Nakon onoga iz 2011. godine, izgleda da je u stranci Hrast na pomolu novi raskol. Hrast 2010.godineNaime, dok je predsjednik te stranke Ladislav Ilčić izvijestio javnost da je Veliko vijeće Hrasta podržalo koaliciju s HDZ-om, pet članova predsjedništva Hrasta oglasilo se priopćenjem za medije u kojem tvrde da se do ove odluke došlo kršenjem statuta. Hoće li zaista doći do raskola u Hrastu i hoće li se nakon svega kao i prvi puta još dugo vući sudski procesi ostaje za vidjeti. No, sigurno je signifikantno kako Hrast, kao stranka jasne demokršćanske orijentacije, nikako ne uspijeva izbjeći veće potrese.

U nastavku prenosimo priopćenje predsjednika Hrasta Ladislava Ilčića, priopćenje petorice članova predsjedništva Hrasta, presliku temeljnoga sporazuma između HDZ-a i Hrasta te aneks tom sporazumu, koji su podijelili Veliko vijeće Hrasta.(hkv)

 

Priopćenje predsjednika stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku

Ladislav IlčićVeliko vijeće stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku na svojoj je sjednici održanoj u subotu, 20. rujna većinom glasova odlučilo sklopiti koaliciju s Hrvatskom demokratskom zajednicom. Dvije trećine županijskih podružnica glasovalo je za tu odluku. O detaljima te odluke biti ćete upoznati na tiskovnoj konferenciji koja će se održati još ovaj tjedan.

Medije koji su u međuvremenu primili pogrešne informacijama vezane uz odluku Velikog vijeća Hrasta obavještavamo da je tom prilikom došlo do neovlaštenog korištenja internetske stranice Hrasta.

Ladislav Ilčić, prof.,
predsjednik stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku

 

Priopćenje petorice članove predsjedništva Hrasta

Mi nižepotpisani članovi Predsjedništva Hrasta držimo važnim informirati članove, glasače i podupiratelje Hrasta o događajima u Hrastu, a na poseban način neprimjerenom ponašanju predsjednika stranke g. Ladislava Ilčića koji višestruko kršeći13:13Događaji na posljednjoj sjednici Velikog vijeća Hrasta, na kojoj je g. Ilčić nakon što nije uspio pridobiti većinu vijećnika za svoj prijedlog dnevnog reda, pa je rezultat glasovanja bio 13:13 (a sukladno statutu Hrasta za svaku odluku je potrebna većina svih članova Velikog vijeća - u ovom slučaju 14 članova), suspendirao je protivno Statutu predsjednika Virovitičko - podravske podružnice g. Romana Tripala, a kako bi opet imenovanjem njegovog zamjenika (što po Statutu opet ne može on učiniti), zadobio potrebnu većinu Statut stranke Hrast, protivno volji većine članova stranke i većine predsjedništva stranke, nasilno pokušava Hrastu nametnuti protupriordnu i protustatutarnu koaliciju sa strankama s kojima Hrast ne dijeli isti svjetonazor i temeljne vrijednosti.

Događaji na posljednjoj sjednici Velikog vijeća Hrasta, na kojoj je g. Ilčić nakon što nije uspio pridobiti većinu vijećnika za svoj prijedlog dnevnog reda, pa je rezultat glasovanja bio 13:13 (a sukladno statutu Hrasta za svaku odluku je potrebna većina svih članova Velikog vijeća - u ovom slučaju 14 članova), suspendirao je protivno Statutu predsjednika Virovitičko - podravske podružnice g. Romana Tripala, a kako bi opet imenovanjem njegovog zamjenika (što po Statutu opet ne može on učiniti), zadobio potrebnu većinu.

Iako je sjednica praktično završila neizglasavanjem dnevnog reda, g. Ilčić je nastavio izvan sjednice, po parkiralištu prikupljati potpise vijećnika kako bi mogao 'dokazati' kako je takva većina, koju je po njegovom uvjerenju stekao suspendiranjem jednog člana Velikog vijeća, legitimna i kako je Veliko vijeće navodno izglasalo pristupanje koaliciji sa HDZ-om.

Veliko vijeće Hrasta u dva je navrata, u vrlo kratkom vremenskom razmaku, odbilo koaliciju sa HDZ-om, te nas je sve začudilo novo forsiranje i sazivanje, protivno volji predsjedništva stranke, sjednice Velikog vijeća s istom temom.

Osobito začuđuje činjenica da je sjednicu sazvao na samo dan (subota) uoči početka prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu (nedjelja), a koju svesrdno podržava i u kojoj aktivno sudjeluje članstvo Hrasta. Još više čudi i silna žurba da odjednom Hrast treba čak godinu dana prije Ivan Poljakovićparlamentarnih izbora sklapati novu koaliciju, a Hrast istovremeno svesrdno i vrlo aktivno na terenu podržava referendumsku inijcativu koja u konačnici ima za cilj zabranu zajedničkih izbornih lista.

No, upravo u tom svjetlu, lakše je razumjeti kome jedinome odgovara forsiranje sklapanja koalicije baš u ovome trenutku, podjela i raskol u Hrastu, kao i nanošenje štete građanskoj inicijativi U ime obitelji, koje se i zvanično baš na taj isti dan u potpunosti odrekao u ime HDZ-a Tomislav Karamarko.

Hrast sukladno članku 6. Statuta ne može koalirati sa strankama koje s Hrastom ne dijele isti svjetonazor i vrijednosti. Činjenica da je odbijanje HDZ-a da podrži inicijativu U ime obitelji, kao i sklapanje koalicije s HSLS-om, dovoljna zapreka da Hrast uđe u takvu neprincipijelnu koaliciju sa navedenim strankama, nije spriječila g. Ilčića da naislnim pokušajem puča pod svaku cijenu i bez obzira na posljedice, pokuša privesti Hrast u navedenu koaliciju.

Slijedom navedenog, pokušaj g. Ilčića da lažiranjem rezultata sjednice Velikog vijeća, prijetnjama izbacivanjem iz stranke neistomišljenika, kao i nastavak djelovanja na podjeli i razbijanju Hrasta najoštrije osuđujemo. Također, želimo svekoliku javnost upoznati s činejnicom da g. Ilčić, uporno odbija održavanje Sabora Hrasta, iz razloga, kako nam je i sam usmeno potvrdio, što ne želi da na tom saboru, izborom novog vodstva, članstvo Hrasta pobijedi opciju koja na ovakav način zagovara koaliciju s HDZ-om.

Držimo važnim napomenuti da je predmet koalicijskog sporazuma s HDZ-om zapravo trgovina mandatima, koja je planirana da se od javnosti sakrije sklapanjem aneksa sporazuma koji se potpisuje istovremeno, ali osim temeljnog sporazuma, ne bi bio prikazan široj javnosti. Navedene političke trgovine u potpunoj su suprotnosti sa vrijednostima i temeljnim načelima na kojima je utemeljen Hrast, te je upravo iz navedenih razloga Hrast svesrdno podržao referendumsku incijativu.

Ukoliko g. Ilčić protivno Statutu i temeljem lažiranog rezultata sjednice Velikog vijeća, ipak odluči potpisati navedeni sporazum, dužni smo informirati i HDZ i svekoliku javnost da će isti biti nevažeči, a predsjedništvo Hrasta biti će prisiljeno poduzeti daljnje pravne korake.

S poštovanjem,

Ante Čikotić
Ante Šimić
Dr. sc. Ivan Poljaković
Tomislav Vukelić
Dr. sc. Ivica Grković


Sporazum između HDZ-a i Hrasta

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg žrtava fašizma 4, zastupana po predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, prof., i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST, Zagreb, III. Retkovec 15b, zastupan po predsjedniku Ladislavu Ilčiću, prof., sklapaju:

Sporazum o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji

Članak 1.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku, polazeći od zajedničkog prihvaćanja temeljnih vrijednosti sadržanih u svojim političkim programima, utvrđuju postojanje potrebe formiranja Tomislav Karamarkopolitičkog zajedništva na razini Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Sporazumom stranke potpisnice potvrđuju svoju volju za dugoročnom političkom suradnjom na razini Republike Hrvatske, a svrha ovog Sporazuma je zajednički izlazak na izbore za zastupnike za osmi saziv Hrvatskoga sabora na području Republike Hrvatske 2015. godine. Također, ovim Sporazumom potvrđuje se podrška Hrasta – pokreta za uspješnu Hrvatsku kandidatu Hrvatske demokratske zajednice na izborima za predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati 2014. godine.

Članak 3.

Stranke potpisnice Sporazuma, na idejnim osnovama svojih političkih programa žele zajednički djelovati na promicanju hrvatskih državnih interesa, očuvanju nacionalnoga dostojanstva i svekolikog napretka Republike Hrvatske.

Ciljevi koje potpisnici Sporazuma žele ostvariti, a time i hrvatskom narodu i građanima osigurati dobar život, ovise o ostvarenju programskih zadaća za koje će se stranke zalagati, a to su:

- osiguravanje dugoročno održivog ekonomskog rasta i ekonomije utemeljene na tržišno-socijalnom gospodarstvu, povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, smanjivanje nezaposlenosti te poticanje zapošljavanja - osobito mladih, stvaranje uvjeta za nove investicije, smanjenje nelikvidnosti i poreznih opterećenja, očuvanje politike fiskalne održivosti, potpora poljoprivredi, obrtništvu te malom i srednjem poduzetništvu;
- osnaživanje društveno odgovorne Hrvatske kroz promicanje kršćanskih vrijednosti, pronatalitetnu politiku i razumijevanje obitelji kao temeljne vrijednosti hrvatskog društva;
- razvoj temeljen na znanju, inovacijama, obrazovanju i informacijskim tehnologijama;
- reforma javnog sektora kako bi postao učinkovit u služenju građanima i gospodarstvu;
- potporu politici nulte tolerancije prema korupciji i nasilju;
- promicanje ravnomjernog, regionalnog i ruralnog razvoja Hrvatske;
- očuvanje hrvatskog sela i proizvodnje hrane;
- zaštita interesa umirovljenika i starijih osoba, osoba sa invaliditetom, kao i svih socijalno ugroženih osoba;
- čuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja i promicanje vrijednosti Domovinskoga rata;
- zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske u gospodarskom i političkom razvoju Republike Hrvatske;
- trajna briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini, njihov status i stvaranje pretpostavka za -stvarnu jednakopravnost i slobodan narodni život.

Potpisnice Sporazuma podržat će promicanje europskih vrijednosti i zaštitu hrvatskih interesa unutar Europske unije.

Članak 4.

Potpisnice Sporazuma također utvrđuju kako različitost u pojedinim svjetonazorskim pitanjima svih koalicijskih partnera nije i neće biti prepreka za zajedničku suradnju u najboljem interesu Republike Hrvatske i njenih građana.

Članak 5.

Stranke se obvezuju na zajedničko djelovanje u izbornoj kampanji i poslijeizbornu suradnju.

Članak 6.

Stranke su suglasne da će zastupljenost na pojedinim izbornim listama pravodobno usuglasiti.

Članak 7.

Stranke će javnosti obznaniti sklapanje ovog Sporazuma na zajedničkoj konferenciji za tisak.

Članak 8.

Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvatska demokratska zajednica ostaje otvorena za sklapanje daljnjih sporazuma o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji i sa drugim strankama.

Članak 9.

U znak pristanka na zaključenje ovog sporazuma ovlašteni predstavnici stranaka vlastoručno su potpisali ovaj sporazum.

 

Aneks sporazumu između HDZ-a i Hrasta

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg žrtava fašizma 4, zastupana po predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, prof., i Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST, Zagreb, III. Retkovec 15b, zastupan po predsjedniku Ladislavu Ilčiću, prof., sklapaju:

Aneks sporazumu o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji za izbore za osmi saziv Sabora RH

 Članak 1.

Hrvatska demokratska zajednica i I Hrast-pokret za uspješnu Hrvatsku suglasne su da će zastupljenost na pojedinim i bornim listama za osmi saziv Hrvatskoga sabora zajednički usuglasili.

Članak 2.

Potpisnice sporazuma obvezuju se da će se zastupljenost kandidata svake od političkih stranaka prilikom sačinjavnja zajedničkih listi utvrditi na temelju objektivnih političkih procjena, snage i zajedničkog interesa te sveobuhvatne analize rezultata parlamentarnih izbora 2011, izbora za članove u Europskom parlamentu 2013. i 2014. g. i izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, kupane i gradonačelnika Grada Zagreba 2013. godine

Članak 3.

Kandidati Hrasta - pokreta za uspješnu Hrvatsku bit će na onim mjestima na izbornim listama za koja obje stranke procijene da će s tih mjesta sigurno biti izabrani za zastupnike u Hrvatskom saboru Koja će to točno mjesta biti dogovorit će stranke potpisnice ovog Aneksa, na način da Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku u osmom sazivu Hrvatskog sabora parlamentarna stranka s mogućnomu formiranja Kluba zastupnika.

Članak 4.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku ovim Aneksom sporazuma utvrđuju da će izbor kandidata za sve dužnosti u Vladi Republike Hrvatske, državnoj upravi i trgovačkim društvima biti temeljen na unaprijed utvrđenim kriterijima koje će postići koalicijski partneri, te će isključivo stručnost, kvalificiranost i iskustvo u obavljanju poslova biti kriterij izbora.

Članak 5.

Sva moguća otvorena pitanja stranke potpisnice ovoga Sporazuma rješavati će dogovorno, zajedničkom interesu i u duhu ovoga Aneksa Sporazuma.

Članak 6.

Aneks Sporazuma stupa na snagu nakon što ga potpišu predsjednici stranaka i usvoje središnja stranačka tijela potpisnica ovoga Sporazuma.

Članak 7.

U znak pristanka na zaključenje ovog sporazuma ovlašteni predstavnici stranaka vlastoručno su potpisali ovaj sporazum.

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, Zagreb, Trg žrtava fašizma 4, zastupana po predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, prof.

 

i

                                                                                                

Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST,  Zagreb, III. Retkovec 15b, zastupan po predsjedniku Ladislavu Ilčiću, prof.

 

 

sklapaju:

 

 

SPORAZUM O PRIJEIZBORNOJ I POSLIJEIZBORNOJ KOALICIJI

 

Članak 1.

Hrvatska demokratska zajednica i Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku, polazeći od zajedničkog prihvaćanja temeljnih vrijednosti sadržanih u svojim političkim programima, utvrđuju postojanje potrebe formiranja političkog zajedništva na razini Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Sporazumom stranke potpisnice potvrđuju svoju volju za dugoročnom političkom suradnjom na razini Republike Hrvatske, a svrha ovog Sporazuma je zajednički izlazak na izbore za zastupnike za osmi saziv Hrvatskoga sabora na području Republike Hrvatske 2015. godine. Također, ovim Sporazumom potvrđuje se podrška Hrasta – pokreta za uspješnu Hrvatsku kandidatu Hrvatske demokratske zajednice na izborima za predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati 2014. godine.  

Članak 3.

Stranke potpisnice Sporazuma, na idejnim osnovama svojih političkih programa žele zajednički djelovati na promicanju hrvatskih državnih interesa, očuvanju nacionalnoga dostojanstva i svekolikog napretka Republike Hrvatske.

Ciljevi koje potpisnici Sporazuma žele ostvariti, a time i hrvatskom narodu i građanima osigurati dobar život, ovise o ostvarenju programskih zadaća za koje će se stranke zalagati, a to su:

-   osiguravanje dugoročno održivog ekonomskog rasta i ekonomije utemeljene na tržišno-socijalnom gospodarstvu, povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, smanjivanje nezaposlenosti te poticanje zapošljavanja - osobito mladih, stvaranje uvjeta za nove investicije, smanjenje nelikvidnosti i poreznih opterećenja, očuvanje politike fiskalne održivosti, potpora poljoprivredi, obrtništvu te malom i srednjem poduzetništvu;

-   osnaživanje društveno odgovorne Hrvatske kroz promicanje kršćanskih vrijednosti, pronatalitetnu politiku i razumijevanje obitelji kao temeljne vrijednosti hrvatskog društva;

-   razvoj temeljen na znanju, inovacijama, obrazovanju i informacijskim tehnologijama;

-   reforma javnog sektora kako bi postao učinkovit u služenju građanima i gospodarstvu;

-   potporu politici nulte tolerancije prema korupciji i nasilju;

-   promicanje ravnomjernog, regionalnog i ruralnog razvoja Hrvatske;

-   očuvanje hrvatskog sela i proizvodnje hrane;

-       zaštita interesa umirovljenika i starijih osoba, osoba sa invaliditetom, kao i svih socijalno ugroženih osoba;

-   čuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja i promicanje vrijednosti Domovinskoga rata;

-   zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske u gospodarskom i političkom razvoju Republike Hrvatske;

-   trajna briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini, njihov status i stvaranje pretpostavka za -stvarnu jednakopravnost i slobodan narodni život.

 

Potpisnice Sporazuma podržat će promicanje europskih vrijednosti i zaštitu hrvatskih interesa unutar Europske unije.

 

Članak 4.

Potpisnice Sporazuma također utvrđuju kako različitost u pojedinim svjetonazorskim pitanjima svih koalicijskih partnera nije i neće biti prepreka za zajedničku suradnju u najboljem interesu Republike Hrvatske i njenih građana.

Članak 5.

Stranke se obvezuju na zajedničko djelovanje u izbornoj kampanji i poslijeizbornu suradnju.

 

Članak 6.

Stranke su suglasne da će zastupljenost na pojedinim izbornim listama pravodobno usuglasiti.

 

Članak 7.

Stranke će javnosti obznaniti sklapanje ovog Sporazuma na zajedničkoj konferenciji za tisak.

 

Članak 8.

Potpisivanjem ovog sporazuma Hrvatska demokratska zajednica ostaje otvorena za sklapanje daljnjih sporazuma o prijeizbornoj i poslijeizbornoj koaliciji i sa drugim strankama.

 

Članak 9.

U znak pristanka na zaključenje ovog sporazuma ovlašteni predstavnici stranaka vlastoručno su potpisali ovaj sporazum.

 

Sporazum se potpisuje u 4 (četiri) primjerka, od kojih svakoj stranci pripadaju po dva primjerka.

 

U Zagrebu,    . rujna 2014. 

 


Predsjednik Hrasta – pokreta za uspješnu Hrvatsku

 

 

Ladislav Ilčić, prof.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

 

 

Tomislav Karamarko, prof.

Uto, 5-03-2024, 07:19:36

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.