Javor NovakJavor Noval karikatura

Doba trpova

 Vladino Pojašnjenje Istanbulske konvencije

U „Pojašnjavajućem izvješću“ Vlade RH kao sastavnom dijelu dokumenta Konvencije iznesene su tri tvrdnje. Prva tvrdnja odnosi se na nešto od čega navodno nema straha, a dviju drugih nema nigdje u BanskiKonvenciji. Samim tim ove dvije stavke nisu niti nadopune Konvencije, niti su važeće, a niti su pojašnjenje. O čemu se radi?

Prvo, iako se predsjednik Vlade izjašnjavao kako nema NasiljeU prvoj točki Pojašnjenja, čak dva puta naglašena prikrivenost nasilja mislim da ne stoji. Nema nikakvog prikrivenog nasilja, postoji policijska evidencija i statistika, kao i statistika drugih institucija i u njima ima svih vrsta obiteljskog nasilja, a ne samo onog protiv žena. No, Pojašnjenje (još?) ne navodi postojanje verbalnog nasilja.opasnosti od uvođenja rodne ideologije već u drugom retku Pojašnjenja stoji: „jedan je od najtežih oblika rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava u Europi...“. Zatim se iznose inače pohvalne tvrdnje, one su se napokon ipak dogodile, ali ih u Konvenciji nema. Tako u Pojašnjenju stoji: „Obiteljsko nasilje – nad ostalim žrtvama poput djece, muškaraca i starijih osoba – također je prikriven fenomen koji pogađa previše obitelji da bi se mogao ignorirati.“ Pa zašto ga Konvencija onda ignorira i prešućuje?? U prvoj točki Pojašnjenja, čak dva puta naglašena prikrivenost nasilja mislim da ne stoji. Nema nikakvog prikrivenog nasilja, postoji policijska evidencija i statistika, kao i statistika drugih institucija i u njima ima svih vrsta obiteljskog nasilja, a ne samo onog protiv žena. No, Pojašnjenje (još?) ne navodi postojanje verbalnog nasilja.

Zatim se Pojašnjenje bavi statističkim podacima i manje ili više točnim različitim metodologijama i statistikama. Za IKneke podatke čak otvoreno kaže kako je riječ o „opreznim procjenama“. Kod obiteljskog nasilja, po tim podacima, nasilje nad ženama znatno je učestalije. No, može li se stvarati konačne zaključke u uvjetima kada nedostaje segment nasilja nad djecom i segment dva: nasilje nad muškarcima ili očevima? Vladino Pojašnjenje to ne navodi što je vrlo čudno, tim čudnije, s obzirom da Hrvatska policija raspolaže takvim podacima i to već vrlo dugo. Pojašnjenje pak kaže kako su takvi podaci oskudni... Treba li ponavljati: svaka žrtva je vrijedna poštovanja.

Pojašnjenje zatim konačno opširnije nego Konvencija piše o nasilju nad djecom, međutim vezuje ga samo uz nasilje nad ženama, pa tako nigdje ne govori o ženskom nasilju nad djecom, poznatim i raširenim psihološkim traumama koje nastaju manipulacijama nakon razvoda ili u tijeku istoga kada je riječ o oduzimanja prava djetetu na susrete s ocem. Pojašnjenje isto tako uvodi kategoriju koju Konvencija ne poznaje, ali to je uvođenje bez ikakve pravne snage. Pojašnjenje govorio o traumi „koju svjedočenje nasilju kod kuće uzrokuje djeci“ za što je prava sramota da ju Konvencija uopće ne spominje. Hvale vrijedno je što Pojašnjenje uvodi i pojam zlostavljanja starijih osoba, ali i to je samo "l'artpourl'art" jer nema ni pravnu snagu ni relevantnost u Konvenciji.

„Rodno“ utemeljeno nasilje

U točki 5. Pojašnjenje donosi mnogo deklaracija, konvencija, studija i platformi protiv nasilja nad ženama, a što uopće nije bilo potrebno. To nije sporno. Hrvatski zakoni ionako odavno penaliziraju tu vrst nasilja. Međutim RodPojašnjenje ponovno koristi termin „rodno utemeljenog nasilja nad ženama“. Kako onda nema opasnosti od uvođenja rodne ideologije na što se izrijekom obvezao predsjednik Vlade Plenković?

U točki 6. Pojašnjenje, tj., Vlada RH je na skliskom terenu dva puta uvodeći termin „regionalni, regionalne“, a u kontekstu Vijeća Europe.

Pojašnjenje se i u daljnjim točkama isključivo drži nasilja nad ženama i (amorfnog i nedefiniranog) nasilja u obitelji, znači neobjektivno kao i sama Konvencija i nepotrebno jer nitko nije za nasilje nad ženama, niti treba uvoditi neke nove članke zakona jer je to već sankcionirano u RH. Pojašnjenje, sve te odluke međunarodnih tijela donosi nepregledno i ne kronološki, što stvara zbrku. Možda se tom salatom željelo pokazati koliko tih deklaracija i odluka i unaprjeđenja ima..., ali puka kvantiteta ovdje nije prešla u kvalitetu.

U točki 12. Pojašnjenje opet navodi „zaštitu žena od rodno utemeljenog nasilja“ baš kao i u točki 15 i točki 27.

U komentarima uz odredbe Konvencije od točke 22., Pojašnjenje govori o brojnim dokumentima koji su iznjedrili IluzijeCijela namjera i svrha i Konvencije i Pojašnjenja iste, dovodi se u pitanje ovakvom formulacijom: „Preambula iznosi osnovni cilj Konvencije: stvaranje Europe bez nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.“ Kakve su to iluzije? Bez kojeg je to nasilja, ne neka pojedina zemlja ili Europa nego svijet jest ikada ostao? Bez kriminala, krvavih ubojstava? To su dakle fraze i iluzije koje nam ne smiju umanjiti volju za procesuiranjem i sankcioniranjem kriminalaca. Ali nekakve parole tipa: „Ravnopravnost spolova, razvoj i mir za 21. stoljeće“ podsjećaju na istu ovakvu ispraznost i neprovedivost ideoloških parola totalitarizama. To niti mobilizira na djelovanje, niti dobro zvuči. Upravo nasuprot.Konvenciju. To je prava salata ne kronološki navedenih dokumenata. Postavlja se zato pitanje kako to da Konvencija nije bolja s obzirom na masu dokumenata na temelju kojih je nastala. Samo u ovojtočki, taksativno je navedeno čak 15 dokumenata/Preporuka! Bojim se da je to puna slika nesposobnosti. Teško je ukratko sastaviti precizniju i uvjerljiviju sliku sve ove birokratske jalovosti Europe i svih njezinih institucija... a u nastavku do točke 25., navodi se još šest drugih deklaracija. O Bože.

Fraze i iluzije

Cijela namjera i svrha i Konvencije i Pojašnjenja iste, dovodi se u pitanje ovakvom formulacijom: „Preambula iznosi osnovni cilj Konvencije: stvaranje Europe bez nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.“ Kakve su to iluzije? Bez kojeg je to nasilja, ne neka pojedina zemlja ili Europa nego svijet jest ikada ostao? Bez kriminala, krvavih ubojstava? To su dakle fraze i iluzije koje nam ne smiju umanjiti volju za procesuiranjem i sankcioniranjem kriminalaca. Ali nekakve parole tipa: „Ravnopravnost spolova, razvoj i mir za 21. stoljeće“ podsjećaju na istu ovakvu Upitnikispraznost i neprovedivost ideoloških parola totalitarizama. To niti mobilizira na djelovanje, niti dobro zvuči. Upravo nasuprot.

U točki 27. napokon čitamo formulaciju, oznaku nasilja koja ne postoji ni u cijeloj, cjelcatoj Konvenciji. Pojašnjenje bez pravne snage ipak kaže: „potpisnice jasno prepoznaju da i muškarci i dječaci također mogu biti žrtve obiteljskog nasilja te da se treba baviti i takvim nasiljem.“

Pojašnjenje dalje u točkama do broja 30. upada u brojne tautološke zamke - ponavljanja već davno rečenoga su učestala i isprazna. Nižu se osude nasilja nad ženama te glagoljanja o ljudskim pravima. U članku 37. opet izranja nakon dugo vremena „obiteljsko nasilje nad muškarcima i djecom“ mada bi trebalo obrnuti redoslijed. Ali, ajde. No odmah zatim evo smiješne da ne kažem tragične preporuke: „Stoga je na Strankama da odluče hoće li proširiti primjenjivost Konvencije na te žrtve.“ Znači fakultativno, mogu ali ne moraju. Je li tako i s nasiljem nad ženama? Možemo ga osuđivati i sankcionirati ali i ne moramo!? Ali odmah, odmah dalje i da bi apsurd bio veći, u tom istom članku, u zadnjoj rečenici,stoji: „To znači da rodno utemeljeno nasilje nad ženama, u svojim raznim manifestacijama, od kojih je jedna obiteljsko nasilje, mora biti u središtu svih mjera poduzetih u implementaciji Konvencije.“ Znači da! Postoji i žensko nasilje, ali nasilje nad ženama... mora biti u središtu svih mjera iz Konvencije!! Ka-ta-stro-fa od neravnopravnosti, diskriminacije i pobijanja osnovnog duha same Konvencije.

Mogu shvatiti da priproste žene, kojima je napunjena glava ili žene koje su pretrpjele nasilje, da one ovako misle: ali da obrazovane žene, žene koje su po europskim i svjetskim tijelima te koje pišu zakone, da one iskazuju ovako prozirnu pristranost i da upravo one šire neravnopravnost i diskriminaciju te nastoje svim silama nasilje nad ženama izdići na razinu nasilja nad svim nasiljima i da pri tom ne priznaju nikakvo drugo obiteljsko nasilje, to je zaista teško shvatljivo.

Feminizam je davno postao (i) lukrativan biznis

Zbog opsega ove teme koju obrađujem, ne mogu još ulaziti u imena i svjetske odluke, pa ću samo prepričati a što se uostalom dade pretražiti i pronaći te provjeriti: žena koja je idejni začetnik, koja je osnovala prve svjetske sigurne kuće za žene žrtve nasilja, koja je desetljećima bila tvrda feministkinja, nakon što se uvjerila kakve to sve zloporabe donosi, danas piše knjige o zloporabama ženskih prava. O novom, svjetski rasprostranjenom, nasilju koje je nastalo u borbi protiv nasilja nad ženama. I naravno, ta hrabra autorica i žena, mislim i profesorica (ne sjećam se Euritočno Irkinja ili Britanka) izložena je prijetnjama, predbacivanjima i drugim opakim vrstama nasilja. Od strane žena koje se bore za prava žena! Jer feminizam je davno postao (i) lukrativan biznis. A istina smeta, zar ne?

U članku 41. navodi se, što je pozitivno, ali rijetko prisutno i u Konvenciji i u Pojašnjenju, definicija obiteljskog nasilja kao obostrano mogućeg: „Obiteljsko nasilje uključuje uglavnom dvije vrste nasilja: nasilje intimnih partnera između sadašnjih ili bivših bračnih ili izvanbračnih partnera te međugeneracijsko nasilje, koje se obično pojavljuje između roditelja i djece.“ Djeca ponovno nisu na prvom mjestu mada su ona najugroženija i posljedice mogu nositi najduže.

Članak 42. navodi još i ps ihološko i ekonomsko nasilje te zlostavljanje starijih osoba, ali još uvijek nigdje nema verbalnog nasilja.Točke 43. i 44. naslovljene su kao „Definicija roda“ te „Definicija rodno utemeljenog nasilja nad ženama“. Za te ekstenzivne pokušaje objašnjenja i definiranja treba reći da su više nego slabašni i opet pribjegavaju pukom izlistavanju preporuka i deklaracija umjesto da se usredotoče i konkretno definiraju naslovljene pojmove. No, ti glavni pojmovi očito su mutni i nategnuti pa ih pokušavaju definirati pribjegavanjem/pozivanjem na Deklaracije.

Članak 51: A što reći o tvrdnji (supotpisnice) Vlade u ovom Pojašnjenju (izrađuje ga Ured za ravnopravnost spolova): „obveza osiguravanja praktične realizacije ravnopravnosti žena i muškaraca rješava činjenicu da je njezino uvrštenje u zakon često nedovoljno te da su potrebne praktične mjere za implementaciju tog načela na smislen način.“!? Nedovoljno?? A što znači „implementacija na smislen način“? Je li to ona nad-zakonska kategorija o nasilju nad svim nasiljima? Zaista predsjedniče Vlade trebamo čitati i Konvenciju i Pojašnjenje Vlade da bismo vidjeli kako se ne gradi ravnopravnost.

Rod i spol

A onda iznenada, u članku 53., evo definicije roda: „Određene skupine pojedinaca mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju. To uključuje kategorije pojedinaca kao što su transrodne ili transseksualne osobe, transvestiti i ostale skupine osoba koje ne odgovaraju onome što je društvo utvrdilo da pripada kategorijama 'muško' Genderili 'žensko'.“ Problem je samo u tome što je „društvo utvrdilo“ i problem je samo sa spolom „dodijeljenim pri rođenju“, zar ne? Jer treba preskočiti činjenicu da spol nije dodijeljen već on jest ili nije. Dodjeljuje se broj, a dijete ima, nosi, jest određenog spola ili je hermafrodit. Te razlike mogu biti bolne, ali su istinite. Ništa društvo ne utvrđuje napamet niti dodjeljuje, nego vidi i zove adekvatnim imenom. To još uvijek ne znači da ću osobi koja se deklarira ženom iako je izgledom muškarac odreći to pravo. Svak' ima pravo tražiti da ga se tretira kako on želi, tako dugo dok nas neki pojedinac ne počne uvjeravati da je jutros letio osobno naraslim krilima.

Da se ipak stremi pravu iznad svih prava i proglašavanju nasilja nad ženama iznad svih nasilja pokazuje nam ovaj odlomak iz članka 55.: „Činjenica da žene doživljavaju rodno utemeljeno nasilje, uključujući i obiteljsko nasilje, u znatno većoj mjeri nego muškarci može se smatrati objektivnim i razumnim opravdanjem za korištenje resursa i poduzimanje posebnih mjera samo u korist žena žrtava.“

Netko tko se zalaže za ravnopravnost ovo ne može napisati, a pogotovo ne neuvjerljivo obrazlagati. Ako je nasilje nad ženama u znatno većoj mjeri, onda takve trebaju biti i mjere - pretežite mjere - a nikako ne isključive: „samo u korist žena“.

-nastavlja se-
Javor Novak

Čet, 9-07-2020, 22:09:48

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.