Tko su kandidati za imenovanje iz redova udruga?

U veljači je na mrežnim stranicama Ureda za udruge objavljen Javni poziv na glasovanje za Ured za udrugekandidate za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. – 2023. Glasovati se moglo 15 dana za jedan predloženi par za koji je prethodno bila istaknuta kandidatura (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana) i to u jednom području djelovanja za koje je udruga registrirana (od 14 istaknutih područja). Nakon što je glasovanje dovršeno, 17. ožujka objavljena su imena onih kandidata koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova. Njih će povjerenstvo Savjeta predložiti Vladi RH za imenovanje u Savjet.

Tko su kandidati u pojedinim područjima i koje su ih udruge predložile?

1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
predlagatelj: GONG
za članicu: Blaženka Sečkar
za zamjenicu članice: Marina Vojković

2. Djelovanje mladih
predlagatelj: Mreža mladih Hrvatske
za člana: Sven Janovski
za zamjenika člana: Goran Jelenić

3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
predlagatelj: Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
za člana: Josip Lucić
za zamjenika člana: Zvonko Sesar

4. Kultura
predlagatelj: Savez udruga Klubkultura
za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu člana: Miljenka Buljević

5. Skrb o djeci
predlagatelj: Roditelji u akciji – RODA
za članicu: Branka Mrzić Jagatić
za zamjenika članice: Boris Vujnović

6. Skrb o osobama s invaliditetom
predlagatelj: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić

7. Socijalna skrb
predlagatelj: Hrvatska udruga socijalnih radnika
za članicu: Štefica Karačić
za zamjenicu članice: Gordana Daniel

8. Sport
predlagatelj: Sportski savez Grada Zagreba
za članicu: Suzana Šop
za zamjenika članice: Marijo Možnik

9. Tehnička kultura
predlagatelj: Hrvatska zajednica tehničke kulture
za člana: Hrvoje Nekić
za zamjenika člana: Željko Krnjajić

10. Zaštita i promicanje ljudskih prava
predlagatelj: Kuća ljudskih prava Zagreb
za člana: Ivan Novosel
za zamjenicu člana: Sara Lalić

11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
predlagatelj: Zelena akcija
za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš

12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
predlagatelj: Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Ino Kermc

13. Zaštita potrošača
predlagatelj: Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP)
za članicu: Sanja Keretić
za zamjenicu članice: Tanja Popović Filipović

14. Turizam
predlagatelj: Udruga hrvatskih putničkih agencija
za članicu: Mihaela Turniški
za zamjenicu članice: Ivana Rušin Gligorić

Što je Savjet za razvoj civilnoga društva i koje su mu zadaće?

Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade RH „koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije stvaranja Savjet za razvoj civilnog drustva jpgpoticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje“, kako je navedeno na stranicama Ureda za udruge.

Savjet je osnovan 21. studenoga 2009. godine. Zadaće su mu sudjelovati u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva u RH, davati mišljenja Vladi o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva, surađivati u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora organizacijama civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna, sudjelovati u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje fondova EU-a, kandidirati i izabirati predstavnike organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti.

Savjet ima 37 članova: 17 predstavnika tijela javne vlasti – ministarstava, ureda Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 14 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva, tri predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca te tri predstavnika nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave.

Što se može očekivati od Savjeta u novom mandatu s obzirom na predložene članove iz redova udruga?

Usredotočit ćemo se ovdje nakratko na područja oko kojih se neprestano vode svojevrsni ideološki ratovi. Tim je Upitnikzanimljivije primijetiti tko su to kandidati koje će potvrditi HDZ-ova vlada kako bi im savjetovali kako će se raspodjeljivati novac organizacijama civilnoga društva, jer sve se zapravo svodi upravo na to: na novac.

Još uvijek aktualna predsjednica Savjeta je Emina Bužinkić, izabrana u Savjet kao članica u području zaštite i promicanja ljudskih prava, a kandidirana kao članica Centra za mirovne studije, gdje volontira u programu Mirovno obrazovanje i afirmacija nenasilja (svojevremeno je bila potpredsjednica, pa predsjednica, pa glavna tajnica Centra za mirovne studije, a djelovala je i u Documenti, u Udruzi za nezavisnu medijsku kulturu - portal H-alter, Mreži mladih Hrvatske...). CMS je pak član Kuće ljudskih prava Zagreb, Platforme 112, GOOD Inicijative, Mreže mladih Hrvatske, CROSOL – Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, Antifašističke lige itd. Za novi mandat u području zaštite i promicanja ljudskih prava kandidiran je Ivan Novosel, koji je u aktualnom mandatu zamjenik članice Bužinkić u području zaštite i promicanja ljudskih prava, a predložila ga je Kuća ljudskih prava Zagreb.

U području demokratizacije, vladavine prava i razvoja obrazovanja kandidatkinju za članicu Blaženku Sečkar i kandidatkinju za zamjenicu članice Marinu Vojković predložio je GONG. U aktualnom je mandatu u tom području članica Eli Pijaca Plavšić, direktorica Foruma za slobodu odgoja, a zamjenica Martina Horvat iz GONG-a.

U području djelovanja mladih izabrani su kandidati Mreže mladih Hrvatske: Sven Janovski kao član i Goran Jelenić kao zamjenik člana. U aktualnom mandatu također je članica MMH-a Monika Pažur, a njezin zamjenik Darko Čop iz Info zone.

U području kulture bit će ponovno kandidati Saveza udruga Klubkultura: Domagoj Šavor kao član i Miljenka Buljević kao zamjenica člana. U aktualnom je mandatu Miljenka Buljević članica, a zamjenik joj je Tomislav Domes.

U području skrbi o djeci bit će kandidati udruge Roditelji u akciji – RODA: Branka Mrzić Jagatić kao članica i Boris Vujnović kao zamjenik članice. U aktualnom je mandatu Boris Vujnović član Savjeta, a zamjenica mu je Matea Čondić.

Hoće li Savjet ponovno izabrati predsjednicu/predsjednika koji će govoriti o „Plenkoviću i njegovim vragovima“?

Predsjednika Vladina Savjeta iz svojih redova biraju članovi Savjeta, ali samo oni članovi koji su predstavnici udruga i drugih nevladinih, neprofitnih pravnih osoba i predstavnici stručnjaka iz civilnog društva. Predsjednik i članovi imenuju se na tri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Rezigniranost Plenkovićeve vlade kad su u pitanju organizacije civilnoga društva i sklonost čuvanju statusa quo, pa i Plnekovićuporno nagrađivanje onih koji se zalažu za vrijednosti koje su suprotne proklamiranim vrijednostima te vlade, nije ništa novo i nepoznato. Vidljivo je to i iz popisa članova aktualnoga Savjeta za razvoj civilnoga društva, a vjerojatno se ništa posebno ne će promijeniti ni u njegovu novom mandatu. Moglo bi se dogoditi i to da na čelo tog Vladina Savjeta ponovno zasjedne osoba koja će otvoreno kritizirati tu istu vladu koja ju je potvrdila i zdvajati nad tim kamo odlazi novac namijenjen organizacijama civilnoga društva, kao što je to činila aktualna predsjednica, dok istovremeno ona i njezini odlučuju o najvećem dijelu tog novca i svjesna je da se taj novac u najvećoj mjeri raspodjeljuje upravo njezinim ideološkim istomišljenicima.

Naime, već spomenuta Emina Bužinkić, aktualna predsjednica Vladina Savjeta za razvoj civilnoga društva, u razgovoru s Tonijem Gabrićem za H-alter pod naslovom „Premijer Plenković i njegovi vragovi“ (Premijer Plenković i njegovi vragovi) ovako komentira Plenkovića i njegovu vladu:

„Faza u koju smo ušli 2016. godine s vladom Tihomira Oreškovića i Zlatka Hasanbegovića, tek je kozmetički promijenjena Plenkovićevom figurom, koja je nastavila stari poznati HDZ-ovski obračun s vragovima u raznim bojama te se opredijelila za onu sivo-bijelu - kombinaciju pomalo hrvatske čistunske, pomalo briselsko činovničke. U takvoj politici nema mjesta glasu različitom od konzervativno - neoliberalnog blenda izuzev mrvica multikulturne kozmetike koju smo dobili u saborskom postavu, a ponešto i u onome egzekutivnome.

Imamo ispred sebe identitetsku politiku nešto novijega formata koja institucionalizira narative četrdesetih i devedesetih, zajedno sa zauzimanjem pozicija moći povezanih s novcem i njegovom akumulacijom na jedno mjesto.“

Kakav Savjet zamišljaju njegova aktualna predsjednica i njezini izabrani istomišljenici?

Aktualna predsjednica Savjeta, očito je, drukčije zamišlja njegovu ulogu. Smatra da bi taj Savjet trebao imati još veći, pa i politički utjecaj. Dakako, ne treba sumnjati da se pritom misli na utjecaj dijela članova Savjeta, tj. onih članova koji su imenovani iz redova udruga, i to u područjima koja smo prethodno izdvojili kao ona oko kojih se vodi ideološka borba.

Evo kako to objašnjava E. Bužinkić u spomenutom intervjuu:

„Potreba za jačanjem Savjeta i njegova utjecaja na Vladu posve je jasna i kao takva je iskazana i tražena više puta. Savjet djeluje u međuprostoru u kojemu nema uvid u Vladin rad izvan onoga što je javno dostupno, te u koji civilno društvo ulazi iz pozicije 'osjećanja posljedica Vladinih politika na vlastitoj koži.' Dok god Savjet ne bude prostor otvoren za dijalog i politički utjecaj u savjetodavnom formatu, do tada će postojati kritika i organiziranje otpora u civilnim krugovima spram Vlade.“

Stav Savjeta: novac treba biti na raspolaganju samo jednom dijelu udruga?

Bužinkić je posebno zabrinuta za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva koja je, kako navodi, počela dodjeljivati financijske potpore „na razne strane“. Razumijemo da je to za predsjednicu Bužinkić problem, jer logično Nacionalna zakladabi očito bilo da novac ide samo jednoj strani – onoj njezinoj i njezinih ideoloških istomišljenika. Evo što o tom kaže u intervjuu:

„Donedavno smo hodali po svijetu i govorili o trokut-modelu (Ured za udruge – Zaklada – Savjet) koje je označilo bitan napredak u hrvatskom civilnom društvu i njegovu doprinosu demokratizaciji kao i demokratizaciji političkih institucija. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva postala je slučaj borbe pijetlova čije su upravljanje, programiranje i dodjele institucionalnih potpora formatirani s ciljem postizanja socijalnog mira, uz dodjeljivanje financijske potpore na razne strane, a čini se i namirivanja HDZ-u bliske klijentele. A sve se to događa pod krinkom jačanja pluralizma...

Na tu je platnu listu došla i udruga U ime obitelji koja otvoreno nipodaštava drugačije i manjinske društvene skupine svojim homofobnim, diskriminatornim i ksenofobnim porukama, kampanjama i aktivnostima dok istovremeno diže pijedestal ratnim zločincima (prisjetimo se nedavnih izjava o Slobodanu Praljku), bombardira seksističko-šovinističkim podvalama poput rodne ideologije i daje prostor isključivo konzervativno-katoličkim vrijednostima u društvu i politici – svakako podložnima jednom ozbiljnoj teleologijskoj analizi. Njezin portal Narod.hr sve je više na meti kritike, ali i sudskih presuda o kleveti i govoru mržnje. Dalo bi se ozbiljno razgovarati o tezi da je udruga U ime obitelji, u suradnji s političkim institucijama, dovela u pitanje ustavno-pravni poredak onoga dana kada je raspisan referendum o definiciji braka, a njezino su kasnije djelovanje i upravo ova odluka Zaklade još jednom dovele u pitanje taj poredak.“

(hkv)

 

 

 

Ned, 17-10-2021, 06:13:13

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.