V lada RH jučer je na zatvorenom dijelu sjednice donijela niz odluka o razrješenjima i imenovanjima koji se proteže na više kartica teksta. Kako se radi o zaista podugačkom popisu čitateljima možemo samo preporučiti provjeriti nisu li se kojim slučajem i oni našli na njemu, pogotovo u onom dijelu koji se tiče razrješenja. Naime, kakva je u Hrvatskoj anarhija i kaos ovakve odluke nekima mogu biti i potpuno iznenađenje.(mm)

Vlada RH - razrješenja i imenovanja

Na zatvorenom dijelu jučerašnje sjednice, Vlada RH raspravljala je i o kadrovskim pitanjima, priopćila je Vladina Služba za odnose s javnošću.

Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Davor Škrlec. Mirela Bušić imenovana je pomoćnicom ministra zdravlja.

Sukladno odredbi Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na određeno vrijeme od četiri godine, Zvonimir Jakšić imenovan je glavnim tajnikom Ministarstva turizma. Istodobno mu je povučena ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika.

Ines Milun razriješena je dužnosti tajniceVladaMinistarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te je temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju imenovana glavnom tajnicom Ministarstva branitelja, na određeno vrijeme od četiri godine.

Sandru Mustafagiću povučena je ovlast za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poduzetništva i obrta te je, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na određeno vrijeme od četiri godine, glavnom tajnicom Ministarstva poduzetništva i obrta imenovana Kristina Petrović.

Također, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, na određeno vrijeme od četiri godine, glavnom tajnicom Ministarstva socijalne politike i mladih imenovana je Jasmina Stanisavljević.

Sukladno odredbi Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi provedeni su postupci po raspisanom natječaju u Uredima Vlade RH.

Tako je Zdenka Pogarčić razriješena dužnosti predstojnice Ureda za zakonodavstvo te imenovana ravnateljicom Ureda. Branko Sočanac razriješen je dužnosti predstojnika Ureda za nacionalne manjine, a Luki Mađeriću povučena je ovlast za obavljanje poslova predstojnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te je ravnateljem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenovan Branko Sočanac. Helena Štimac Radin razriješena je dužnosti predstojnice Ureda za ravnopravnost spolova te imenovana ravnateljicom Ureda. Igor Vidačak imenovan je ravnateljem Ureda za udruge, a razriješen je dužnosti predstojnika istog Ureda. Dubravko Klarić razriješen je dužnosti predstojnika Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, a Željko Petković imenovan je ravnateljem Ureda. Zvonko Matišić imenovan je ravnateljem Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, a Draženka Arar razriješena je dužnosti predstojnice tog Ureda. Blanka Jurić Jerbić imenovana je ravnateljicom Ureda za protokol, a istodobno je razriješena dužnosti predstojnice istog Ureda.

Kristianu Turkalju dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Državnog ureda za Hrvatske izvan Republike Hrvatske, iz reda državnih službenika, na određeno vrijeme, do okončanja postupka po raspisanom javnom natječaju, a najdulje do 6 mjeseci.

Radi odlaska u mirovinu s danom 30. lipnja 2012. godine Ante Škember razriješen je v.d. pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Predstojnicima ureda državne uprave u županijama koje je Vlada RH ovlastila za obavljanje tih poslova, ali im je istekao rok od šest mjeseci ponovno su dana ovlaštenja za obavljanje istih poslova do provedbe javnih natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Tako je Katarina Belec ovlaštenaVladaza obavljanje poslova predstojnice ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Đurđa Barić Dakić u Krapinsko-zagorskoj, Kata Lerotić u Sisačko-moslavačkoj, Željko Spudić u Karlovačkoj, Ljerka Jović Mikor u Varaždinskoj, Jasminka Kelemen Klarić u Koprivničko-križevačkoj, a Branka Saks u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Ovlast za obavljanje poslova predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ponovno je dana Veri Pajalić, u Ličko-senjskoj županiji Nenadu Vukeliću, Virovitičko-podravskoj dana je Katarini Boljevčan, Đurđi Babić u Požeško-slavonskoj, Mirku Vilajtoviću u Brodsko-posavskoj, Ivi Gregovu u Zadarskoj, Ivanu Plaščaku u Osječko-baranjskoj, Editi Grubišić u Šibensko-kninskoj, Goranu Bošjaku u Vukovarsko-srijemskoj, Veljanu Radojkoviću u Splitsko-dalmatinskoj, Mladenu Tomljanoviću u Istarskoj, Baldu Pušiću u Dubrovačko-neretvanskoj i Branimiru Posavcu u Međimurskoj županiji.

Razriješena je dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu Sanja Palčić i članovi Damir Kaufman, Vito Trušić, Meri Dominis Herman i Boris Pleša. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu Tomislav Mičetić imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća Državne škole, a Dragica Kovačić, Dalibor Dvorny, Ivan Koprić i Davorin Kajfeš članovima.

Također je razriješena dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Akademije lokalne demokracije Anita Markić te članovi Marko Kovačić, Božo Pavičin, Marta Vidaković Mukić i Jadranka Nikolov. Dragica Kovačić novoimenovana je predsjednica navedenog Upravnog vijeća, sukladno Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Akademije lokalne demokracije, a Gordana Marčetić, Tomislav Mičetić, Vesna Pardon i Anita Markić novoimenovani su članovi Upravnog vijeća spomenute Akademije.

Utvrđen je prijedlog da se na osobni zahtjev Danijel Žamboki razriješi dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, te da se predsjednikom spomenutog Upravnog vijeća, do isteka mandata na koji je imenovan kao član HERA-e, imenuje Tomislav Jureković, a Lidija Hočurščak članicom Upravnog vijeća spomenute Agencije. Utvrđeni prijedlog upućen je u Hrvatski sabor na donošenje.

Utvrđeni prijedlog da se s liste kandidata koji ispunjavaju uvjete, a nakon provedenog intervjua te provedenog postupka po objavljenom natječaju, Daria Duždević imenuje članicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave također je upućen Hrvatskom saboru na donošenje.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini društva Vjesnik d.d. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora spomenutog Društva: Francike Palatinuš, Marka Zdravka Žubrinića, Zdravke Bošković i Petra Škorića. Istoj Skupštini predlaže se imenovanje Žarka Stilina, Nenada Santinija i Nevena Alića članovima Nadzornog odbora Vjesnika d.d., kao predstavnika Vlade RH, a Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata istoj će Skupštini dostaviti prijedlog svog člana Nadzornog odbora spomenutog Društva.

Skupštini Gavrilović mala privreda d.o.o., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora: Željka Nenadića, Mile Đustebeka i Branimira Bešlića te imenovanje novih članova, kao predstavnika Vlade RH: Dragutina Šoštarića, Marijana Glušića i Vedrana Brnića. Također, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Nadzornom odboru predlaže se razrješenje dosadašnjeg direktora Predraga Vuića te imenovanje Ivane Kordić novom direktoricom spomenutog Društva.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje te se Skupštini Zračne luke Split d.o.o. predlaže opoziv na osobni zahtjev ranije predloženog člana za Nadzorni odbor Stivena Vladislavića te izbor Dalibora Obradovića za novog člana spomenutog Nadzornog odbora.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Skupštini Zrakoplovno-tehničkog centra d.d. predlaže se opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora: Jure Šarića, Petra Baraća, Ante Šimunovića, Ivice Vidovića i Damira Šebetića te imenovanje novih: Vildane Megla, Nike Rimca, Mate Obradovića i Boška Pribičevića. Spomenutom Nadzornom odboru predlaže se, također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razrješenje predsjednika Uprave Zdravka Delića i članova Vinka Begovića i Davora Vulića te imenovanje Darka Cigrovskog novim predsjednikom Uprave, a Tomislava Babića novim članom.

Skupštini Agencije Alan d.o.o. predlaže se, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora Agencije Alan d.o.o. – Milana Kneževića, Nevenke Zrinski Lovrić, Ivana Matića, Zoje Crnečki i Bernarda Topića te imenovanje Ljudevita Hercega, Ivana Matića, Nike Raiča, Ante Modrića i Ruže Vučić novim članovima.

Spomenutoj se Skupštini, također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže opoziv dosadašnjeg direktora Ivice Nekića te njegovo imenovanje predsjednikom Uprave. Milan Knežević predlaže se za imenovanje članom te Uprave.

Dosadašnji članovi Nadzornog odbora Pleter – Usluge d.o.o.: Robert Pende, Domagoj Vričko, Tomislav Tomić i Ivan Raos predlažu se Skupštini spomenutog Društva za razrješenje, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a za imenovanje novim članovima predlažu se Ivan Jelavić, Zvonko Peternel, Alojz Tomašević i Tanja Major.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje te se Skupštini Pleter – Usluge d.o.o. predlaže opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Denisa Skubica i člana Vlade Rendulića. Za imenovanje novim predsjednikom Uprave predlaže se Marijan Mareković, a Denis Skubic članom Uprave.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Jakša Puljiz i Nebojša Koharović imenuju se članovima Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo kao predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Skupštinama hotelskih društava predlaže se, uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, opoziv dosadašnjih te izbor novih članova Nadzornog odbora. Tako se Skupštini Hotela Živogošće d.d. predlaže opoziv Tomislava Vukovca, Tanje Novotni i Andreje Petrov te imenovanje Sandre Čović, Zorana Paunovića i Velimira Vidaka Buljana. Skupštini HTP Korčula d.d. predlaže se opoziv Vedrana Lelekovića i Jakova Belića te izbor Tončija Žuvele, Fanny Lozica i Nenada Rkmana. Istoj Skupštini predlaže se razrješenje dosadašnjeg člana Alana Farca, te imenovanje Lovre Krstulovića.

Skupštini Hotela Medena d.d. predlaže se opoziv Ivice Viljca te izbor Ivana Vukmana.

Skupštini Vranjica Belvedere d.d. predlaže se opoziv Joška Ivačića i Jasne Gobin te razrješenje Marije Bubalo. Za izbor novih članica Nadzornog odbora navedene Skupštine predlažu se Irena Kolendić i Sonja Čuljak te imenovanje Vojka Božulića novim članom.

Skupštini Hotela Makarska predlaže se opoziv članova Nadzornog odbora Damira Mendeša, Ante Rose i Andreje Petrov te izbor novih članova: Ive Mravičića, Miljenka Čulava i Branke Gabriele Valentić.

Skupštini Vile Dubrovnik d.d. predlaže se opoziv Franje Lubure te izbor Bernarda Zenzerovića.

Skupštini Modre špilje d.d. Komiža predlaže se opoziv članova Nadzornog odbora Vicka Mardešića i Diane Kordić te razrješenje Milivoja Bratinčevića te izbor Predraga Alebića i Zorana Barca kao i imenovanje Ilde Stanojević.

Skupštini Hotela Central d.d. Zagreb predlaže se opoziv člana Nadzornog odbora Vedrana Bajsića i izbor Željka Benića.

Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije EKO – Kaštelanski zaljev Vladimir Andročec te Ante Ćaleta imenovan novim članom Upravnog vijeća spomenute Agencije kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom dao je pozitivno mišljenje te se Skupštini Kaštelanski staklenici d.d. predlaže razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora: Marka Duvančića, Ante Bičanića, Zdravka Šimovića i Ante Dedića te imenovanje novih članova: Dražena Đakovića, Filipa Plećaša, Željka Ađundatova i Ivana Čavke.

Spomenutom Nadzornom odboru predlaže se, također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, izbor Dražena Đakovića za novog predsjednika iz reda članova Nadzornog odbora.

Izmijenjena je i dopunjena Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske te se briše Odbor za poslove Europske unije i dodaje predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao novi član u Koordinaciji za unutarnju i vanjsku politiku po položaju, stoji u priopćenju.

hkv/Hina

Pon, 28-09-2020, 07:21:37

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.