Iz povijesti Hrvata u Americi

Članak koji slijedi objavila je „Hrvatska Zastava“ (Chicago) u prosincu 1910. On nam daje barem malo uvida u život i rad Hrvata u St. Louisu unazad gotovo 100 godina. Uz članak je objavljena i slika članova kluba „Zrinski-Frankopan“, ali ju nije moguće sa mikrofilma ovdje reproducirati. Ovdje prilažemo sliku koja je objavljena 1918. godine, ali se čini da je ista kao i ona iz 1910., ili vrlo slična. Donosimo članak u izvornom obliku.

Hrvatski prosvjetni klub Zrinski-Frankopan u St. Louisu, Mo [Missouri]
Prosvjetom k' slobodi

Mjeseca travnja 1905 probudila je proljetna zora nekoliko čestitih Hrvata u gradu St. Louisu, da iza zimskoga sna zapale zublju prosvjete za se i za svoje hrvatski rod. U više navrata bijahu održavani sastanci, na kojima da se braća posavjetuju i dogovore o osnutku jednog „kluba“, koji bi i bio stjecište nadobudne mladosti hrvatske, da knjigom i novinom, pjesmom i tamburicom, te kazališnom školom osvježe srce svoje za časno hrvatsko ime, za slatku materinsku riječ i za ljubljenu otadžbinu Hrvatsku!

Prosvjetni klub u Chicagu

I dana 25. travnja te historičke godine na svojoj izvanrednoj sjednici iliti skupštini, formalno osnovaše „klub“ i odmah izabraše odbor, a malo zatim izradiše pravila, kao zakon reda i poredka. Čestiti ovi pregaoci, zadojeni hrvatskom mišlju i osjećajima, dadoše tom svom „klubu“ časno i hvaledostojno ime, ime slavnih hrvatskih mučenika, - „Zrinski-Frankopan.“ Nakon toga ishodiše i „charter“, kao državnu priznanicu iliti dozvolu, da ovaj klub slobodno može i smije razvijati svoje plemenito djelovanje.

Pa tečajem vremena postade ovaj klub zaista jednom od najljepših hrvatskih organizacija....(jedan redak se gubi)...djelovanjem polučio krasnih uspjeha na polju pučke prosvjete. Ali ti uspjesi privukoše još više mladi rodoljuba u kolo braće njihove, da još više i jače rasplamsa žar na svetu hrvatsku stvar, i da srca njihova postanu u ovoj tuđoj zemlji – hrvatsko plamenište. I – doista! Za kratko vrijeme porodi taj klub krasnu knjižnicu, lijepu čitaonicu, pjevački zbor, tamburaški zbor, kazališni zbor i – zbor ljubavi bratstva i jedinstva...! Prvim predsjednikom ovog prosvjetnog kluba bio je vrli rodoljub g. Mate Kvaternik, drugim danas već pokojni, Luka Trtanj, treći g. Pavao Šerić, četvrti g. Šimun Grbin, a sad mu je predsjednik agilni domoljub, radnik, Luka Šarar.

Hrvatski prosvjetni klub „Zrinski-Frankopan“ vrlo lijepo napreduje, jer u njemu gori luč u sredini, a u uglovima po jedan žižak hrvatske narodne svijesti.... Požrtvovni zborovođa svojih učenika, sinova one svete grude, koju Hrvati majkom zovu čestiti hrvatski otadžbenik g. Ivan Večerina, svojim besprimjernim pregnućem, tako rekuć, najviše doprinosi na oltar prosvjete mladosti naše... kojemu svaka hvala i čest! No obzirom na okolnost, što St. Louiška kolonija broji oko 5000 Hrvata, nije u tome klubu niti izdaleka onaj broji članova, koji bi bezuvjetno morao biti, ali su zato Hrvati inače organizirani, koja nas činjenica tješi tim više što....(jedan redak fali)....

Prije 15 godina naime, St. Louišiki Hrvati počeli su raditi na tom, da osnuju jedno potporno društvo sa svrhom, koja će imati podupirati bolesne članove, kao i u slučaju smrti ublaživati bol sebi i svojim sirotama. I osnovaše takovo društvo, kojemu dadoše ime „Sv. Nikola“, koje se priključi Narodnoj Hrvatskoj Zajednici pod brojem odsjeka 49, [koja je] jedeno od najvećih hrv. društava u Americi. Za njime su se osnovala druga društva, kao „Presv. Srce Marijino“ odsj. 157, „Sv. Stanislav“ odsj. 60, „Isus Pomoćnik Hrvata“ odsj. 214, „Sv. Ivan Velebitski“ odsj. br. 307, „Ante Mažuranić“ odsj. 340, i „Sv. Šimun“ odsj. Br. 350, svi N.H.Z., te „Kršno Primorje“ odsj. broj 6 i „Sv. Antun“ odsj. br. 30 Hrv. Zaj. Illinois. [Tad su postojale Narodna Hrvatska Zajednica i Hrvatska Zajednica od Illinois. One su se ujedinile i nastala je Hrvatska Bratska Zajednica.]

U najnovije doba osnovalo se je samostalno potporno društvo, koje ne pripada nijednoj zajednici pod imenom „Hrvatska Sloga“. Dakle ukupno 10 potpornih društava. Hrvati u St. Louisu imaju također i svoju građevnu udrugu „Balkan“, koja je osnovana pred dvije godina i koja veoma dobro napreduje. Nadalje imaju svoju vlastitu crkvu i školu, koje također vrlo lijepo napreduju, no polagano ali sigurno, čime se danas St. Louiški Hrvati punim pravom i ponose! Kako se vidi, hrv. narod grada St. Louisa, da rečeno iskreno, upravo prednjači svim kolonijama ove prostrane zemlje, pak nas ....[nečitljiv redak]...Zrinski-Frankopan bude u velike proširio, i time odgajao i odgojio sve Hrvate za – ciljem, koji nas vodi—prosvjetom k' slobodi!

Stari Klubaš
(Pronašao i prepisao Ante Čuvalo, Chicago)

{mxc}


Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.