Koronina prethodnica kosila je Splićane 1918.

Posljednjih tjedana Prvoga svjetskog rata Splićani su proživljavali iznimno teške dane. Vladala je sveopća oskudica, glad i mrak (plinara bez ugljena) k tome, već nekoliko mjeseci hara smrtonosna gripa tzv. Španjola. Unatoč svemu, odvija se veoma živa politizacija: austrougarski režim je na samrti, rađa se nova Država SHS... Valjda iz tih razloga, o kužnoj Španjoli dnevne novine objavljuju tek pokoji kraći prilog te povremeno vijesti o umrlima. Prenosim nekoliko člančića iz Novog doba objavljenih u rubrici Gradske vijesti.

20. listopada 1918.

Ozbiljna opomena pozvanima.

Španjolska bolest hara nemilo u našem gradu; pomor je veći nego za pošasti kolere i kuge, a pozvani faktori ne preuzimlju nikakovih mjera, da se stane na put toj nemani. Znade se, da je bolest priljepćive naravi, da se širi medjusobnlm općenjem ljudi. U Hrvatskoj a i po drugim gradovima naše pokrajine poduzelo se je sve moguće, da se spriječi prekomjerni saobraćaj naroda. Samo kod nas nitko se ne miče. Nije dovoljno, što su se zatvorile škole, jer je poznato, da su djeca i mladji naraštaj relativno poštedjenl od pošasti, treba posegnuti za drugim ozbiljnijim mjerama, Treba zatvoriti kavane, kinematografe, sudove i ostale urede, ograničiti saobraćaj na pazarima, na trgovima i na javnim šetalištima; treba ograničiti pohadjanje crkava (n. pr. samo nedjeljno), treba poduzimati sve što je potrebito da se spasi naš grad od pogibelji, koja nama svima prijeti. Mi jako ozbiljno opominjemo nadležne zdravstvene oblasti, a osobito one na poglavarstvu i na općini, da se maknu, i da poduzmu sve što je od nužde, jer oni odgovaraju lično prema gradjanstvu, ako i unapred budu puštali, da ovako nemilo pošast hara, i da kosi našu čeljad. Ta nitko neće želiti, da nas bude što manje za velike dane, koji se približuju.

NSVS

Našim čitaocima

Već od više dana naš je glavni urednik morao da se sam — uz požrtvovnu pomoć nekolicine prijatelja — brine za list, Jer oba suradnika boluju od španjolske kunjavlce. Jučer se razbolio i sam urednik, te mora da leži u krevetu.

Osobe koje su priskočile u pomoć, da bi se list objavio, nijesu novinari po zanimanju, te i ako rade što bolje mogu, ipak ne mogu da urede list onako kako bi bilo potrebito. Molimo naše čitaoce, vanjske suradnike i dopisnike, da ovo uzmu u obzir. — Osim toga, uslijed poteškoća sa tiskarom prijeti pogibelj, da ćemo biti prisiljeni, da za koji dan uopće obustavimo list, ili barem da ga izdajemo u ograničenom opsegu.

Pomor: I jučer je umrlo 7 osoba, 4 ženske i 3 muška. Bolesnicima ni broja se ne zna.

23. listopada 1918.

"...Osim toga ovo se je poglavarstvo brzojavno obratilo na nadležnu vojničku vlast za jedan odulji dopust za liječnike Tudora i Grgića, te zamolilo sva poglavarstva, da ne izdavaju putne Isprave za Split nego jedino u sasvim iznimnim slučajevima, vri-jednim osobitog obzira, što vrijedi i za Split. Prema gore navedenom bilo je u Splitu daleko više poduzeto sa strane zdravstvene oblasti nego li u istom Beču, kako se to može razabrati iz odnosne vijesti štampane u „Die Zeit" od 12. listopada 1918. br. 5762. Ali to prividno, pošto je najbolje sredstvo priskrbiti što izdašniju liječničku pomoć i potrebitu njegu, a to je u Beču sa bezbrojnim bolnicama provedivo, doćim ovdje u Splitu, gdje bi se htjela za samu Inteligencu Jedna bolnica sa najmanje 300 kreveta, nije provedivo, jer nam bolnica manjka, manjkaju potrebite prostorije i manjka takodjer potrebita posteljina i ostali pribor. Na posljetku upozoruje se pučanstvo, da je najbolje sredstvo, da se stranke čuvaju dodira sa već oboljelim, da ne posjećuju njihove obitelji ili iste bolesnike, da Izostave običaj žalovanja, a glavno da izbjegavaju sastanke."

Morija: Dne 19. o. m. umrlo je u Splitu 5 osoba (2 muške i 3 ženske), dne 20. 7 osoba (6 muških I 1 ženska). U sedmlcl od 13. do 19. o. m. umrle su 53 osobe (26 muških I 27 ženskih), a rodilo se samo 5.

Dne 24. listopada ND na naslovnici donosi OBJAVU NARODNOGA VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA, a na str. 4 i OPĆINSKI OGLAS o španjolskoj bolesti te Izjavu ODBORA RADNIČKIH ORGANIZACIJA. Taj broj lista, tiskan u 7000 primjeraka, bio je razgrabljen...

Općinski oglas o španjolskoj bolesti

Pošto se Je pojavila influenca (španj. gripa), zaraza je u ovom gradu kao i drugdje. A kako svaka epidemična bolest, takodjer se današnja zaraza najviše širi tu, gdje opstoje neprikladne zdravstvene prilike. Opazilo se je pri sadašnjoj zarazi, da su osobito zaražene one kuće, gdje je manjkava čistoća. S toga se preporuča gradjanstvu, da se strogo
zauzme oko uzdržavanja čistoće u kući okolo stojećih kuća, jer Je čistoća najprešnije sredstvo za suzbijanje pošasti i svake bolesti uopće. Istodobno se umoljava gradjanstvo, da odaleči prašćare iz napučenih predjela najmanje 50 metara. Upozoruje se ponovno na već postojeću zabranu bacanja smeća i drugih gnjusnih stvari na ulice, u dvorove i ispred kuća."

Preporuka općinstvu

"Dosadašnje iskustvo nas podučava, da su žrtve španjolske bolesti najviše ljudi srednje dobi, od 20 do 40. godine, dočim su pošteđeni starci i djeca. Zato se preporuča, da se njega oko bolesnika najradije povjeri starijoj čeljadi. A druge ukućane, koji su srednje dobi, treba odmah odalečiti od oboljeloga. Budući da u svakoj kući nema starije čeljadi, imala bi se općina postarati, te naći postarijih požrtvornih žena, koje bi se primile ove plemenite samaritanske službe, dakako uz primjerenu nagradu. Ovom mjerom sigurno bi se spasio mnogi mladi život.

Spanjolska gripa

Izjava radničkih strukovnih organizacija I socijalnih demokrata.

Radničko prestavništvo, pretresajući današnju izjavu ove kotarske oblasti, odustaje za sada od štrajka, koji ne smatra nužnim i zbog toga, jer pošast, rek bi, jenja. Inače mjere, koje najavlja poglavarstvo da je provelo, nisu, po našem mnijenju, dostatne. Moralo se zatražiti, kao što čine u Beču i drugamo, da bude otpušteno sa fronte, gdje se tuže na prisilnu besposlicu, što više liječnika. Zatražiti oslobođenje vojne službe za jednoga ili dvoje, kraj tolike oskudice liječnika, je ništa. Moralo se, suviše, zatražiti od vojne uprave par automobila ili liječnicima priskrbiti kočija. Za sve to je danas već prekasno, jer i dok dodju liječnici, kojima grad oskudijeva, i automobili, grad će izgubiti jaki postotak svojih gradjana ne jenja li bolest u najskorije vrijeme. Kad se bolesnike nije odijelilo odmah u početku, netom je pošast zahvatila, čemu se neuko pučanstvo javnim oglasom nije podučilo o priljepćivosti ove nove bolesti, i nije ga se upozorilo, da se čuva dodira s bolesnicima, da ih po mogućnosti što manje pohadja, da ne zalazi u kuće, gdje je smrtnih slučajeva, da desinficira barem ruke, ako mora da tamo zalazi, itd. Pučanstvo sve to nije znalo, dobrim dijelom ne zna ni danas. Što mi jošte tražimo (a to se dade odmah i izvesti), jeste: staviti na raspoloženje bolesnih stotinjak kreveta, dobre hrane i besplatnu liječničku njegu, jer siromah ili nema ni što da jede, a kamo li da plati liječnika po 15-20, pa čak i 30 kruna, što je svakako previše. Od općine tražimo, da se odmah pobrine, da djubrišta i smetišta budu odstranjena i uvedena čistoća u najopsežnijoj mjeri. Čemu se sve ovo nije već prije provelo to danas Je već, ako ne prekasno, kamo. Koliko bi smrt bila manje pokosila!

Split, 23. oktobra 1918. Odbor radničkih organizacija

25. listopada 1918.

Haranje španjolske kunjavice.

Bolest prima sve veće dimenzije. S Lučca se proširila sada i na Manuš, gdje je jučer bilo pet smrtnih slučajeva. U Varošu se bolest takodjer rapidno širi. U Plinarskoj ulici u obitelji R., koja se sastoji od 12 članova, jedanaest ih je od te bolesti u postelji. U obitelji pako Marasović, jučer su pokopali brata i sestru, a u vrlo teškom su stanju otac i druga kćer. Jučer je držalo sjednicu općinsko zdravstveno povjerenstvo, kojemu je pozvan prisustvovao i kot. Iječnik dr. Malvlć, a u svrhu da se poduzmu nužne mjere proti rapidnom širenju zaraze španjolske hunjavice. Nakon izmjene misli i shodnog pretresanja zaključeno je:

1. Općina će izdati letak, u kojem će upozoriti gradjanstvo o pogibeljima širenja te bolesti, uputiti ga o preventivnim mjerama, te podučiti o načinu, kako će se čuvati bolesti.

2. Općina će pružiti bolesnicima iz najsiromašnijih gradjanskih slojeva pomoć, a to tako, da će im izdavati preko pučkih kuhinja juhe I mlijeka

3. Da se liječnicima omogući što brži i češći posjet bolesnika, stavit će im općina na raspolaganje tri kočije.

4. Općina će dati raskužiti u gradu i varošima sva gnjojišta i proljevališta.

5. Zabranit će se običaj žalovanja i uredjivanja mrtvačke sobe.

6. Predložit ce se vlastima, da se škole otvore na 15. studenoga.

7. Općina će ponovno zamoliti, da budu pušteni iz vojaštva liječnici dr. Šimun Tudori dr. Grgln.

29. listopada 1918.

Naputak za kunjavicu, influencu ili gripu, prozvanu i Španjolska bolest.

1. Uzročnlk je dvojben i stoga je razloga pogibeljnlja od kolere i drugih prenošljivih bolestiju, kojlh su začetcl dobro poznati.

2. Širi se zrakom, a prelazi valjda od oboljele osobe na zdravu čeljad. Ali se širi tako naglo, da stanovništvo manjih mjesta bude kroz malo dana, a većih kroz malo sedmica zaraženo.

3. Svaka mjera, koja smjera na to da prepriječi širenje ove bolesti, uzaludna je (vidi točku 2), a uzimanje tako zvanih pučkih sredstava kao luka, kapule, sianlh srdjela, nadalje pića rakije i špirita uopće dosta je puta štetno po zdravlje dotičnika.

4. Stoga, kao kod svake druge rasprostranjene bolesti, od koristi je živiti umjereno, redovito i biti dobro obučen - obuven, ali nije dobro prenatrpati se robom.

5. Netom se čeljade osjeća i malo slabijim, kad Je kunjavica zaredala, te ćuti, da ima ako i manju ognjicu, da ga bole kosti, da ga Je posjeklo u nogama, da mu je glava smušena Ili da ga boli, osobito ako još ćuti čas vrućinu, od potrebe je prijeke da odmah legne u krevet, i da nastoji vrućim ali ne opojnim pićem nego uvarkom od čaja, bazgovlne, ili sličnih domaćih trava ili pak vrućim mlijekom dobro se opojiti. Često uspije ovim Jednostavnim načinom riješiti se dalnjeg bolovanja.

6. Dobro će učiniti, kome je pomogao ovaj jedostavnl način da ostane još koji dan u krevetu ili bar kod svoje kuće, Jer bi mu se bolest mogla lasno povratiti.

7. Traje li i slijedeći dan vrućina i bolesnik se ćuti gore nego li dan prije, od potrebe je uteći se liječniku i držati se strogo njegovih dalnjih uputa.

8. Kunjavica ne ljubi čistoće, a stoga Je prijeki lijek proti njoj čistoća oko kuće i u kući, najpače pak oko bolesnika.

9. Ne ljubi samoće, s toga je od potrebe izbjegavati sva, navlastito zatvorena mjesta, gdje ima oveći skup čeljadi. Izbjegavati valja stoga kazališta, zabavišta, prenatrpane željezničke vagone, uopće sva mjesta, gdje se sastaju veće skupine čeljadi u zatvorenom.

10. Red je ne posjećivati bolesnike od kunjavice, osobito teške, jer to je u interesu posjetioca, da se ne okuži, a i bolesnika samog, kome je od potrebe mir i brižna njega, što sve mute posjetioci.

NAPOMENA:

Budući da o haranju pogubne Španjole po Splitu i Dalmaciji nema stručnih ni znanstvenih radova, možda će gorenavedeni novinskih podatci moći poslužiti budućim istraživačima... Inače, znanstveni članak "Odjeci epidemije 'španjolske gripe' 1918. godine u hrvatskoj javnosti", objavio je Goran Hutinec 2006. Vidi poveznicu.

Frano Baras

Čet, 13-08-2020, 08:15:53

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.