Zaključci odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost po predstavci zastupnika Slavka Linića

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Odbor) na 39. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine odlučio je provjeriti tvrdnje gospodina Slavka Linića o navodnom nezakonitom postupanju SOA-e i policije prema njemu, a, kako je on tvrdio, po nalogu predsjednika Vlade RH. Gospodin Linić iznio je te tvrdnje u javnim nastupima nakon što je smijenjen s mjesta ministra financija u Vladi RH. Odbor je s tim u svezi jednoglasno zaključio:

• da se na iduću sjednicu Odbora pozove gospodin Slavko Linić,
• da se od UVNS-a zatraže izvješća o provedenom izvanrednom neposrednom nadzoru u SOA-i i OTC-u,
• da Odbor provede neposredni nadzor u OTC-u i Ravnateljstvu policije.

Gospodin S. Linić je na 40. sjednici Odbora održanoj 5. lipnja 2014. g. iznio niz navoda na kojima zasniva svoje, već u medijima iznesene, optužbe prema predsjedniku Vlade RH Z. Milanoviću. Ujedno je izvijestio Odbor da će do ponedjeljka 9. lipnja 2014. dostaviti Odboru pisanu predstavku s konkretnim pojedinostima i dokazima svojih navoda.

Gospodin Slavko Linić uputio je Odboru 9. lipnja 2014.godine Zahtjev za kontrolom i nadzorom nad radom policije. U svojoj Prisluskivanjepredstavci gospodin Slavko Linić tvrdi da je Predsjednik Vlade RH „izvan redovnih zakonskih procedura lažno obaviješten od nekih djelatnika PNUSKOK-a o navodnim nepravilnostima u provođenju postupaka predstečajnih nagodbi" te da je unatoč „neprovjerenosti dobivenih informacija" izdao nalog „procesuirajte Slavka Linića". Gospodin Linić nije naveo ni jedno konkretno ime djelatnika PNUSKOK-a za koje sumnja da su lažno obavještavali Predsjednika Vlade.
Odbor je na 41. sjednici održanoj 10. lipnja 2014.g. jednoglasno donio zaključak:

1. Neposredan nadzor Odbora nad radom OTC-a, a vezano za predstavku gospodina S. Linića provest će se 11. lipnja 2014.
2. Po obavljenom neposrednom nadzoru nad radom OTC-a istog dana provest će se i neposredan nadzor u Ravnateljstvu policije koji će obuhvatiti nadzor nad radom Kriminalističke policije i PN USKOK-a.

Sukladno tim zaključcima Odbor je 11. lipnja 2014. godine proveo nadzor u OTC-u gdje je neposredno provjeravano je li gospodin Slavko Linić bio predmet njihova postupanja. Nakon toga Odbor je proveo nadzor u Ravnateljstvu policije te izvršio uvid u predočenu dokumentaciju. Tom prilikom je uručio predstavku gospodina Slavka Linića Ravnateljstvu policije te zatražio i pisano očitovanje.

Pisano očitovanje Odbor je zaprimio:

• Od Predstojnika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost Izvješće o izvanrednom nadzoru SOA-e i OTC-a, (Klasa: OGR 200-02/14-01/18: Urbroj: 50439-01/12-14-12; od 5. lipnja 2014. godine);
• Od glavnog ravnatelja policije (br.: 511-01-75-181-610/14, od 13. lipnja 2014. godine),
• Od potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova br.: 511-01-75-181-610/14, od 13. lipnja 2014. godine,
• Od ravnateljice Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (Klasa: VT-804-02/14-01/02; Urbroj: 508-14-1, od 16. lipnja 2014. godine).

U Izvješću Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost po izvanrednim nadzorima SOA-e i OTC-a koji su obavljeni temeljem naloga Predsjednika RH, a zbog javno iznesenih tvrdnji bivšeg ministra financija RH Slavka Linića, kako su on i članovi njegove obitelji bili pod tretmanom „određenih službi" koje su korištene suprotno zakonu utvrđeno je da nisu primjenjivanje mjere tajnog prikupljanja podataka kako prema g. Slavku Liniću tako ni prema članovima njegove obitelji, o čemu je javnost na posebnoj konferenciji za novinstvo obavijestio Predsjednik Republike Hrvatske.

U očitovanju Ravnateljstva policije u odnosu na tvrdnju gospodina Slavka Linića kako je navodno bio predmetom nadzora od strane policije stoji objašnjenje kako se nadzor određene osobe može obavljati prema Zakonu o kaznenom postupku temeljem članaka 332. do 339.a u kojima se pobliže propisuju mjere nadzora nad određenom osobom kroz institut posebnih dokaznih radnji i dokazne radnje provjere uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta, a koje se temelje na nalogu nadležnog suca istrage.

Druga zakonska osnova sadržana je u odredbama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima u člancima 68. i 80. koji reguliraju nadzor nad uspostavljanjem telekomunikacijskog kontakta kao i motrenje i praćenje, a koje ovlasti se provode temeljem zapovijedi Glavnoga ravnatelja policije ili načelnika Uprave kriminalističke policije odnosno osobe koju on ovlasti. Policija vodi evidenciju o svim osobama prema kojima su primjenjivanje mjere nadzora, bilo da je riječ o nalogu suca istrage ili primjeni policijskih ovlasti. Uvidom u policijske evidencije ne nalazi se podatak da bi protiv/prema gospodinu Slavku Liniću ili članovima njegove obitelji bile primjenjivanje mjere nadzora koje se kolokvijalno mogu podvesti pod termine prisluškivanja i praćenja.

U odnosu na tvrdnju gospodina Slavka Linića iznesenu u njegovu pisanu Zahtjevu za kontrolu i nadzor nad radom policije da su djelatnici PNUSKOK-a u dva navrata htjeli bez ovlasti dovesti savjetnika za financijski sektor Brodogradilišta Brodosplit d.d. gospodina Željana Horvata na razgovor u policiju, uvidom u evidencije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske utvrđeno je da je u predmetnoj policijskoj upravi evidentiran spis broj: 511-12-08-114/14; odnosno kaznena prijava anonimnog prijavitelja protiv Tomislava Debeljaka, predsjednika Uprave Brodosplit d.d., zbog sumnji u počinjenje kaznenog dijela Subvencijske prijevare iz članka 258. stavak 3. u vezi stavka 2. Kaznenog zakona, a koja je Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj dostavljena od strane Županijskog državnog odvjetništva broj: KR-DO-496/13 od 14. siječnja 2014.s nalogom da se temeljem članka 206.h. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku provedu izvidi.

Utvrđeno je da u okviru do sada poduzetih izvida nisu obavljeni obavijesni razgovori s odgovornim osobama u navedenom pravnoj osobi pa tako ni s gospodinom Željanom Horvatom. Napominje se da je policija sukladno članku 36. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima ovlaštena prikupljati obavijesti kada postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili je počinjen prekršaj i to od osobe za koju je vjerojatno da ima saznanja o okolnostima u svezi s tim kaznenim dijelom ili prekršajem. Po uvjetima iz članka 43. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija je ovlaštena dovesti ili privesti osobu s time da ove ovlasti nisu primjenjivane prema gospodinu Željanu Horvatu.

U odnosu na navode gospodina Slavka Linića u njegovu pisanu Zahtjevu za kontrolu i nadzor policije navedene u točki 2.a koji se odnose na navodno postupanje policijskih službenika PNUSKOK-a prema gospodinu Marku Čuli i njegovim poslovnim partnerima kao i sumnju da bi policijski službenici PNUSKOK-a sudjelovali u krivotvorenju fakture u pružanju usluga obrta tvrtki CIMA, FISKAL 1 d.o.o. utvrđeno je da se u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj nalazi spis broj: 511-09-13-1391/14 kojem prileži kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja od strane Marka Čule, a dostavljena policiji u rad od strane Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, broj KN-DO-443/14-IV od 17. ožujka 2014. godine s nalogom da se temeljem članka 206g. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku poduzmu izvidi s ciljem pronalaska sporne fakture kao i osobe koja bi istu izradila i stavila na raspolaganje portalu Index.hr.

Tijekom izvida obavljeni su obavijesni razgovori s Andrejom Hudika, glavnom urednicom portala Index.hr i Ivanom Miković, novinarkom portala Index.hr a također je i izuzeta sporna faktura. Obavljen je i obavijesni razgovor s Dejanom Nižetićem, odgovornom osobom trgovačkog društva FISKAL 1 d.o.o. koji je izjavio da u poslovnim knjigama njegovog društva ne postoji zavedena faktura obrta CIMA. Skreće se pozornost da je Marko Čule dana 12. ožujka 2014. godine pred zamjenicom Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci dao izjavu na zapisnik kojom prigodom nije iznio sumnju u odnosu na mogućeg počinitelja pa tako ni na eventualnu „umiješanost" policijskih službenika PNUSKOK-a. Nisu zabilježena druga postupanja policijskih službenika prema Marku Čuli ili njegovim poslovnim partnerima koja bi se odnosila na bilo koji oblik njihovog poslovanja, a isto tako ni prema supruzi gospodina Slavka Linića, gospođi Kseniji Linić.

Navode da bi policijski službenici obavljali provjere o sadržaju razgovora gospodina Slavka Linića i identitetu osoba koje bi plaćale račune za ručkove i večere u neutvrđenim restoranima u neutvrđenom vremenu, Ravnateljstvo policije ocjenjuje životno nerealnim, tim više što bi policijski službenici ovakve obavijesti eventualno prikupljali primjenom zakonitog instituta prikrivanja svojih policijskih službenika, sukladno članku 39. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, a što po sadržaju navoda očito nije bio slučaj. Iz dostupnih evidencija primjene policijskih ovlasti nije pronađen podatak da bi policijski službenici na bilo koji način prikupljali ovakve obavijesti kako se to navodi u točki 3. Zahtjeva za kontrolu i nadzor nad radom policije gospodina Slavka Linića.

U očitovanju potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova u odnosu na točku 4. pisanog Zahtjeva za kontrolu i nadzor nad radom policije gospodina Slavka Linića, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova gospodin Ranko Ostojić potvrđuje navod da je dana 24. travnja 2014. godine, a nakon sjednice Vlade RH na vlastitu inicijativu razgovarao s ministrom financija gospodinom Slavkom Linićem te da je tom prilikom upoznao ministra financija s činjenicom da je protiv njegove pomoćnice i ravnateljice Porezne uprave gospođe Nade Čavlović Smiljanec policija podnijela kaznenu prijavu nadležnom Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zbog osnovane sumnje da bi počinila kazneno djelo Trgovine utjecajem, a sve u postupku predstečajne nagodbe tvrtke OLT iz Osijeka, vlasništvo Željka Biloša. Ministar unutarnjih poslova o toj je činjenici obaviješten od strane Glavnog ravnatelja policije tek nakon što je na zadnjoj održanoj koordinaciji u Državnom odvjetništvu RH dana 22. travnja 2014. godine dogovorena pravna kvalifikacija i dinamika procesuiranja osumnjičene Nade Čavlović Smiljanec, odnosno nakon što je dovršeno kriminalističko istraživanje od strane policije.

U zaprimljenom izvješću ravnateljice Operativno–tehničkog centra za nadzor telekomunikacija navode se protokoli o suradnji Ravnateljstva policije i OTC-a VSOA-e i OTC-a te o suradnji SOA-e i OTC-a u primjeni mjera tajnoga prikupljanja podataka, popis sudova po čijim je zahtjevima postupao OTC u 2014. godini i statističko izvješće o zahtjevima MUP-a za određivanje lokacije uređaja u razdoblju od 1.6.2013. do 13.6.2014.

Iz uvida u sva prispjela izvješća te nakon obavljenog neposrednog nadzora, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora utvrđuje da ni od strane OTC-a niti od strane Ravnateljstva policije tj. PNUSKOK-a gospodin Slavko Linić nije bio predmetom istrage odnosno operativnog postupanja te da njegove sumnje iznesene pred ovim Odborom i u njegovu pisanom Zahtjevu za kontrolu i nadzor nad radom policije nisu utemeljene.

Sri, 4-08-2021, 05:51:35

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2021 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.