Vinkovci
Branka Križanić, dipl. ing., Karlovac
Mladen Križanić, dipl. ing., Karlovac
Jure Krpan, Chicago, USA
Željka Kršinić Medić, dipl. ing. arh.
Marija Kruhek, prof. engleskog i ruskog, Zagreb
Stjepan Kruhek, prof. filozofije i njemačkog, Zagreb
Sandra Kruhek, student, Zagreb
Petar Kružić, dr.st., Stuttgart
fra Ante Kukavica, dipl. teolog, ratni vojni svećenik i invalid Domovinskog rata
Irena Kuharić, mr. pharm., Zagreb
Zvonimir Kuharić, dipl. ing., Zagreb
Stipe Kulas, Sydney, Australija
Ante Kunek, dr. vet., Australija
Alma Almira Kunst, dipl.polit., Zagreb
J. Eduardo Kunstek P, Gerente Comercial, Itacamba Cemento S.A., Bolivia
Ante Kurevija umirovljenik Zagreb
Stana Kurevija umirovljenica Zagreb
Ana Kurevija odgojiteljica Zagreb
Vesnica Kušar, geograf, Zagreb
Miroslav Kušek, dipl. iur.
Aurelina Kutleša, prof. glazbe
Ana Landeka, Vinkovci
Krešimir Landeka, Vinkovci
Božo Lasić, poduzetnik
Matija Lasić, teolog
Krešimir Lasić, poduzetnik
Ilija Lasić, skladištar, Velika Gorica
Slavica Lasić, umirovljenik, Velika Gorica
Blago Leko, Zagreb
Helen Leko, Zagreb
Ljubica Leko, Zagreb
Mladen Leko, Canberra, Australija
Paulina Leko, Canberra, Australija
Zdenko Leko, Zagreb
Miroslav Lelas, Split
Marito Mihovil Letica, prof. filozofije i religiologije
mr. sc. Šime Letina, publicist, Washington DC
Sanja Lipnjak, prof. Zagreb
Ankica Lojkić, Sirač
s. Jelena Lončar
Mladen Lojkić, Sirač
Nikola Loncar, Sydney, Australija
Božo Lončar
Daniela Lončar
Đurđica Lopac
Kazimir Lovric, dipl. ing. drvne industrije, Svicarska
Neda Lovričević, dipl. ing. mat.
Danijel Lučić, dopredsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Njemacke, Darmstadt/ Njemačka
Ivica Luetić, novinar
Agustin Lukanovic, Sydney, Australija
Željko Lukašević, dipl. ing. građ., Zadar
dr. Ljerka Lukašević-Milić
Ivan Lukenda, Zadar
Jozo Lukenda, Zadar
Krunoslav Lukenda, Zadar
Ivo Lukic, Sydney, Australija
Rade Lukic, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji
Roza Lukić, Sydney, Australija
mr. sig. Ivan Lulić
Ksenija Lukić, dipl.ekonomistica, Osijek
Martin Lulić, Sydney, Australija
Vladimir Lušić
Ivica Ljubanović, vozač, Hrvatski Leskovac
Mato Ljubanović, cestar, Tounj
Ružica Ljubanović, ekonomski tehničar, Tounj
Ružica Ljubanović, čistaćica, Hrvatski Leskovac
Mate Ljubičić, dipl. oec.
Zoran Ljubić, prof., Split
Blaženka Ljubović
Ana Ljulj, Windsor, Ont. Canada
Jakov Ljulj, Windsor, Ont. Canada
Melita Mađer, dipl.oec., Zagreb
Berislav Mađor,bivši nogometaš i nogometni sudac
Gordana Mađor,studentica
Mirjana Mađor,studentica
Snježana Mađor
Blažena Magdić, umirovljenica
Ivan Magdić, umirovljeni časnik HV
Zvonimir Magdić, novinar, u miru
Vesna Mahečić, prof.
Ankica Majetic, umirovljenica, Ogulin
Ante Majetic, umirovljenica, Ogulin
Diana Majhen, zagreb
Hrvoje Majhen, dipl.ing. Zagreb
Mirjana Emina Majic, knjizevnica, Sydney, Australija
Mirjana Majnarić, ekonomista-računovođa u mirovini, Zagreb
Marijan Majstorović, novinar, publicist i izdavač
Ana Malekinušić, strojarski tehničar, Popovača
Mijo Maljković, inovator
Radica Maljković, tekstilni tehničar
Ankica Mandarić, diplomirani ekonomist, umirovljeni satnik, Mostar
Živko Mandić, urednik u m., Budimpešta
Mijo Maric
dr. Radolav Maric, ABOG, FLEX, LMCC, ECFMGs.
Vida Mila Marijan, časna sestra, Tučepi
Andrija Mažić, Sisak
mr. sci. Nedjeljko Marinov, Primošten, ravnatelj OŠ
Vjekoslav Marjanović, iur. u mirovini, Pula
Dragica Marjanović, tekstilna radnica u mirovini, Pula
Marija Markic, CTC, Canada
Slobodan Markic, P. Eng., Canada
Bozo Markovic, dipl. ing. kem., Buenos Aires
Ankica Markulin, profesor, Zadar
Ivo Markulin, kap. d. pl., Preko
Iva Maroević, Zagreb
Josip Maršić
Stipe Marušić, ing. telekomunikacija, Split
Zorica Marušić, Sydney, Australia
Vide Maslać poduzetnik Zagreb
Dr. Branka Maslać spec. pedijatar Zagreb
Jakov Maslać poduzetnik Zagreb
Mato Maslać ugostitelj Velika Gorica
Marija Maslać kuharica Velika Gorica
Ana Maslać referent Velika Gorica
Lucijan Maslać stručni suradnik Velika Gorica
Mirko Maslać ugostitelj Velika Gorica
Andrijana Maslać diplomirani novinar Velika Gorica
Pero Maslać ugostitelj Velika Gorica
Ivana Maslać student Velika Gorica
Luka Maslać diplomirani pravnik Velika Gorica
Senka Maslać referent Velika Gorica
Mato Maslać student Velika Gorica
Nedjeljko Maslać referent Zagreb
Mirjana Maslać profesor Zagreb
Marko Maslać student Zagreb
Marinko Maslać ugostitelj Zagreb
Marijana Maslać trgovac Zagreb
Đuro Maslać student Zagreb
Marko Maslać student Zagreb
Ivan Maslać ugostitelj Velika Gorica
Gordana Maslać kućanica Velika Gorica
Filip Maslać student Velika Gorica
Cvjetko Maslać ugostitelj Zagreb
Đurđica Maslać cvjećarica Zagreb
Tomislav Maslać dipl. ing. Zagreb
Dubravka Matanić dipl. oecc. Zagreb
Hrvoje-Srećko Matanović, ing., Zadar
Ivanka Matanović, umirovljena namještenica, Zadar
Ivo Matanović, umirovljeni viši tehničar, Zadar
Vlade Matas, prof., Split, viši savjetnik AZOO
Branko Matijević
Karla Matić student Zagreb
Marijana Matić, dipl. oecc., Zagreb
Slavica Matić, profesor hrvatskog jezika i književnosti, Osijek
dr. Josip Matjan, die
Mile Matković, vatrogasac
Marij Matulina, sociolog u mirovini, Zadar
Mirko Matuško, odvjetnik, Zagreb
Milena Matuško, dipl oecc., Zagreb
Mira Matuško, odvjetnica, Zagreb
Duje Mazic
Vjeko Medvidović, ing. građ., Zadar
Svemirka Meštrović Bralić, Stobreč
Zoran Meter, Rijeka
Cika Mikolčić, profesor, Zagreb
Marko Mikulandra, dramski pisac
Paulina Mikulic, PhD Candidate, Monash University, Clayton, VIC
Cvjetko Milanovic, Adelaide, Australija
Vedran Milanović-Litre, dipl. oec.
s. Suzana Iva Milardović, časna sestra, Tučepi
Vedrana Milas, novinarka, politolog, Zagreb
Jelena Milicevic, Canberra
Vinko Milicevic, Canberra
Marko Milinković, Varaždin
Alenka Mimica, dipl. iur. tajnica Gradske knjižnice Marka Marulića, Split
Luka Mimica, student kiparstva, Split
Mario Mimica, dipl. ing. geografije, Split
Smilja Mimica, prof., Omiš
mr. sc. Ivica Mintas, dipl.ing. građ.
Milivoj Mlikota, građevinski tehničar, Split
Ninoslav Mogorović, predsjednik Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva „Krasna zemljo", Pula
Mirella Mornar
Ana Moro, porezna savjetnica, München
mr Ante Moro, politolog, München
Marinko Moro, porezni savjetnik, München
Marius-Nikola Moro, student, München
Marija Moro-Visak, porezna savjetnicam, München
Senko Mrkić
Miro Mucić, ekonomist, Makarska
Ivan Muzic
Silvija Mužak, prof. glazbene kulture, Zagreb
Mario Mužinić, Sv. Nedelja
Mirjana Mužinić, Sv. Nedelja
Ankica Nakić, zdr. tehničar
Dubravka Nemeti Žigrović, mr. pharm.
Mate Nevistić, poduzetnik, Zagreb
Helena Nevistić dipl. oecc., Zagreb
Krešimir Nevistić, dipl. ing., Zagreb
Ivan Nevistić, mr. phil., Zagreb
Božena Nevistić, mr. phil., Zagreb
Vlado Nigović, ing.građ., Sisak
Radoslav Novak, dipl. pravnik, Mostar, BiH
Ivan Novosel, dipl. teolog
Palma Njavro, dipl. oecc., Zagreb
Alfred Obranić, dipl.ing., predsjednik Hrvatskog društva političkih zatvorenika
Srđana Obratović, dipl. oec., Zagreb
Darko Omrčen, Osijek
Boris Ora, Sydney, Australija
Josip Orea, Sydney, Australia
Dubravko Orlović, Brdovec
Sibijana Oršolić, prof., Zadar
Marijan Osmak
Vinko Ostojić, publicist, Zagreb
dr. Andro Ozretić, Split
Branko Ozretić, dipl. politolog, glazbeni umjetnik
Ivica Pacarek, Toronto
Melita Pacarek, Toronto
Michael Pack, Engleska
Mirta Padovan Nakić, prof.
Dragica Palada, odgojiteljica, St. Louis, USA
Zvonimir Pandžić, dipl. inženjer, Zadar
Zvonko Pandzic
Mate Papić, poduzetnik, Velika Gorica
Stojan Papić, poduzetnik, Zagreb
Zdravko Papić, komercijalist, Zagreb
Hrvoje Papić, dipl.oecc., Velika Gorica
Marija Papić, umirovljenica, Velika Gorica
Marija Papić, dipl ing., Sesvete
mr. sci Josip Papković, dipl. ing. fiz., Zagreb
Marija Papković, dipl. jur., Pušća donja
dr. Ljubica Paradžik, liječnik-psihijatar, Zagreb
Drago Parancin, Sydney, Australija
Davor Parlov
Elza Parlov
Marija Parlov, prof., Split
Iva Pašalić, studentica,Osijek
Martina Pašalić, apsolvent fizike PMF Zagreb, Sotin
Tea Pašalić ,student medicine, Sotin
Tomislav Pašalić, , doktor veterinarske medicine-, Čepin,
Jakov Pašalić, dipl.ing.elektrotehnike, Osijek
Ana Pašalić, liječnik-spec.obiteljske medicine, Osijek
dr. Berislav Pašalić, Osijek
Marija Pašalić, kućanica, Osijek
dipl. ing. Tomislav Pavicic, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Matea Pejić, Dubrovnik
Ante Peko, učitelj u mirovini, Podstrana
Mladenka Peko, nastavnica matematike i fizike, Podstrana
Šimun Penava, prof., povjesničar, Zagreb
Zvonimir Penović, književnik, Split
Mara Peranić, Novalja
Mario Peranić, Novalja
Juraj Peresin, umirovljenik, Port Moody, British Columbia, Canada
Nadaja Peresin, umirovljenica, Port Moody, British Columbia, Canada
Demokrita Perić, Tomislavgrad
Jasna Perić, dipl.pravnik, Osijek
Marija Perić, dipl. oec., Tomislavgrad
Petar Perić, prof., Kaštel Gomilica
Stipan Perić, dipl.oec, Tomislavgrad
Ivo Perišić, dipl.ing. matematike, Split
Marija Perković, dipl. iur., Split
Marko Perković, Zagreb
Katarina Peročević, Zagreb
Ante Peroš, Sydney Australia
Borna Petek, dipl. ing. šum.
Iva Petek, dipl. ing. preh. bioteh.
Ljiljana Petrak, prof.
Lacko Petravic, Toronto
Ivan Petričević
Josip Pintarić, dipl. ing. elektrotehnike, Zagreb
Tomislav Pipunic, Melbourne, Australija
Edo Pivcevic
fra Martin Planinić, Ploće, Tepčići
don Mili Plenković, župnik u Hvaru
mr. sc. don Bernardo Pleše
Jasenka Polić Biliško, prof., Zagreb
Kruno Poljak, mr.sc & die, Zagreb
Siniša Poljak, mr.ing.elek.
mr. sc. Boris Posavec, Sisak/Zagreb
Ivan Prce mr. sc. Dubrovnik
Katica Prce
Mitar Prce, dipl.oec. Dubrovnik
Silvana Prce
Marija Predrijevac, prof. povijesti, u mirovini
Katica Pribanić, ekonomski tehničar, Tounj
Katarina Pribanić, magistra razredne nastave, Tounj
Nikola Pribanić, strojar, Tounj
Valentina Pribanić, student, Tounj
Ivica Primorac, prof. , časnik HV-a u miru
Anton Pucko
Krešimir Puklavec, dipl. ing.
Marijan Puljiz, prof., ravnatelj gimnazije
Josipa Punda, studentica
mr. Andro Purtić, Beč, Austrija
Mira Radičević
Marinko Raguž, dipl.iur., Stolac
Ivan Rajković, informatičar-specijalist za računalne mreže,Valpovo
Esteban Angel Ramljak
Petra Ramljak, student, Zagreb
Iva Ramljak, student, Zagreb
Petar Ramljak, učenik, Zagreb
Zdravka Ramljak, dipl. iur., Zagreb
Prim. mr. sc. Miljenko Raos, dr. med.
Milko Rasic, strucnjak u Informatici, Bs. As. -Argentina
Slavko Rasic, bojnik, Bs. As. - Argentina
Tomislav Rasic, student, Bs. As. Argentina
Stipo Rašić, dragovoljac, branitelj i economist
Ivica Ravić, dr. vet. med. asistent na Poljoprivredno-prehrambeno-tehhnološkom fakultetu u Mostaru
Toni Relja, predsj. mladeži HČSP-a, Split
Božo Režić, dipl., oec.
Ivanica Režić, Kaštela
Kata Režić, Kaštela
Glorija Ribić, Dubrovnik
Leona Ribić, studentica, Dubrovnik
Stjepan Ribić,vojni umirovljenik, Dubrovnik
Vesna Ribić,odgojiteljica, Dubrovnik
Julie Rocha, Toronto
Romana Rođaković, Zagreb
Ana Rogulj, Split
Stefica Rojenko, Toronto
Ivo Roso, Geelong, Australija
Božidar Ručević, dipl. inž. u miru
Tomislav Rukavina,dipl.ing.gradj.
Zorica Rukavina, prof.
Davor Runtić, prof., Vinkovci
Rebecca Rupert – Sovulj, Toronto
Berislav Rusan, profesor geografije i povijesti, Zagreb
Ida Rusan, studentica, Zagreb
Mirta Rusan, studentica, Zagreb
Zrinka Rusan, doktor medicine, Zagreb
Hrvoje Saban
Tomislav Sarić, Zagreb
Mladen Schwartz
mr. sc. Ivan Sečić
Robert Sedlar, Zagreb
Jozo Semren, ipl. ing. strojarstva, Zagreb
Marica Serdarević, prof., Omiš
Branko Sesar, prof. povijesti i latinskog jezika, Zagreb
Dijana Iva Sesartić, samostalni umjetnik, Solin
dr. Mario Sičaja, liječnik, Zagreb
Roko Sikirić, zrakoplovni tehničar
Hrvoje Simunic, dipl. inz. strojarstva u mirov., Bs. As. - Argentina
Marija Simunic, umirovljenica
Marijana Simunic, Buenos Aires, Argentina
Zeljka Simunic, umirovljenica, Bs. As. - Argentina
Joe Siric
Nediljka Skoflic, Sydney, Australia
Darko Skokić, dipl. inž., Valpovo
ing. Marija Slišković
Adriana Smajić, odvjetnica i sudski tumač za Hrvatski-Španjolski, Buenos Aires
Mijo Sovulj, Toronto
Oliver Sovulj, Toronto
Filip Sovulj, Toronto
Andrija Sovulj, Toronto
Višnja Spajić, novinar, Široki Brijeg
Ankica Spehar, Geelong, Australija
Marko Spiranovic
Jozo Stanic, Sydney, Australija
Barbara Stanić, pjevačica
Vjera Starcević, Pakoštane
Vladimir Stefulic, Toronto
Slavica Stefulic, Toronto
dr. Jadranka I. Stier, pedijatar (u mirovini), Dubrovnik
Darijo Strehovac, HRVI Domovinskog rata i autor dvaju romana o ratu
Danijela Strehovac, upravni referent, supruga hrvatskog Branitelja
Marija Strehovac, umirovljenica, majka Branitelja
Bosiljka Sučić, Zagreb
Helena Sučić, oec., Zagreb
Hrvoje Sučić, dipl. oec., Zagreb
Stipe Sučić, oec., Zagreb
Tomislav Sučić, Zagreb
Dubravko Suša, Livno
Andrija Sušak
Ivan Sušak
Paška Sušak
Rade Sušak
Ivica Suton, dipl. ing., obrtnik, Zagreb
fra Tomislav Svetinović, župni vikar u Podhumu kod Livna
Manda Šakić, kemijski tehničar-njegovateljica, Sarvaš
Bosiljka Šaravanja, mag.ing.techn.text.
Drago Šaravanja, književnik
Ante Šare
Ivan Šarić, notar, predsjednik kulturne udruge Hrvatska Uzdanica Uskoplje
Stanko Šarić, dipl. ing. građ., (glazbenik, Ex Zlatni dukati, sada Najbolji hrvatski tamburaši), Zagreb
Oskar Šarunić, snimatelj, novinar
Renato Šelj, predsjednik Udruge HVIDR-a Črnomerec
Mile Šerić, Mostar
Bernard Šimović, Zagreb
Andreja Šipić, dr. med.
Ladislav Šipić, dip. ing. el.
Ivan Škarica
Ivica Škarić, prof., Split
Ivica Škiljo, dipl. inž. elektrotehnike, Split
Petar Škorić, mag. novinarstva, Split
Karmen Škrinjarić, oecc, Pula
Ivan Šoić
Anita Šola
Anđelka Špančić, dr.med., Pakrac
Darko Španić, dipl. oec., Nova Gradiška
Ana-Mary Špehar, student, Ogulin
Davor Špehar, Sv. Nedelja
Ivana Špehar, Sv. Nedelja
Tomislav Špehar, dipl. pravnik, Ogulin
Zlatko Špoljar, procjenitelj kemijsko-tehnoloških šteta
Barica (rođ. Gavranović) Špoljarić
Krasnodar Špoljarić
Marlina Štimac, Chicago, USA
Mile Štimac, Chicago, USA
Mirjana Štimac, Chicago, USA
Marija Švagelj, dr. med. kirurg, Vinkovci
Davor Švec
Pero Tadić, književnik, Zagreb
prof. Šimo Talajić
Martin Terzić
Pero Todorić, Zagreb
fra Zvonko Tolić, prof., Stuttgart
Ivan Tomac, Sydney, Australija
Ana Tomasic, Chicago, USA
Ivana Madunić, oec, Tomislavgrad
Ruža Tomić, Tomislavgrad
Ana Tomljenović, dipl. oec., Zagreb
Željko Tomašević, mag.iur., član predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva
Nada Topolko, prosvjetna djelatnica u mirovini
Lucas Dela Torre-Damjanovic, P. Eng, Punta Arenas, Chile
Dijana Tot, odgojiteljica, Dubrovnik
Đani Tot, Dubrovnik
Stjepan Tot, učenik, Dubrovnik
Arpad Toth, Zaprešić
Bruno Toth, Zaprešić
Zorica Toth, Zaprešić
Snježana Trojačanec, mr. fiziologije, Skopje, Makedonija
Luisa Trombetta Burić
Zvonimir Trusic, utemeljitelj Dragovoljaca Domovinskog rata
Ante Tucak, prof., Omiš
Damir Tučkar, dipl.ing., Zagreb
Ana Tunjić Ćaleta, dr. med.
mr. Lucija Turkalj
Vera Uglešić, prof. Zadar
Bože Ujević, profesor povijesti i geografije, Split
Stjepan Ujević, ing. građ., Split
Ivica Ursić, neovisni novinar i publicist
Ivan Vakula, umirovljenik
Ankica Valenta, prof.
Denis Vekić, prof.
Ksenija Vekić, prof.
Tomislava Vidić, mr. phil., Zagreb
mr. sc. Krešimir Viduka, dipl. ing.
Valentina Vig
Valentina Visak, bacc.oec., München
Zrinka Visak, studentica, München
Ivo Visković, dipl.ing. Zagreb
Ankica Vlaić, Sesvete
Ante Vlaić, Sesvete
Nevenka Vlaić, dipl. oec.
Zdravko Vlaić, dipl. ing.
Ana Vojković,oecc., Split
Tajana Vojvodić, Samobor
Željko Vojvodić, Samobor
Marinko Volarević, Chicago, USA
mr. Ivana Voltić, Windsor, Ont. Canada
Kata Voltić, Windsor, Ont. Canada
dr. Laura Voltić, Windsor, Ont. Canada
Vjekoslav Voltić, Windsor, Ont. Canada
Berto Vranic, Toronto, Canada
Zora Vranić, prof., viša savjetnica AZOO, Split
Natalija Vrban
don Ivan Vrdoljak, svećenik – župnik, Zadvarje
Frano Vrgoč dr. vet. Sinj
Stipe Vrkić, Kruševo
Carmen Vrljicak Verlichak, spisateljica novinarka, Buenos Aires
Joza Vrljičak, magister ekonomije, urednik časopisa Studia Croatica, Buenos Aires
Mirjana Vrsalović, mag.pharm., Zagreb
Mirko Vučić, prof.
Stanko Vukoja
Antun Vuković, dipl. građ. teh. Stuttgart, Njemačka
Ivica Vuković, dipl. inž. mat.
Ani Vuletić, dipl. ing. građ.
Lea Vuletić, dr.med.dent.
Petar Vulić, književnik
Stefica Zdilar, Sydney, Australija
Mladen Zelić
Jozo Zeljko
Katarina Zeljkovic, Toronto
Nicholas Zeljkovic, Toronto
Ivan Zlopaša
Bruno Zorić, prof. savjetnik, Zadar
Anka Zovko, Timberlake OH, USA
Blago Zovko, Timberlake OH, USA
Jerry Zovko, Timberlake OH, USA
John Zovko, Timberlake OH, USA
Maria Zovko, Timberlake OH, USA
Ante Zvonar dipl.ing. Zagreb
Ana Žabek, Sydney, Australia
Marko Žabek, Sydney, Australia
Amela Žaja, upravni pravnik, Zaprešić
Ante Žaja, akademski slikar, član HDLU-a, Zaprešić
Marko Žaja, umirovljenik, Aržano
Franka Žaja, domaćica, Aržano
Ante Žanetić, bivši igrač Hajduka, zlatna kolajna Rim 1960, srebrena kolajna EURO Pariz 1960.
Ana Žarko, studentica, S.Kraljevec
Kata Žarko, računovođa, S.Kraljevec
Marija Žarko, ekonomistica, S.Kraljevec
Marko Žarko, student, S.Kraljevec
Nediljko Žarko, poduzetnik, S.Kraljevec
Franjo Žgela dipl.ing.arh., branitelj, Slunj
Ivan Žigrović, dipl.ing. kem.
Krešimir Župetić, profesor, Velika Gorica
Ana Watson, ravnateljica Hrvatskog Arhiva u Sydneyu
Valerija Weiss, Zadar
Guillermo Yankovic, Economist, Chile

Pon, 23-05-2022, 14:30:30

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2022 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.